Navigation

Buradasınız

İşçilerin Mücadelesi Zulme Boyun Eğmeyecek!

30 Kasım 2020 - 08:30

Önümüze dikilen duvardan dayanışmayla kurtulacağız

Özer Elektrik, Systemair HSK, Baldur Süspansiyon işçileri, en temel hakları olan sendikalaşma hakkı için direnen, mücadele eden sınıf kardeşlerimiz. Bizler Gebze’de çeşitli metal fabrikalarında çalışan işçiler olarak kararlı duruşunuzu destekliyor, yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz. Bu onurlu mücadelenizde asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz.

Sizlerin yaşadığı sorunları anlayacak olanlar bizleriz, çünkü benzer problemleri bizler de yaşıyoruz. Soframızdaki ekmeği büyütmek, patron karşısında tek başına değil örgütlü durmak, evlatlarımıza daha büyük haklar, daha iyi çalışma koşulları bırakmak hepimizin ortak istekleridir. Bunu yalnızca aynı sınıfın parçası olanlar anlar. Patronlar ve onların çıkarlarına hizmet eden polisler, bizlerin bu haklı isteklerimizin karşısında durmakta bir beis görmüyorlar. Onlar, sizler Ankara’ya yürümek isterken olduğu gibi, karşımıza bir duvar gibi dikiliyorlar.

Bu duvar, alın terinizin karşılığını istediğiniz için karşınıza dikildi. Bu duvar, daha iyi bir ücret, daha düzgün bir çalışma ortamı istediğiniz için dikildi. Bu duvar, çocuklarınıza iyi bir gelecek bırakmak istediğiniz için dikildi. Bu duvar, sendikalı olarak çalışmak istediğiniz için, örgütlü olmak istediğiniz için dikildi. Bizler bu duvarlarla hep karşılaşıyoruz. Ama bu duvarlarla nasıl mücadele edeceğimizi de biliyoruz. Hiçbir duvar yıkılmaz değildir. O karşımızda çelik gibi örülen duvarlar, dayanışma ile yıkılır, yok olur gider. Sizler de onurunuzun, geleceğinizin karşısına örülen duvara omuz omuza, kol kola, göğüs göğüse karşı koydunuz. Biz UİD-DER’li metal işçileri olarak siz sınıf kardeşlerimizin sadece yanında değil, mücadelede birlikteyiz.

Yaşasın Sınıf Dayanışması

Gebze’den bir grup metal işçisi

Biz gıda işçileri olarak metal işçilerine uygulanan haksızlığı kınıyoruz. Sizlere reva görülen baskı ve zorbalık bütün işçilere uygulanmıştır. Valiliğin, patronların ve onların emrindeki polisin baskıları metal işçilerinin sendikalaşma kararlılığını yok edemeyecektir. Gösterdiğiniz cesaret ve kararlılık önümüzdeki dönemde hakkını arayan bütün işçilere örnek olacaktır.

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Gebze’den bir grup gıda işçisi!

Petrokimya işçisi de bu zulmü unutmayacak!

Biz petrokimya sektöründe çalışan bir grup kadın işçiyiz. Sendikalı çalışıyoruz ve yan yana gelebilmek için, hak aramak için, birlik olmak için sendikalı olmanın kıymetini çok iyi biliyoruz. Son süreçte sendikalı oldukları için işten atılan ya da keyfi şekilde ücretsiz izne çıkarılan metal işçisi kardeşlerimiz hakları için direnişe geçtiler ve Ankara’ya yürüyüş kararı aldılar. Ama polis daha toplandıkları alanda önlerini kesti. İşçileri darp etti, gözaltına aldı, şiddet uyguladı. Bizler de petrokimya işçileri olarak metal sektöründeki işçi kardeşlerimizin bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız. Metal işçileri “bu zulmü unutmayacağız” diyorlar! Evet, biz petrokimya işçileri de bu zulmü unutmayacağız. Hatta Türkiye işçi sınıfı bu zulmü unutmayacak! Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Gebze’den bir grup kadın petrokimya işçisi!

Haktan, hukuktan, adaletten bahseden egemenlerin, işçilerin en temel hak taleplerine; sendikalaşmalarına karşı gösterdikleri tahammülsüzlükler devam ediyor. Direnişte olan Özer Elektrik, Systemair HSK, Baldur Süspansiyon işçileri haksızlığa uğramış işçilerin sesi oldular. Direnişçi işçilerin bu onurlu ve haklı mücadelesini genç işçiler olarak yürekten selamlıyoruz.

Emekçiler sendikalaştıkları için işten atılır, bu da yetmez; hakkını aradığı için polisin saldırısına uğrar. Bizlerden aldığı vergilerle ayakta duran devlet, patron karşısında hakkımızı aradığımız an karşımıza hemen polisi, jandarmayı dikiverir. Yasalara dayandıklarını söyleyenler, işlerine öyle geldiği için sendikalaşma hakkını tanımayıp işçilere fütursuzca saldırıyorlar. Saldırıların acı reçeteye razı olmayacağını yüksek sesle dile getirenlere karşı olduğunu biliyoruz. Korkuyorlar ve korktukları için işçilerin yürüyüşünü bile hazmedemiyorlar.

Biz bir sınıf olarak bir araya gelip gücümüzü birleştirdiğimizde önümüzde hiçbir engel duramaz. Mücadelemiz haklı bir mücadeledir. Tarihimiz onurlu direnişlerin, zaferlerin tarihidir. Ezilenler zulme boyun eğmediğinde zulmedenlerin zorbalıkları artar ama bu ilelebet devam etmez. Her şeyi üreten sınıfın bir parçası olduğumuzu kavrayıp bir araya geldiğimiz oranda gücümüz çoğalarak büyüyecektir. Zulme karşı mücadele eden her işçinin yanında olduğumuz gibi metal işçilerinin de yanındayız ve onların mücadelesine biz de güç vermeye devam edeceğiz.

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Gebze’den bir grup genç işçi

Sözde yasağa rağmen işten atmaların, ücretsiz izinlerin arttığı, sendikalaşmanın önüne türlü engellerin konulduğu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi, patronlar tarafından işçilerin sendikalaşma mücadelesini, hak aramalarını engellemek için kullanılan bir araç haline getirildi. Fakat bugün tüm engellemelere karşı sendika hakkına sahip çıkan Systemair HSK, Baldur Süspansiyon, Özer Elektrik işçileri ve yıllardır ücretleri, kıdem tazminatları ödenmeyen maden işçileri tüm baskılara rağmen onurlu bir mücadele yürütüyorlar. Sınıf kardeşleri olarak onların mücadelelerini sahipleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir diyoruz. Biliyoruz ki, işçi sınıfı olarak bizler bir bütünüz. Hiçbir sektör, hiçbir sendika, hiçbir ayrım gözetmeksizin dayanışma biz işçiler için ekmek gibi, su gibi hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle önlerine barikat kurulan metal ve maden işçilerini Gebze’den bir grup işçi olarak dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!”

Gebze’den bir grup otomotiv işçi