Navigation

Buradasınız

Kent Gıda’da İşten Atma Saldırısı

Ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle 15 Temmuzda greve çıkan Kent Mondelez Gıda fabrikası işçilerinin grevi, 7 Ağustosta Tek Gıda-İş Sendikası yönetimi ile işveren arasında anlaşma sağlanması üzerine sona ermişti. Ancak imzalanan sözleşmenin taleplerini karşılamaması nedeniyle işçiler sendikaya tepki göstermişlerdi. İşçilerden gelen tepkileri yatıştırmak için sendikanın şube başkanı “kimsenin burnunun dahi kanamayacağı” sözünü vermişti. Bunun üzerine işçiler, 8 Ağustosta kendi vardiyalarında işbaşı yapmış ve hemen sonrasında da 12 saatlik çalışma sistemine geçmişlerdi.

25 Ağustos tarihinde 5 işçi, işverene hakaret ve işçiyi işverene karşı kışkırtma gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. İşten atılan 5 işçi, işten atıldıklarını şube başkanına haber verdiklerinde ise aldıkları cevap “hele bir anlatın bakalım nasıl çıkarıldınız?” oldu. 5 işçi işe iade davalarını açtılar ve Perşembe gününden itibaren fabrika önünde direnişe geçeceklerini bildirdiler. İşçilerin bu kararına ise sendikadan “fabrika önünde eyleme geçerseniz karşınızda bizi bulursunuz” cevabı gelmiş.

Aslında bu yaşananlar grev süresince hiç de beklenmeyen şeyler değildi. Tüm grev süreci boyunca işçiler grev sürecinin bitiminden sonra işten atma saldırısını beklediklerini dile getiriyorlardı. Biz UİD-DER’li işçiler de, Kent işçisi kardeşlerimize böyle bir saldırının çok muhtemel olduğunu, buna karşı hiç vakit kaybetmeksizin hazırlık yapmaya girişmek gerektiğini anlatmıştık. Her şeyden önce taban örgütlülüğü ve bir grev komitesi oluşturmak için derhal işe girişmek gerektiğini söylemiştik. Bunun hem grevin başarıyla sonuçlanması hem de grevden sonra gelecek saldırılara karşı hazırlık açısından çok önemli ve belirleyici olduğunu dile getirmiştik. Sendikal bürokrasinin oyunlarını boşa çıkarmanın ve sendikaları sınıf mücadelesinin bir aracı haline getirmenin tek yolunun bu taban örgütlülüğünü yaratmaktan ve güçlendirmekten geçtiğini anlatmıştık.

Ne var ki hazırlıksız girişilen bu mücadele içerisinde, işçiler bu fikri doğru bulmakla birlikte, onu hayata geçirebilecek bir iradeden yoksundular. Bugün yaşanan işten atma saldırısına derhal ve anlamlı bir tepki verilememesinin nedenini de taban örgütlülüğünün olmayışında aramak gerekiyor. İşçiler taban örgütlülüklerini yaratıp güçlendirerek sendikalarını denetlemedikleri sürece, sendikalar işçilerin mücadele örgütleri olmanın uzağında kalacaklardır.

28 Ağustos 2014

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Tarih 11 Eylül 1980… Türkiye işçi sınıfı yıllardır ayakta. Ülkede adeta örgütlenme ve hak alma seferberliği var, işçiler, gençler, kadınlar mücadelenin en önünde. O gün 74 işyerinde grev var. 30 bin işçi grevde. İşçiler ücretlerinin yükseltilmesini...
 • 20 Eylülde 139 ülkeden milyonlarca insan hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için “Küresel İklim Grevi” eylemleri düzenlendi. Dünya çapında yapılan eylem çağrısına birçok ülkede yüz binler karşılık verdi. Türkiye’de de...
 • Daha önceki toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda ürün çeşitliliğinde ve üretim kapasitesinde sıçramalı bir gelişme görülmüştür. Bugünkü teknoloji ile 10 milyar insanı doyurmak mümkündür. Diyeceksiniz ki, “peki, neden her gün bir milyara...
 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...
 • Merhaba arkadaşlar, çalıştığım fabrikada her ay mutlaka maaşta kesinti oluyor. Bazı işçi arkadaşlarımız insan kaynaklarına maaşların neden kesildiğini sorduklarında şu cevabı alıyor: “Geç gelmişsindir ya da işe gelmediğin olmuştur, ondan dolayı...
 • Fransa’nın başkenti Paris’te işçiler emeklilik hakkına yönelik saldırıları grevlerle protesto ediyor. Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) üyesi taşıma işçileri, “reform” adı altında emeklilik hakkının tırpanlanmasına karşı 13 Eylülde grev gerçekleştirdi...
 • DERİTEKS, 14 Eylülde VIP Tekstil önünde işten atmaları, artan baskıları protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TÜMTİS, Petrol-İş, Koop-İş, Türk Metal, Tekgıda-İş, Basın-İş sendikalarının temsilci ve yöneticilerinin yanı...
 • Her gün aydınlanan güne uyanıp, günlük hayat koşturmamıza başlıyoruz. İşe, okula giderken bir kısmımız yolu haber okuyarak, bir kısmımız da sosyal medyaya bakarak geçiriyor. Peki, hangi sabah bu haberlere ve gelişmelere bakarken bir cinayet veya...