Navigation

Bütün yazılar

1986 NETAŞ Grevi

(18.11.2003) Netaş Grevi, sınıf mücadelesinin ve sınıf dayanışmasının sadece bir fabrikayla sınırlı olmadığını, yerel, ulusal ve uluslararası mücadele ve dayanışmanın zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Netaş işçileri uluslararası dayanışmayı örgütlemenin her koşulda mümkün olduğunu da bu alanda...

1. Genç İşçiler Kurultayı Toplandı

(06.11.2006) 160 genç işçinin katılımıyla daha iyi yaşam ve çalışma koşullarını tartışmak amacıyla toplanan Birleşik Metal-İş 1. Genç İşçiler Kurultayı açıkladığı sonuç bildirgesinde "Genç işçiler ile sendika arasındaki...

Ekim’den Bir Yaprak

(02.11.2002) Büyük Ekim Devrimi hâlâ işçi sınıfının devrimci mücadelesinin en büyük ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. 20. yüzyıla damgasını basan bu şanlı devrim, aslında nice önemli derslerle yüklü uzun bir devrim...

ILO: Üç Yüz Milyon Genç ya İşsiz ya Yoksul

(02.11.2006) 300 milyondan fazla genç yoksul. 84 milyon genç işsiz. 10 yılda genç işsizlerin oranı yüzde 13, ama istihdam yüzde 3,8 arttı. İşsiz gençler dünyadaki toplam işsiz nüfusun yüzde 44'ü. Çalışanlarsa, fazla...

Paris Komünü

İşçi Devleti: Daha Baştan Sönmeye Yüz Tutmuş Bir Devlet

(01.11.2006) Devrimci Marksizm proletaryanın nihai amacını, sınıfsız, devletsiz, özgür üreticiler toplumuna ulaşmak olarak ifade eder. Ama bu hedefe varabilmek için proletaryanın kapitalizmden komünizme geçiş dönemi boyunca bir devlete, fakat daha baştan sönmeye yüz tutmuş, yeni tipte bir devlete gereksinimi...

"Dünyayı Sarsan On Gün"

(01.11.2002) İşçi sınıfı tarihinden öğrenmiş bulunuyoruz ki; proletarya içinde kök salmış, sendikaları kendi önderliği altına almış, sınıfın en devrimci, en fedâkâr kesimleri içinde örgütlenmiş, kararlı, disiplinli,...

Çalışma Hayatında Sık Sorulan Sorular

(20.10.2006)

İşçilerin çalışma şartlarını ve haklarını düzenleyen yasalar hangileridir?

...

Güney Kore’de Polis Sendikaları Bastı

(14.10.2006) 10 Ekimdeki polis saldırısında ise, zor kullanılarak ve kapıları kaynaklanarak kapatılan şube sayısı 125’e çıktı. 100’ü aşkın sendika üyesinin tutuklandığı bu baskınlarda çok sayıda işçi de yaralandı. Hükümet, 140 bin üyesi olan KGEU’yu yasadışı saymakta ısrar ederken, son derece anti-demokratik...

Yunanistan’da İşçiler Ayakta

(13.10.2006) İşçilerin eylemleri 11 Ekimdekiyle sınırlı değildi. Binlerce işçi günlerdir Atina sokaklarında protesto eylemleri gerçekleştirirken, öğretmenlerin kreşler ve ilkokullarda beş haftadır süren grevleri halen devam ediyor. Bu grev nedeniyle ilkokullarda ve kreşlerde öğretim yapılmazken, kıvılcım çok...

Danimarka’da 100 Bin İşçi Sokaktaydı

(11.10.2006)

Irkçı Danimarka Halk Partisinin önderliğindeki Muhafazakâr-Liberal koalisyon hükümeti, pek çok konuda Sosyal Demokratların da desteğiyle, işçilere, emeklilere ve göçmenlere yönelik...

İş "Kazaları"

(01.03.2006) Yaşayabilmek için sağlığa uygun olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalan işçilerin karşılaşabilecekleri en büyük tehlikelerden biridir iş kazaları. Bir kaza sonucunda “iş göremez” hale gelmeleri, yani...

Faşizmi doğuran kapitalizmin bataklığıdır

(13.10.2006)

Merhaba sınıf kardeşlerim. Kısa bir yaz döneminden sonra UİD-DER çatısı altında tekrar bir araya geldik. İşçi hareketinin görece hareketlendiği bu dönemde, bir çatı altında biz işçilerin...

Sermaye varoldukça faşizm tehlikesi de olacak

(13.10.2006)

Merhaba dostlar. Günümüzde faşizan eğilimlerin artmasıyla birlikte ve Eylül ayının yakıcılığıyla UİD-DER çatısı altında faşizm hakkında bir sunum yapıldı....

Faşizm denince…

Bir sunumun öğrettikleri…

(13.10.2006)

17 Eylül günü “Olağanüstü Burjuva Rejimler ve Faşizm” konulu sunumun yapılacağı UİD-DER’e sunum saatinden yarım saat önce gittim. Gittiğimde dernekte bir işçi kalabalığı ile karşılaştım....

Tersanede Cinayet

(13.10.2006)

Uzayan çalışma saatleri, ara vermeksizin çalıştırılan makineler, hızlandırılan teknoloji, vardiyalar, alınmayan güvenlik önlemleri, daha fazla kâr, her gün iş cinayetlerine zemin...

İş Kazaları Kader Değildir

(13.10.2006)

Merhaba arkadaşlar,...

Ya elleri olmayanlar!

(13.10.2006)

Merhaba dostlar,

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Üyelerinden Mektup

(13.10.2006) Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini açan Uluslararası İşçi Dayanışması Derneğimiz UİD-DER’in kuruluşundan duyduğumuz heyecan, coşku ve mutluluğun yanı sıra, derneğimizin düzenlediği “15-16 Haziran Genel...

UİD-DER üyesi işçilerin çağrısı

(13.10.2006) Uluslararası işçi mücadelesinin büyük önderlerinin yıllar önce yaktığı meşale bugün de yolumuzu aydınlatıyor: Dünyanın bütün işçileri birleşin! Bizler, Asyalısından Avrupalısına, Amerikalısından Afrikalısına...

ALTINCI KISIM : Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

BEŞİNCİ KISIM : Denetim ve Müeyyideler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

ÜÇÜNCÜ KISIM : Faaliyetler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

İKİNCİ KISIM : Üyelik

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

BİRİNCİ KISIM : Amaç ve Tanımlar

(10.10.2006)

Amaç:

...

Sekizinci Bölüm - İdari Ceza Hükümleri

(22.05.2003)

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

...

Altıncı Bölüm - İş ve İşçi Bulma

(22.05.2003)

İş ve işçi bulmaya aracılık

...

Beşinci Bölüm - İş Sağlığı ve Güvenliği

(22.05.2003)

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

...

Sayfalar