Navigation

Buradasınız

Ankara’da Halk İçin Bütçe Mitingi

13 Aralıkta Ankara’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde yapılan “Halk İçin Bütçe” mitingine Türkiye’nin dört bir yanından gelen sendikalar, partiler, çeşitli kitle örgütleri ve Roboskili anneler katıldı. Saat 09.00’da Ankara Garı önünde toplanan binlerce kişiden oluşan kitle, Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında, “İşçiler Birleşin İktidara Yerleşin”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Savaşa Değil Eğitime Bütçe”, “İnsanca Ücret İnsanca Yaşam”, “Susma Haykır Taşerona Başkaldır!” sloganları haykırıldı.

Sıhhiye Meydanı’ndaki miting, daha güzel bir dünya mücadelesinde kaybedilen işçi ve emekçilerin anısına saygı duruşu ve Enternasyonal Marşı ile başladı. Ardından ilk konuşmayı KESK Genel Başkanı Lami Özgen yaptı ve şunları söyledi: “AKP, ihtişam, debdebe peşinde koşuyor. Ne para, ne kan, ne de çekilen acılar gözlerini doyurmuyor. Sadece son bir yılda binlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Buna rağmen taşeronlaştırma, güvencesizleştirme devam ediyor. Daha da yaygınlaştırılıyor.” Özgen, zorunlu din derslerinin yaygınlaştırılarak yeni kuşakların, sermayenin isteği doğrultusunda eğitilmesi, suskun, biat eden bir işgücü rejiminin inşasının hedeflendiğini belirtti.

Daha sonra sözü alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise şunları dile getirdi: “Bu ülkede altın kadehten tasarruf olmuyor ama işçi ücretlerinden tasarruf oluyor. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Asgari ücretli, bir öğünde 75 kuruşa karnını doyurmak zorunda. Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden de tasarruf oluyor. Bu nedenle Türkiye’de 11 ayda 1723 işçi kardeşimiz öldü. Yani bir değil, yaklaşık altı Soma katliamı yaşandı. Bu ülkede iş cinayetlerine ve sefalet ücretlerine karşı örgütlenen, mücadele eden işçiler işten atılıyor. Bu nedenle her yüz işçiden sadece 5’i sendikal haklardan faydalanıyor.”

Lami Özgen ve Kani Beko’nun konuşmalarına; “Savaşa Hayır Barış Hemen Şimdi”, “Toplu Sözleşme Hakkımız, Grev Silahımız”, “Devlet Terörüne Son”, “Kaza Değil Cinayet, Sorumlusu Devlet”, “Sermayeye Değil, Emekçiye Bütçe!” sloganları eşlik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Grup Kibele’nin söylediği şarkılar ve çekilen halaylarla miting sona erdi.

14 Aralık 2014

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” Bu ifade, sabah akşam sermaye medyasında tekrarlanıyor. Uzman ve bilim insanı kılığında birileri sürekli bu ve benzeri lafları geveleyip duruyor. Koronavirüs ile birlikte dünyanın tümden değiştiğini; eski...
 • İspanya’nın Madrid ve Barcelona kentlerinde sağlık işçileri, 25 Mayısta hastane önlerine çıkarak çalışma koşullarının düzeltilmesi için eylem yaptılar. İşçiler koruyucu malzeme eksikliğini, hastanelerde yetersiz sayıda sağlık işçisinin...
 • Bizler, içinden geçtiğimiz dönemin artık gizlenemez ölçüdeki sıra dışı, olağanüstü karakterini işçi ve emekçileri uyarmak ve harekete geçirmek için vurgularken, egemenler korkuya sürüklemek, uyutmak için dile getiriyor! “Sıra dışı bir zaman” çünkü...
 • Çalıştığım fabrikada iki kadın arkadaş koyu bir sohbete dalmışlardı. Üzerine konuştukları konu ise şuydu; maskeler ücretli mi yoksa ücretsiz mi dağıtılmalı? Bunun üzerine hararetli bir tartışma yapılıyordu. Yanımda olan bir kadın arkadaş sohbete...
 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...