Navigation

Buradasınız

50. Yılında 15-16 Haziran

Mecliste neler oldu, neler tartışıldı? - 2/2

14 Haziran 2020 - 17:40

Mecliste sermayenin sağlı sollu politik temsilcilerinin karşısında, Rıza Kuas vardı. 11 Haziranda Meclis oturumunda yaptığı konuşmada; “sendika özgürlüğünü yok eden tasarılarla demokrasiye aykırı bir yönetim, bir Türk-İş diktası getirilmek istenmektedir” demişti. Mevzubahis tasarının yasalaşmasının demokrasinin idamı anlamına geleceğini ortaya koyan Kuas, mücadele örgütü DİSK’e ve onu sahiplenen işçilere duyduğu güvenle sesleniyordu kürsüden; “İşçiler ve DİSK sonuna kadar direnecektir!”

Tasarı, 12 Haziranda Mecliste oylandı ve 4 ret oyuna karşı 230 oyla kabul edildi.


Sermaye sözcüleri son sözlerini söylemişti ama işçi sınıfı henüz konuşmamıştı. Fay hatlarında gerilim artıyordu.