Navigation

Buradasınız

DİSK 53. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

DİSK, 16. Olağan Genel Kurulundan bir gün önce, 13 Şubatta 53. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde kutladı. Genel kurul öncesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Uluslararası Sendikal Konferans düzenlendi. Konferansta 5 kıtadan 45 sendikanın temsilcileri konuşmalar yaptı.

DİSK, 16. Olağan Genel Kurulundan bir gün önce, 13 Şubatta 53. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde kutladı. Genel kurul öncesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Uluslararası Sendikal Konferans düzenlendi. Konferansta 5 kıtadan 45 sendikanın temsilcileri konuşmalar yaptı. Tüm konuşmacılar, mücadele yürüttükleri ülkelerde, Türkiye’de olduğu gibi sendikal hareketin karşısına engeller dikildiğini, buna rağmen işçilerin mücadelesinin önüne geçilemediğini vurguladılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in kurucularını ve mücadelede yaşamını yitiren mücadele arkadaşlarını andı. Çerkezoğlu, “53 yıl önce 1967’nin dünyasında ve Türkiye’sinde sermayenin ve işverenlerin Türkiye işçi sınıfına karşı başlattığı kuşatmaya işçi sınıfının verdiği cevaptır DİSK” dedi. DİSK’in 100 yıl öncesine dayanan mücadele değer ve birikimi üzerinde yükseldiğini, işçi sınıfının geleceğine sahip çıkanlarca kurulduğunu ifade etti. “53 yıldır bu bayrağı taşıyan bizler ve bizden sonra DİSK’i geleceğe taşıyacak olanlar açısından sorumluluk, 2020’lerin dünyasında ve Türkiye’sinde bütün zorluklara, baskılara, sermayenin ve onun iktidarlarının bütün kuşatmalarına karşı bugünün cevabını, Türkiye işçi sınıfının cevabını üretebilmektir” dedi.

Çerkezoğlu’nun ardından farklı ülkelerden gelen sendikaların temsilcilerine söz verildi. Sırasıyla ETUI Avrupa Sendikalar Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Almanya’dan DGB Sendikası, Arjantin’den CTA, Fransa’dan CGT, Kore’den KCTU, Lübnan’dan FENASOL, Filistin Genel Sendikalar Federasyonu, Tunus’tan UGTT, UNI Küresel Sendika, Gürcistan Sendikalar Konfederasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Rusya Sendikalar Federasyonu (KTR), Kıbrıs’tan Tüm Kıbrıs Emek Örgütü (PEO) ile Dev-İş, Fransa’dan FOA, İspanya İşçi Komisyonları CCOO temsilcileri birer konuşma yaptı.

Avrupa Sendikalar Eğitim ve Araştırma Enstitüsünden (ETUI) Stan De Spiegelaere, yaptıkları çalışmaları aktardı. Ryanair havayolu şirketi işçilerinin mücadelesini örnek olarak anlattı. Avrupa’da birçok ülkede sendikaların bu şirkete karşı yürüttükleri mücadeleden şu dersi çıkarttığını belirtti: Tek başına mücadele edersen kaybedersin! Bu dersle beraber diğer ülkelerin işçileriyle omuz omuza vererek şirkete karşı mücadeleyi yükselttiklerini, böylece zafer kazandıklarını ifade etti. Türkiye’deki işçilerin de Ryanair işçilerinin mücadelesinde olduğu gibi başarılı olabilmeleri için uluslararası dayanışmayı yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu CGT Yönetim Kurulu üyesi Nail Yalçın, Fransa’da işçilerin reform lafından bıktığını, çalışanların haklarını budamayı hedefleyen her türlü girişim ve yasa tasarısının reform adı altında sunulduğunu ifade etti. Macron’un iktidara oturmasından sonra işçilerin kazanılmış haklarına saldırıya giriştiğini, bütçe açığı gerekçesiyle emeklilik tasarısını kararnameyle dayattığını anlattı. Fransa işçi sınıfının Macron’un dayatmalarına grevlerle cevap vermesinin ardından, hükümetin tasarıyı değiştirdiğini ancak sendikaların tasarının tamamen geri çekilmesi talebiyle mücadeleyi sürdürdüğünü aktardı.

Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) temsilcisi Mikyung Ryu, işçi haklarına yönelik yapılan saldırılara değinerek, Türkiye ve Kore’de işçilerin benzer sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Ülkelerinde sendikal hakların gelişmesini sağlamak için mücadele ettiklerini, ülkelerine sığınan göçmen işçilere de yardımcı olduklarını; demokrasi, sendikal haklar ve ifade özgürlüğü ihlallerine karşı uluslararası dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Lübnan Sendika Federasyonu (FENASOL) Genel Sekreteri Castro Abdullah, Ortadoğu’daki emperyalist savaşa değindi. Emperyalist güçlerin Ortadoğu halklarını birbirine düşürdüğünü, petrol ve doğalgaz kaynaklarını ele geçirmek istediklerini, bu yüzden rekabet savaşına girdiklerini anlattı. Sorunları hali hazırdaki yönetimlerin değil, bölgenin halklarının çözeceğini belirtti. Lübnan’da hakları için ayağa kalkan halkın sokaklarda mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Filistin Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU) Genel Başkan Yardımcısı Ahmad Mahmoud Hamdan ise, DİSK’in Türkiye’de her türlü baskıya rağmen mücadeleye devam etmesinin Filistin halkı için de çok değerli olduğunu ifade etti. Filistin halkının İsrail ve Trump’ın ortak planını kabul etmeyeceğini, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan konuşmaların ardından, DİSK Tarihi kitabının 1967’den 1975’e kadar olan kısmını kapsayan ilk cildinin tanıtımı, kitabın editörü ve yazarlarından Aziz Çelik tarafından yapıldı.

15 Şubat 2020

Sınıf, Emek, Tarih, Yaşam

Sınıfın Penceresinden

 • Binlerce yıl ötelerden günümüze uzanan yapılar, aslında bizlere emeğin serüvenini anlatır. Tüm zenginlik doğanın ve emeğin ürünüdür. Emektir doğadaki zenginliği işleyip dönüştüren. Ta Firavunların Mısır’ından Roma’ya, Hindistan’dan Korkunç İvan’ın Moskova’sına kadar… Dillere destan olmuş şehirleri kuran emektir. Piramitler, saraylar, kanallar, katedraller, sarnıçlar, kemerler, tapınaklar… Emektir bugünün insanını dahi hayrete düşüren tüm bu yapıları yaratan yegâne güç!
 • İnsanlar var olalı beri emek harcadılar, ürettiler, üretiyorlar. Beslenmek, barınmak ve hayatta kalmak çok zordu. Doğa hem bütün ihtiyaçları barındırıyordu ama hem de bunlara ulaşmak ciddi bir emek gerektiriyordu. Çeşitli aletlerin yardımıyla kendi güçlerini kullanan insanlar, zamanla doğada var olan suyun, hayvanların, rüzgârın gücünü kullanmayı keşfettiler. Böylece ihtiyaçlarını üretmek, yaşamlarını sürdürmek çok daha kolay oldu. İnsanın üretim sürecindeki gelişimi hep devam etti. Üretim sürecine makineler girdi, ilk makineler…
 • Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri durmaksızın artarken emekçi kadınlar aynı sorulara cevap arıyor: Kadına yönelik şiddetin önüne neden geçilemiyor? Şiddet neden artıyor? Siyasi iktidarın temsilcileri şiddetin nedeninin eğitimsiz, cahil, vicdansız, merhametsiz, öfkesini kontrol edemeyen, ailevi ve ahlâki değerlere sahip çıkamayan kişiler olduğunu söylüyor. Erkekleri vicdanlı ve merhametli olmaya çağırıyorlar. Söylenen sözler ilk anda kulağa hoş gelebilir ama kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasının sebebi tam da siyasi iktidarın aileyi korumak adına kadınların haklarına saldırması ve erkek egemen zihniyeti körüklemesidir.
 • George Floyd, “nefes alamıyorum” diye inliyordu ama ırkçı polis umursamadı ve onu acımasızca öldürdü. Floyd’a yapılan bu muamele, kara derililerin değişmeyen kara bahtı, bitmeyen çilesidir. Yüzlerce yıl boyunca Afrika’dan Amerika’ya köle olarak satıldılar bir hayvan ya da bir eşya gibi. İnsan yerine konmayan, aşağılanan, horlanan siyahlar onlarca kez isyan ettiler ve sonunda 1861’de başlayan Amerikan İç Savaşı sonrasında kölelikten kurtuldular. Özgürlüklerine kavuşan siyahların gözleri daha bir ışıl ışıl parlamaya başladı. Ne var ki, o umutlu bakışlardaki ışıltı çok geçmeden solduruldu, tam bir vahşetle karşı karşıya bırakıldılar.
 • Siyasi iktidarın temsilcileri halkın gözüne baka baka yalan söylüyor, bunu da politik uyanıklık ve iş bilme olarak pazarlıyorlar. Gülerek liranın dolar karşısında değer kaybetmesinin halkı ilgilendirmediğini söyleyen Bakan Albayrak, belli ki milyonları istediği gibi aldatabileceğini düşünüyor. Şüphe yok ki bu konuşmanın ardında kibir ve emekçileri aptal yerine koyma vardır. Enflasyon ve işsizlik verilerinin çarpıtılması da aynı bakış açısının ürünü değil mi?

