Navigation

Sınıf, Emek, Tarih, Yaşam

Buradasınız

50. Yılında 15-16 Haziran

DİSK cephesi ve ilk tepkiler 3/3

14 Haziran 2020 - 15:37

Yasa taslağının 14 Mayısta Meclis komisyonunda kabul edilmesiyle süreç bir hayli hızlanmış, fabrikalarda işçilerin öfkesi kabarmış ve gerilim artmaya başlamıştı. DİSK Yönetim Kurulu 3 Haziranda toplanarak eylem biçimlerini tartıştı ve kimi kararlar aldı. Kemal Türkler, 9 Haziranda Başbakan Süleyman Demirel’e bir mektup yazarak, hükümetin Türk-İş’in görüşünü alarak hazırladığı tasarının anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, yasanın geri çekilmesi gerektiğini belirtti: “Aksi takdirde Anayasa’daki direnme haklarımızı kullanacağımızı şimdiden belirtiriz.”


4-foto-maden-is.jpg

Maden-İş dergisinin kapağı, Demirel’e verilen mesaj gayet net!

4-a-morrison-suleyman.jpg

Başbakan Süleyman Demirel, işçilerin nezdinde Morrison Süleyman

DİSK Başkanı Kemal Türkler tasarının Mecliste tartışıldığı günlerde, 10 Haziranda bir basın toplantısı düzenledi. Türkler şöyle konuşuyordu; “Hükümet yeni tasarı ile grev hakkını kökünden yok etme peşindedir. Ama hemen belirtelim ki, Anayasada yer alan, uğrunda bunca çile çekilen grev hakkını yok etmeye kimsenin, hiç bir partinin gücü yetmeyecektir. Sömürünün alabildiğince hızlı yayıldığı, işçi sınıfının ise daha hızla bilinçlendiği bu ortamda işçi sınıfının kutsal hakkının kılına bile dokunulamaz.


“Geniş bir işçi topluluğunun var ettiği DİSK’i, işçi sınıfının bağrından söküp atmak kimsenin haddi değildir. Bunları amaçlayan herhangi bir tasarı, Meclis’in yasalaşmamış tasarılar dosyasında yer alıp duracak, hazırlayanları tarih mahcup edecektir. İşçi sınıfı, tasarıyı savunanların ve imzalayanların ihanetini affetmeyecektir.”