Navigation

Buradasınız

ASM ve TSM Çalışanları 3 Günlük Greve Çıktı

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek ve Cumartesi günleri nöbet dayatmasını kabul etmeyeceklerini duyurmak için Türkiye genelinde 20 Mayısta 3 günlük greve çıktılar.

Ankara

Ankara’da sağlık çalışanları, taleplerini Halk Sağlığı Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular. Basın açıklaması Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Dev Sağlık-İş tarafından gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları adına ortak açıklamayı ATO Genel Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy okudu. Atasoy, 3 gün devam edecek iş bırakma eylemine, birinci basamak sağlık hizmeti sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanının katıldığını ifade etti. Sağlık Bakanlığının ASM çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri nöbet adı altında çalışmayı dayattığını hatırlattı. Çalışma şartlarına dikkat çeken Atasoy, “Sağlık Bakanlığı ASM çalışanlarına beş aydır hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri nöbet adı altında çalışmayı dayatıyor” dedi. Atasoy, sağlık çalışanlarının durumunu şu sözlerle özetledi: “Hafta içi kendisine kayıtlı bebeğe aşı izlenimi yapan, hastasının muayenesini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesi yapan birinci basamak sağlık çalışanına, ek olarak Cumartesi günleri de gel çalış…”

İzmir

İzmir’de de greve çıkan aile hekimleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirerek seslerini duyurdular. İzmir Tabip Odası ile SES İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara okudu. Kara şöyle konuştu: “Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için, sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin, katkı-katılım paylarının kaldırılması için ve Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta hizmet üretmeyeceğiz.” Kara, konuşmasının sonunda talepleri kabul edilinceye kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadele edeceklerini açıkladı ve halkı sağlık çalışanlarına destek vermeye çağırdı.

Diyarbakır

SES Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Van

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan sağlık emekçileri, gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler, dayatmaları kabul etmeyeceklerini ifade ettiler.

21 Mayıs 2015

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...
 • Dünya egemenleri, kapitalist sistemin krizini gizlemek için koronavirüs salgınını adeta bir örtü olarak kullanıyorlar. Her fırsatta ekranlardan boy gösterip “sosyal mesafeye” dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Sözde alınan önlemler kapsamında...
 • Pandemi bahanesiyle milyonlarca Amerikalı işini kaybetmeye devam ediyor. Çalışma Bakanlığının verilerine göre dönemsel olarak görülen işsiz sayısının dışında Mayıs ayının ikinci haftasında 3 milyon kişi daha işini kaybetti. Böylelikle Mart ayının...
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 7 Mayısta özel bir genelge yayınladı. Bu genelgeyle Covid-19’un iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında sayılmayacağı bildirildi. Yani bu genelgeye göre çalışırken işyerinde, fabrikada Covid-19’a yakalanan işçiler için iş...
 • Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da emekçi kitleler çok zor günlerden geçiyor. İşçiler işsizlikten açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. İşçi ailelerinde ekonomik sorunlar nedeniyle şiddet artıyor, psikolojiler bozuluyor. Sefaletin kör...