Navigation

Buradasınız

Karartma ve Baskılara Rağmen 1 Mayıs Geleneği Yaşıyor

Egemenler geçmişten bu güne, 1 Mayıs’ın temsil ettiği sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemini karartmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 1 Mayıs’ı bir korku gününe çevirmeye ve işçi kitlelerini kendi mücadele günlerine yabancılaştırmaya çalışan sermaye sınıfı, 1 Mayıs geleneğini yok etmek istiyor. Bugün artık AKP’nin işçi kollarına dönüşmüş olan Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen bürokratları da sermaye sınıfına ve hükümete hizmet ediyor. Türk-İş’in İstanbul gibi milyonlarca işçi ve emekçinin yaşadığı bir kentte 1 Mayıs kutlamalarına katılmaması, 1 Mayıs’ı devletin geçit törenine çevirmesi; keza Hak-İş’in 1 Mayıs’ı işçilerden kaçırarak Erzurum’da kutlaması ve içeriğini boşaltması bu gerçeğin ifadesidir.

İşçi sınıfının siyasal ve sendikal örgütsüzlüğü her alana yansımaktadır. Sendikal bürokrasinin işçi sınıfı mücadelesi önündeki tıkayıcı rolü, her geçen gün daha can yakıcı hale gelmektedir. İşçi sınıfının güçlü, birleşik ve moral veren 1 Mayıs’lar örgütleyememesinin; tüm kentlerde 1 Mayıs’ın işçi sınıfının birliğinin ve coşkusunun kürsüsü haline gelememesinin nedeni budur. İşçi sınıfının gerçek sınıf güçlerinin sahnede olmadığı koşullarda, 1 Mayıs’ların örgütlenmesi sendika bürokratlarına kalmakta ve çoğu durumda 1 Mayıs kürsüleri düzeysizliğin sahnesi olabilmektedir.

2017 1 Mayıs’ı demokratik hakların ayaklar altına alındığı, OHAL rejimiyle toplumun baskı altında tutulduğu, grevlerin yasaklandığı, tek adam rejiminin topluma dayatıldığı ve işçi sınıfının haklarına saldırıların sürdüğü koşullarda gerçekleşti. Tüm baskı ve yasaklara, 1 Mayıs’ın karalanmasına, sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ın içeriğini boşaltma girişimlerine rağmen; Edirne’den Diyarbakır’a, İzmir’den Kars’a sayısız kent ve bölgede işçi sınıfı kitlelerinin alanlara çıkarak 1 Mayıs’a sahip çıkması son derece önemlidir. 1 Mayıs Türkiye’de inatçı bir geleneğin ifadesidir. 1 Mayıs geleneğine sahip çıkmak, bu geleneği yaşatmak ve işçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyütmek son derece önemlidir. Zira bugün karşı karşıya kaldığımız sorunları çözecek olan işçi sınıfının öncü sınıf güçlerinin her alanda güçlenmesidir. İşte o zaman 1 Mayıs, işçi sınıfının kapitalist sömürüye karşı mücadelesinin gerçek bir kaldıracına dönüşecektir.

1 Mayıs 2017

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Bugünün egemenleri de tarihi kendi bakış açılarından yazıyorlar. Üstelik ellerinde çok daha gelişmiş ideolojik araçlar var. Filmler, diziler, belgeseller, reklamlar… Hepimizin hayatında tüm bunların büyük bir yeri yok mu? Gelişen teknoloji ve...
 • Uzun yıllardır UİD-DER’in bir parçası olmaktan mutluluk duyan bir tekstil işçisiyim. İşçi sınıfının uzun mücadelelerle elde ettiği haklarına yoğun saldırıların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Demokratik hakların askıya alındığı tek adam baskıcı...
 • Merhaba İzmir Aliağa Belediyesi’nde direnen emekçiler! Ben İstanbul Avcılar Belediyesi’nde sizlerle aynı sorunları yaşamış olan ve sizin gibi haksızlığa boyun eğmeyip direnen bir işçinin kızıyım. Bu mektubu sizlere, Dayanışma TV’de yayınlanan...
 • Resmi verilere göre enflasyon oranı yüzde 15, işsizlik oranı ise yüzde 13… Bu iki rakamı kolayca telaffuz edebiliyoruz. 15 ve 13… Rakamlar basittir ve rakamların dili soğuktur. Ama bir de o rakamların gerçek hayatta karşılıkları vardır. Meselâ...
 • Tarih 11 Eylül 1980… Türkiye işçi sınıfı yıllardır ayakta. Ülkede adeta örgütlenme ve hak alma seferberliği var, işçiler, gençler, kadınlar mücadelenin en önünde. O gün 74 işyerinde grev var. 30 bin işçi grevde. İşçiler ücretlerinin yükseltilmesini...
 • 20 Eylülde 139 ülkeden milyonlarca insan hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için “Küresel İklim Grevi” eylemleri düzenlendi. Dünya çapında yapılan eylem çağrısına birçok ülkede yüz binler karşılık verdi. Türkiye’de de...
 • Daha önceki toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda ürün çeşitliliğinde ve üretim kapasitesinde sıçramalı bir gelişme görülmüştür. Bugünkü teknoloji ile 10 milyar insanı doyurmak mümkündür. Diyeceksiniz ki, “peki, neden her gün bir milyara...
 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...