UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İran İşçi Hareketiyle Dayanışma Komiteleri’nden 1 Mayıs Mesajı

İran İşçi Hareketiyle Dayanışma Komiteleri – Yurtdışı

Yaşasın 1 Mayıs

Bugün 1 Mayıs, dünya işçi günü, proletaryanın uluslararası dayanışma günü, işçilerin yeni yılının ilk günü, işçi bayramı… Bayram?

Bayram, ama milyonlarca işçi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Bayram, ama işçiler bu konularda hiçbir söz hakkı olmaksızın asgari ücret alıyor.

Bayram, ama işçilerin sosyal güvenlikteki milyarlarca liraları kapitalist yağmacılar tarafından gasp ediliyor.

Bayram, ama milyonlarca işsiz işçi insanlıkdışı kapitalist koşullara katlanıyor ve bir lokma ekmekle yetiniyor.

Bayram, ama kadınlar zorbalıkla eziliyor, acı çekiyor ve erkek işçilerle aynı ücreti bile alamıyor.

Bayram, ama göçmen işçiler fiilen köle durumundalar ve hiçbir hakları olmaksızın, zorbalıkla ezilip aşağılanıyorlar.

Bayram, ama milyonlarca çocuk yoksul ailelerde doğuyor ve okul sıralarında oturmak yerine sokaklarda çalışmaya ya da ağır işe zorlanıyor.

Bayram, ama işçiler örgütlenme, grev ve protesto hakkından mahrum kılınıyor.

Bayram, ama en küçük protesto ve adalet talepleri bile sınırdışı edilmeye, hapse, işkenceye ve ölüme neden oluyor. (Rıza Şahabi)

Bayram, ama ciddi hastalıkları olan mahpus işçilerin tedavi talepleri reddediliyor. (Muhammed Cerrahi)

Bayram, ama mahpus işçilerin, kanser olan çocuklarıyla görüşme hakları bile reddediliyor. (Behnam İbrahimzade)

Bayram, ama insanlıkdışı ve ortaçağ koşullarını protesto etmek için bir aydan uzun süredir açlık grevinde olan bir öncü işçi görmezden geliniyor. (Şahruk Zamani)

Bayram, ama…

Bu bayram dünyanın İran denen köşesinde dünyanın diğer ülkelerindeki benzer bayramların bir yansıması olarak kutlanıyor. İşçi düşmanı küresel sermaye sistemi, giderek artan yağma, talan ve sömürüyle, işçileri yoksulluğa mahkûm etmiş ve haklarından mahrum kılmıştır. Bu sistem böylelikle 1 Mayıs’ı bayramın tam tersi hale getirmiştir.

Bu yüzden 1 Mayıs’ın anlamı her yıl artmaktadır.

Fakat uluslararası işçi sınıfı, doğasından gelen birliği, ortak kaderi ve paylaştığı acılar nedeniyle, tüm bunlara rağmen, bu günde, tarihsel sloganı haykırarak yeminini tekrarlamak için biraraya geliyor: “Dünya işçileri birleşin”. Ve kaybettiği hakları için, tutsaklıktan kurtulmak için, bağımsız örgütlerini oluşturma hakkını savunmak için, insanca bir yaşam talep etmek için ve nihayetinde insanlıkdışı kapitalist sistemi yıkmak ve gerçek sosyalizm için, tükenmez bir enerji ve çabayla, hep birlikte ayağa kalkıyor. Dünyanın her tarafında birleşen işçilerin “artık yeter” çığlığı, 1 Mayıs’ın ve gerçek işçi bayramının gelişini ilan ediyor.

Yaşasın 1 Mayıs!

Dünyanın bütün işçileri, birleşin!

Mahpus işçiler serbest bırakılsın!

İran İşçi Hareketiyle Dayanışma Komiteleri – Yurtdışı

Mayıs 2014


nhkommitehamangi@gmail.com

http://nahada.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.comSon Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this