Navigation

Bütün yazılar

Gebze’de UİD-DER’den Ekim Devrimi Semineri

(07.11.2006)

Ekim 1917’de Lenin ve yoldaşlarının dünya işçi sınıfına kazandırdığı muzaffer devrimin 89. yılında bizlere, UİD-DER çatısı altında o günlerin deneyim ve...

Gebze’de Sağlık Semineri

(13.12.2006)

UİD-DER Gebze Temsilciliği’nde 10 Aralık 2006 tarihinde kadınlara yönelik sağlık seminerleri dizisinin ilki, Üreme ve Aile Planlaması konusu işlenerek gerçekleştirildi. Sadece kadın...

Emperyalist Savaşlar Konulu Seminerden

(10.11.2006)

Merhaba dostlar,

Yunanistan’da Genel Grev

(13.12.2006)

Yunanistan’da 13 Aralıkta gerçekleştirilen bir günlük genel grev sırasında okullarda, hastanelerde, su ve elektrik idaresinde, postanelerde, vergi dairelerinde de gün boyunca hizmet...

Trafik çilesi

(18.12.2006)

İçinde yaşadığımız kapitalist sistemin bitmez çilelerinden biri olan ulaşım sorununun sıkıntılarını yaşayan işçilerden biriyim. Her sabah ve akşam işe gitmek yahut eve dönmek için...

Kurtuluş yok tek başına!

(16.12.2006) Ben tekstil fabrikasında çalışan bir işçiydim. Bundan 4 ay önce Beylikdüzü’nde bir fabrikada çalışıyordum. Bu fabrikaya işçi alındığını birkaç arkadaşımdan duyunca başvuru yaptım. Başvurum kabul edildi ve...

Debant’ta İş Bırakma Eylemi

(14.12.2006)

Gebze Muallimköy’de kurulu olan Debant fabrikasında 8 Aralık Cuma günü başlayan iş bırakma eylemi 4. günün sonunda, 12 Aralık Çarşamba günü işbaşı yapılarak sona erdi. Yaklaşık iki yıldır...

Patronlar Bizi Bölüyor

(11.12.2006) Ben de kapitalist sistemde yaşayan milyarlarca işçiden biriyim. Hangi dili konuşuyor olursak olalım, hangi kara parçasında yaşıyor olursak olalım eğer işçiysek aynı ailenin fertleriyiz demektir. O halde...

Asgari Ücreti Protesto Eylemlerinden

(19.12.2006) Türk-İş ve DİSK’e bağlı sendikalardan işçiler 13 Aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını protesto etmek için iki ayrı yerde basın açıklamaları yaptılar.

İGSAŞ işçisi fabrikayı 4 gündür terk etmiyor

(19.12.2006) 231’i Petrol-İş üyesi, toplam 300 çalışanı olan, Kocaeli-Körfez’de kurulu, Türkiye’nin tek üre üreticisi İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’nin (İGSAŞ) 8 aydır ara verdiği üretimini, 15 Aralık tarihi itibariyle...

14 Aralık KESK Eylemi

(16.12.2006)

14 Aralıkta KESK’in aldığı karar doğrultusunda kamu emekçileri bir günlük iş bıraktı. Türk-İş, DİSK, TMMOB ve TTB’nin de desteklediği eylemde hükümetin planladığı 2007 bütçesi protesto...

Yıllık izinlerimizi istediğimiz gibi kullanamıyoruz

(15.12.2006)

Tıbbi malzeme ve ilaç üzerine iş yapan küçük bir şirkette çalışıyorum. Patronumuz tam bir küçük-burjuva olduğundan, yasal haklarımızı bile kırparak veriyor ve kendi işine geldiği gibi...

İşsizlik ve düşük ücret

(10.12.2006)

Merhaba, sanırım anlatacağım sorun size pek yabancı gelmeyecek. Burjuvazinin isteklerini çoğalmasıyla birlikte, işsizlik korkunç bir rakama ulaşmış ve işsiz sayısı resmi verilere...

Ekim Devrimi konulu UİD-DER semineri

(26.11.2006)

Merhaba dostlar,

DİSK’in Asgari Ücret Eylemleri

(15.12.2006) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti tespit etmek amacıyla 15 Aralıkta toplandı. Bu süreçte DİSK “Asgari Ücret = Kaç Simit?” adı altında tüm bölge temsilciliklerinde basın açıklamaları ve çeşitli eylemlilikler yapma kararı aldı. Bunlardan biri de 13...

Artan Yoksulluk ve Sefalet Kapitalizmin Gerçeğidir

(01.07.2005) Tıpkı işsizlik sorununda olduğu gibi, artan yoksulluk konusunda da sağcısıyla solcusuyla, devletçisiyle liberaliyle burjuva ideologlardan başka türden bir yaklaşım beklemek de mümkün değildir. Onlar her...

