Navigation

Buradasınız

50. Yılında 15-16 Haziran

DİSK cephesi ve ilk tepkiler 2/3

14 Haziran 2020 - 15:20

“Kara bulutlar toplanıyor”

DİSK’in önünü kesmek üzere Mecliste bir komisyon oluşturulmasının hemen ardından DİSK ve Maden-İş harekete geçti. 9 ve 10 Martta bir toplantı yapan Maden-İş, “DİSK’i yok edecek tasarıya direneceğiz” başlığını taşıyan bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle deniliyordu: “Tasarının, Türk-İş, işveren konfederasyonu ve iktidar üçlüsü tarafından tamamen DİSK’i ve DİSK’e bağlı sendikaları yok etmek maksadıyla uzun zamandan beri gizli olarak hazırlanmakta olduğu kanaatine varılmıştır.” Alınan bazı kararlar şunlardı:

  • Bölge temsilciliklerince, sendika temsilcileri ve lokal yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar düzenlenerek, konu tabana indirilmeli. Bölgelerarası üye toplantıları düzenlenmeli.
  • Yalnız İstanbul’da değil, diğer illerde de mitingler yapılmalı.
  • Bölge temsilcileri, kendi bölgelerindeki diğer işkollarında çalışan işçilerle de bu konuda ilişki kurmalı ve DİSK’in hazırlayacağı bildiriler dağıtılmalı.
  • Mücadele yurt dışında çalışmakta olan Türk işçilerine de duyurulmalı.
  • Afişler ve duvar yazılarından yararlanılmalı.
  • Sendikanın görüşleri ile ilgili olarak bir bilim kurulu tarafından metin hazırlanmalı ve bu metin tüm milletvekillerine, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu ve Danıştay üyelerine gönderilmeli.
  • Sendika gazetesi bu konuya önem vermeli ve mücadele, bildiriler ile basına duyurulmalı. Konunun sendika üyelerine anlatılması için toplantı ve konferanslar düzenlenmeli.
  • Tasarı Meclis’te görüşülürken Ankara’da miting düzenlenmeli, işçilerin dinleyici olarak Meclis’e girmesi sağlanmalı.