Navigation

Sınıf, Emek, Tarih, Yaşam

Buradasınız

50. Yılında 15-16 Haziran

Mecliste neler oldu, neler tartışıldı? - 1/2

14 Haziran 2020 - 17:00

Bugün işçi sınıfının haklarını gasp edecek yasalar nasıl “müjde” olarak sunuluyorsa, dönemin hükümeti de benzer şekilde, DİSK’i işlevsiz kılmayı hedefleyen değişikliklerin sendikacılığı güçlendireceğini söylüyordu. Bu kuyruklu yalanı işçi sınıfına yutturmak için tasarılar, Meclisteki Türk-İş kökenli vekillere hazırlatılmıştı. Seçim hesapları yapan CHP, Türk-İş’in desteğini kazanmak istiyordu. Kanun değişikliği önerisi ilk olarak CHP’den gelmişti, fakat meclis komisyonunda AP hükümetinin tasarısı üzerinde uzlaşılmıştı.

Komisyondan geçen tasarı 11 Haziranda Meclis Genel Kurulunda görüşmeye açıldı. Adalet Partisinin Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk, sanki patronlar sınıfı gece gündüz işçileri sömürmüyormuş gibi, hakkını arayan DİSK’i, “emeği sermayeye düşman” yapmakla eleştiriyordu. CHP adına söz alan Burhanettin Asutay ise, iki sınıf arasında uçurum yokmuş gibi, memleketin kalkınması için işçi ve işverenlerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguluyordu.

Sermaye sınıfı yeni sendikalar kurulmasına ve Türk-İş’in otoritesinin sarsılmasına, mücadelenin gelişmesine şiddetle karşıydılar. Türk-İş yönetiminde de olan AP vekili Hasan Türkay, “hür sendikacılık hareketinin büyük bir hamle yapmış olacağı”nı iddia edebiliyordu. Türkay, “Bu kanun 7-8 kişinin bir araya gelip gecekondu sendikalar kurmasına set çektiği için önemlidir” diyecek ve sermaye gazeteleri “Gecekondu sendikacılık tarihe karışıyor” manşetleriyle çıkacaktı.

1-foto-turkis-haberi.jpg

13 Haziran 1970, Son Havadis.