Sendikal Mücadeleye Militan Yaklaşım

(29.09.2003) İşçi sınıfının devrimci potansiyeline bilimsel bir temelde inanç beslemeye devam eden bizler açısından, sınıf hareketinin ve bu hareketin sendikal boyutunun taşıdığı sorunların temelinde, aslında sınıfın...

Belçika’da Volkswagen işçilerine destek mitingi

(05.12.2006) Brüksel 2 Aralıkta 20 bin işçinin gösterisine sahne oldu. Gösteri, kapatılması planlanan Volkswagen fabrikasının işsiz kalma tehlikesiyle yüz yüze olan 4 bin işçisiyle dayanışma amacıyla gerçekleştirildi....

Vİ-KO’da zafer mücadele eden işçilerin olacak!

(01.12.2006) Aydınlatma malzemeleri üreten büyük firmalardan biri olan Vİ-KO’da sendikalaşma faaliyeti başlatan işçiler üzerindeki baskılar giderek artıyor. Aşağıda, sendikalaşma çalışmaları yüzünden işten atılan Vİ-KO...

Avustralya’da 250 bin işçi hükümeti protesto etti

(02.12.2006) Reformist bürokratların görevi, yükselen öfkeyi düzen içi kanallara hapsetmektir. Bilinçli, devrimci, öncü işçilerin göreviyse, en başta reformist sendika bürokratlarını sendikaların başından def etmek üzere...

İsrail’de 200 bin kamu işçisi greve gitti

(01.12.2006) Yahudisiyle, Arabıyla İsrail işçi sınıfını çetin bir mücadele bekliyor. Filistin işçi sınıfıyla birleşerek ortak düşman olan burjuvaziye karşı yönlendirilmedikçe bu mücadelenin başarıya ulaşmasının...

Bu Düzeni Değiştirebiliriz

(20.11.2006)

Geçenlerde internette okuduğum bir haberde bazı asalakların biz işçilerin sırtından geçindiğini bir kez daha gördüm. Hükümet üyesi bir milletvekili meclis lokantasının duvarlarının çıplak...

Sınıfsız Bir Dünya Kuracağız!

(11.11.2006)

Merhaba dostlar. ...

Savaşa Karşı Sınıf Savaşı

(09.11.2006)

Neden tanımadığımız, belki de yüzünü hiç görmediğimiz insanları öldürmemiz söyleniyor? Neden hiç tanımadığımız insanlar bizi öldürüyor? Öldürmek nasıl haklı ve meşru kılınıyor? Savaşlar...

Çin’de İşçi Hakları

(01.11.2006) Yeni yasa tasarısı bugün Türkiye’deki güdük işçi haklarının bile gerisinde kalan düzenlemeler getiriyor. Ama bu kadarının bile büyük tekelleri ürkütüyor olması, Çinli işçi kardeşlerimizin ne derece ağır sömürü koşulları altında yaşadıklarının bir işareti. Gerçekten de Çin bir yandan yaldızlı bir...

Gladkov’un Çimentosu

Yalnız Kalan Devrimin Çelişkileri

(01.11.2006) Burjuva solcuların, liberallerin, anarşistlerin, döneklerin, Rus proletaryasının karşılaştığı zorlukları öne sürerek ve bürokratik diktatörlükleri sosyalizm katına yükselterek Ekim Devrimine çamur atmasına izin vermemeliyiz. Bununla birlikte çarpılmaların ve yamulmaların üzerini de kapatamayız....

Kanlar Temizlenip Üretime Devam

(17.11.2006)

Merhaba dostlar,...

1986 NETAŞ Grevi

(18.11.2003) Netaş Grevi, sınıf mücadelesinin ve sınıf dayanışmasının sadece bir fabrikayla sınırlı olmadığını, yerel, ulusal ve uluslararası mücadele ve dayanışmanın zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Netaş işçileri uluslararası dayanışmayı örgütlemenin her koşulda mümkün olduğunu da bu alanda...

1. Genç İşçiler Kurultayı Toplandı

(06.11.2006) 160 genç işçinin katılımıyla daha iyi yaşam ve çalışma koşullarını tartışmak amacıyla toplanan Birleşik Metal-İş 1. Genç İşçiler Kurultayı açıkladığı sonuç bildirgesinde "Genç işçiler ile sendika arasındaki...

Ekim’den Bir Yaprak

(02.11.2002) Büyük Ekim Devrimi hâlâ işçi sınıfının devrimci mücadelesinin en büyük ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. 20. yüzyıla damgasını basan bu şanlı devrim, aslında nice önemli derslerle yüklü uzun bir devrim...

Sayfalar