Son Eklenenler

 • Orta Amerika ülkesi Guatemala’da emekçi kitlelerin sabrı taştı! Hükümetin 2021 için hazırladığı bütçede kamu harcamalarında kesintiye gidilmesine öfkelenen emekçiler 21 Kasımda sokaklara döküldü. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu...
 • Geçtiğimiz günlerde Ekim Devriminin 103. yıldönümünde uidder.org’da yayınlanan “İşçiler Devrim Yaptı, Ayaklar Baş Oldu” programını heyecanla, coşkuyla takip ettik. Bu programı takip ederken sık sık içinde yaşadığımız sistemi, koşulları, Ekim Devrimi...
 • Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın hastalık süreci, birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanını da sekteye uğrattı. Milyonlarca öğrenci gibi ben de bu “yeni düzene” uyum sağlama konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığımı...
 • Kriz ve koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada işçi ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşulları daha da zorlaştı. Bu süreçten en çok etkilenenler ise sağlık emekçileri oldu. Egemenler yeterli güvenlik önlemlerini almıyor, yeterli işçi...
 • Ekonomik krizin etkilerini en ağır biçimiyle yaşadığımız malumunuz. Tablo gittikçe kötüleşiyor. Haklarımıza dönük saldırıların dozunu arttıran egemenler bir kez daha krizden çıkışın faturasını işçi sınıfına kesiyorlar. İlk olarak koronavirüs salgını...
 • “Evde kal” derler, ama kalamayız. İşçi işine gitmezse aç kalır, hasta olan hastaneye gitmezse ayağına ne doktor gelir ne yurtdışına uçup tedavisini yaptırabilir. Hastanedeyim. O sürekli tekrar ettikleri “maske, mesafe, hijyen” üçlüsünden maske...
 • Evvel zamanlardan birinde, bir çiftlikte duvardaki çatlaktan bakan fare, çiftlik sahibi ile karısının bir paket açtıklarını gördü. “İçinde yiyecek mi var?” derken, bir baktı ki paketten çıkan bir fare kapanıydı. Hemen bahçeye koşup alarm verdi: “...
 • Pandemi sürecinde siyasi iktidarın ve patronların salgını nasıl kullandıklarını, önlem alma konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu defalarca gördük, görmeye de devam ediyoruz. Temizlik-mesafe-maske söylemini dillerinden düşürmezken, bağışıklık...
 • Ben bir işçiyim / Soyum belki Spartaküs/ Bilmem belki de Bedreddinlere uzanır./ Çalışırım yaşamak için/ Yarını görmek için bugün çalışmam gerek./ Yarının bugün gibi olmaması için / Bugün çalışmam gerek.
 • Bugün 18 Kasım, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde oldukça önemli yer tutan bir grevin, Netaş Grevinin 34. Yıldönümü… Darbenin zifiri karanlığının topluma kanser gibi yayıldığı bir dönemde, cesaretin, kararlılığın ve inanmışlığın hikâyesini...
 • Tüm dünyada işçi sınıfının çalışma koşulları ağırlaşıyor, koronavirüs işçi haklarına saldırıların bahanesi olarak kullanılıyor. Temel kamu hizmetlerine ayrılan bütçenin tüm ülkelerde kısıldıkça kısılması sağlık, eğitim, ulaşım gibi alanlarda tam bir...
 • Öncelikle “İşçiler Devrim Yaptı, Ayaklar Baş Oldu” akışında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İşçi sınıfının mücadele saflarına yeni katılan ve sınıf bilincine sahip olmayan çalışan genç bir işçiyim. Yapılan bu çalışma benim için hem çok...
 • Haftalardır tazminat ve ücret alacakları için mücadele eden Soma ve Ermenek madencileri 17 Kasımda bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. İşçiler basın açıklaması sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüp çözüm sözü almalarının ardından...

UİD-DER Aylık Bülteni