Navigation

Sınıf, Emek, Tarih, Yaşam

Buradasınız

50. Yılında 15-16 Haziran

DİSK’in direnişi Babıâli’nin manşetlerinde

16 Haziran 2020 - 03:24

1-foto-kemal-turkler.jpg

Kemal Türkler: “Direniş işçilerin eğilim ve kararlarıyla sürecek!”

15 Haziran günü işçilerin sergilediği kararlılık, ortaya koyduğu eylemler İstanbul’u hareketlendirmişti. Herkes DİSK’ten gelecek açıklamayı bekliyordu. Bu durum Derinden Gelen Kökler’de şöyle anlatılıyor:

Direnişle ilgili ilk bilgiler sendikalardan, bölgelerden ve fabrikalardan DİSK Genel Merkezi’ne iletildikten sonra, yönetim bir basın açıklaması yapma kararı aldı. Babıâli’deki gazetelere kısa sürede iletilen basın açıklamasında Türkler şöyle diyordu: “Biz devrimci sendikalar olarak bu tasarıların özelliklerini işçilere anlattık. Bunun üzerine işçiler, bu tasarılar hükümetçe geri alınıncaya kadar direneceklerini belirtmişlerdir. Şu ana kadar aldığımız haberlere göre çeşitli illerin 115 işyerinde işçiler fiilen işi bırakmak suretiyle direnişe geçmişlerdir.”

DİSK Ajansı’nın bildirisinde direnişin tasarılar geri alınıncaya kadar süreceği vurgulanmış ancak bunun işçilerin eğilim ve kararlarıyla olacağı belirtilmişti. Bildiride toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesi konusunda en uygun yöntemin referandum olduğu da anlatılıyordu.

Cumhuriyet gazetesi “70 Bin İşçi Direnişe Geçti” manşetiyle çıkarken; Milliyet, DİSK “Direnişe Geçti” manşeti atmış ve tüm ön sayfayı işçilerin eylemine ayırmıştı. Manşetin hemen sağında; “Asker Barikatı Yarıldı” başlığı dikkat çekiyor. Vatan gazetesi, “DİSK’e Bağlı Sendikalar Protesto Direnişine Geçti manşeti atmıştı. Ama özellikle Adalet Partisine yakın duran Tercüman gibi gazeteler, işçilerin eylemini karalıyordu.