Navigation

Buradasınız

Türk-İş: Sermayenin ve Türk Metal’in Yanında, İşçinin Karşısında!

İşçilerin mücadelesine sahip çıkması gereken bir sendika konfederasyonunun yaptığı açıklama işçi sınıfına ihanettir. Türk-İş yönetimi, sanki işçiler işyerlerinde sendika olmasına karşıymış gibi göstererek hedef şaşırtmaktadır. İşçiler sendika değil, Türk Metal çetesini istemiyorlar. Türk-İş bürokratlarının “çalışma barışı” dediği işçilerin kölelik koşullarında çalışmasından başka bir şey değildir.

Metal işçileri, MESS’in düşük ücret ve insanlık dışı çalışma temposu dayatmaları karşısında işçi düşmanı ve işbirlikçi tutum alan, patronların işyerindeki sopası gibi davranan Türk Metal’i günlerdir protesto ediyorlar. Binlerce işçi Türk Metal’den istifa etti. İşçiler bu istifaları toplu halde gerçekleştiriyor, bunu bir eyleme dönüştürüyorlar. Bu tepkilerin nedenini ve anlamını çok iyi bilen Türk Metal çetesi, yaptığı açıklamalarla işçi düşmanı tavrını sürdürüyor. 21 Mayısta Türk-İş Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı ve aynı işçi düşmanı tutumu sürdürdü. Türk-İş yönetimi işçilerin karşısında, sermayenin ve Türk Metal’in yanında yer aldı. On binlerce işçinin, kendi üyelerinin haklı öfkesi karşısında patronlara karşı mücadele etmesi gereken “işçi sendikaları konfederasyonu” işçilere eylemleri bitirme çağrısı yaptı.

Türk Metal’in Genel Başkan Yardımcısı Mesut Gezer, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda işçileri kanunsuz eylem yapmakla suçlamış ve Bursa Valisini direnişlere müdahale etme çağrısı yapmıştı. Sermayenin uşağı bu çeteler, patronların ağzından konuşuyorlar. 21 Mayısta yönetim kurulunu toplayan Türk-İş genel merkezi ise, bu çeteleri savunuyor. İşçilerin haklı eylemlerini kırmaya çalışan Türk Metal’i mağdur gibi göstermeye çalışan açıklama şöyle:

“Bursa’da, Renault işyerinde başlayan, daha sonra da Tofaş ve birkaç işyerinde de devam eden eylemler, Konfederasyonumuz tarafından yakından izlenmektedir.

Konfederasyonumuz üyesi Türk Metal Sendikamızın, Bosch işyerinde 38 ay devam eden sendikasız ve sözleşmesiz bir dönemin ardından başarıyla imzaladığı toplu iş sözleşmesinden sonra bazı işyerlerinde eylemler başlatılmıştır. Bu eylemler, bazı çevrelerin yönlendirmesiyle, sendika karşıtı bir propagandaya dönüştürülmüş, Türk Metal Sendikamız hedef haline getirilmiş ve bu işyerlerinde sendikasız bir endüstri ilişkiler sistemi teşvik edilmek istenmiştir. Oysa dünyanın iki yüz yıllık geleneği göstermiştir ki, sendikasız bir endüstri ilişkileri sistemi, işçiler için kısa süreli başarılar getirse de, kalıcı değildir ve sonuç itibariyle, örgütsüzlüğü ve sömürüyü artırmaktadır.

TÜRK-İŞ, işçilerimizin hak almak için verdikleri her mücadeleyi saygıyla karşılamakta, bununla birlikte ülkemizde ekonomik istikrarın ve çalışma barışının da azami düzeyde korunmasından yanadır. Bu nedenle, Bursa’da ortaya çıkan tepkinin, sendikal örgütlülüğü koruyarak, barışçı yollarla çözümü için, Türk Metal Sendikamızla birlikte, elinden gelen çabayı her düzeyde göstermektedir.”

İşçilerin mücadelesine sahip çıkması gereken bir sendika konfederasyonunun bu şekilde açıklama yapması işçi sınıfına ihanettir. Türk-İş yönetimi, sanki işçiler işyerlerinde sendika olmasına karşıymış gibi göstererek hedef şaşırtmaktadır. İşçiler sendika değil, Türk Metal çetesini istemiyorlar. Türk-İş bürokratlarının “çalışma barışı” dediği işçilerin kölelik koşullarında çalışmasyı kabul etmesinden başka bir şey değildir. Bu ibretlik açıklama karşısında diyecek tek bir söz var. İşçilerin sorunlarını çözmek işçilerin sınıf işbirlikçi gardiyanlarına kalmadı. İşçilerin sorunları ancak işçilerin mücadelesiyle çözülür. İşçilerin mücadelesini bastırmaya çalışmak, binlerce işçi ayağa kalkmışken çalışma barışından söz etmek sınıf işbirlikçiliktir, ihanettir. Türk-İş yönetimi işçilerin büyüyen mücadelesi karşısında koltuk derdine düşmüş, patronlarla, hükümetle ortak tutum almıştır. Gangster Türk Metal’i sahiplenerek işçilerin karşısında tutum almıştır.

Başta metal işçileri olmak üzere Türkiye işçi sınıfı, Türk-İş bürokratlarının ne önceki ne de bu ihanetini unutacaktır. Patronlar sınıfından, gangster sendikalardan, işbirlikçi konfederasyon yöneticilerinden hesabı örgütlü ve mücadeleci işçiler soracaktır. Bugün “satılmış sendika istemiyoruz” diyen işçiler yarın “sömürü düzenini yıkalım” diye haykıracaklardır.

21 Mayıs 2015

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...
 • Dünya egemenleri, kapitalist sistemin krizini gizlemek için koronavirüs salgınını adeta bir örtü olarak kullanıyorlar. Her fırsatta ekranlardan boy gösterip “sosyal mesafeye” dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Sözde alınan önlemler kapsamında...
 • Pandemi bahanesiyle milyonlarca Amerikalı işini kaybetmeye devam ediyor. Çalışma Bakanlığının verilerine göre dönemsel olarak görülen işsiz sayısının dışında Mayıs ayının ikinci haftasında 3 milyon kişi daha işini kaybetti. Böylelikle Mart ayının...
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 7 Mayısta özel bir genelge yayınladı. Bu genelgeyle Covid-19’un iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında sayılmayacağı bildirildi. Yani bu genelgeye göre çalışırken işyerinde, fabrikada Covid-19’a yakalanan işçiler için iş...
 • Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da emekçi kitleler çok zor günlerden geçiyor. İşçiler işsizlikten açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. İşçi ailelerinde ekonomik sorunlar nedeniyle şiddet artıyor, psikolojiler bozuluyor. Sefaletin kör...