Navigation

Buradasınız

Uluslararası İşçi Örgütleri ve Dostlarımız da Aramızdaydı

UİD-DER’in, Petrol-İş Genel Merkezi Salonunda düzenlediği “İş Kazalarına Karşı Mücadeleye ve Dayanışmaya!” etkinliğinde uluslararası sınıf dayanışmasının anlamlı bir örneği sergilendi. UİD-DER işçi sınıfının uluslararası birliği ve dayanışması uğrunda dünyanın pek çok ülkesinde işçi örgütleriyle bağlar kuruyor ve ortak faaliyetler yürütüyor. Birçok ülkeden işçi örgütlerinin gönderdiği mesajlar sınıf dayanışmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyordu.

Japonya’dan Demiryolu İşçileri Sendikası Doro Çiba, kalpten gelen bir mesaj gönderdiğini ve demiryolu işçileri olarak neoliberal saldırılara karşı uzun bir süredir UİD-DER’le yakın bir dayanışma içinde olduklarını belirtiyor ve şöyle diyordu: “Nükleer santrallere karşı 16 bine ulaşan muazzam sayıda protesto imzası toplayarak bize verdiğiniz değerli desteğiniz için bir kez daha derinden şükranlarımızı sunuyoruz. Size teşekkürlerimizi somutlamak üzere buradan size, ülkenize nükleer santral ihraç edilmesine yönelik tehlikeli planı durdurmak için mücadelemizi devam ettirme sözü veriyoruz. İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasını güçlendirelim ve işçilerin gerçekten insanca bir yaşamın tadını çıkaracakları bir toplumu birlikte inşa etmek için mücadele edelim. Dayanışma selamlarımızla!”

İngiltere’den Alliance for Workers’ Liberty (İşçilerin Özgürlüğü İçin İttifak) adına gönderilen mesajda, İtalya’dan Bangladeş’e dünyanın pek çok yerinde iş kazalarının yaşandığı ve bunun işçilerin yakıcı bir sorunu olduğu vurgulandı. “Anti-kapitalistler olarak biliyoruz ki bu ‘kazalar’ ve güvenlik ihlalleri aslında tesadüf değildir: bunlar insanları harcanabilir malzeme gibi gören ve daha fazla kâr elde etme şansı anlamına gelen, her şeyin kolayına ve ucuzuna kaçan, her türlü güvenlik mevzuatını ihlal eden ve her türlü riski doğuran bir sistemin kaçınılmaz sonuçlarıdır. Böylesi bir sistemin barbarlığına karşı biz, insan ihtiyacının önce geldiği ve patronların kârı uğruna hiçbir işçinin yaralanma ve ölümle yüz yüze gelmediği bir sistemi; kendi sosyalizm vizyonumuzu koyuyoruz. Etkinliğinizin ve kampanyanızın başarısı için en iyi dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.”

Yine İngiltere’den bir eğitim ve bir metro işçisi de gönderdikleri video mesajlar aracılığıyla UİD-DER’e sıcak dayanışma duygularını ilettiler.

Etkinlikte sendikal hak ve özgürlüklerin yasak olduğu, işçi önderlerinin cezaevlerine atıldığı ve hatta idam edildiği İran’dan gönderilen mesajlara da yer verildi. Birçok işçi örgütü ve işçi örgütlerinin oluşturduğu platformlar, etkinliğimize mesaj göndererek dayanışma duygularını ilettiler. İlk olarak İran İşçileriyle Dayanışma Ağı’nın (IWSN) mesajı okundu. Mesajda şöyle dendi: “Sevgili sınıf kardeşlerimiz, UİD-DER’in ‘İş Kazaları Kader Değildir, İş Kazalarını Durduralım!’ kampanyasında 100 bin imza hedefine ulaşıldığına dair güzel haberi yürekten mutluluk duyarak aldık. Bu başlı başına büyük bir başarı. Bu imzaların asıl olarak işçi mahallelerinde ve fabrika kapılarında toplanmış olması ve yarım milyon insanla yüz yüze temas kurulması, kampanyayı Türkiye işçi hareketinin darbe sonrası tarihindeki önemli bir gelişme haline getiriyor. ‘İş Kazaları Kader Değildir, İşçi Ölümlerini Durduralım!’ cesur sloganına sahip olan UİD-DER kampanyasının, işçi sınıfının geniş kesimleri ve Türkiye toplumunun diğer kesimleri içinde (parlamento dahil) her türlü başarıya ulaşmasını diliyoruz. Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birliği ve mücadelesi!”

Daha sonra, ağır baskı koşulları altında hakları için mücadele yürüten İranlı mücadeleci tutsak işçi önderlerinin mesajlarına yer verildi. Sermayenin sömürüsüne, zulmüne ve baskılarına karşı, işçilerin iş cinayetlerinde öldürülmesine karşı verilen mücadelenin kazanılmasını “tüm kalbimizle istiyoruz” diyen ve aralarında Şahrok Zamanî’nin de bulunduğu İranlı tutsak işçiler, derneğimizin İranlı işçilerle olan dayanışmasını unutmadıklarını belirtip, teşekkürlerini ilettiler. Mesajda şu ifadeler de yer aldı: “Tüm dünya işçilerinin kapitalizme karşı birleşeceği günleri görmek en büyük arzumuzdur. O günleri görmek ümidiyle yaşıyoruz!”

20 İranlı sosyalist parti ve demokratik kitle örgütünün oluşturduğu “İranlı İşçilerle Dayanışma Platformu” ise gönderdiği mesajında, iş kazalarına karşı yürüttüğümüz kampanyamızın önemini vurguluyor ve desteklerini sunuyorlardı. İşçi sınıfının uluslararası bir sınıf oluşturduğunun, sorunlarının ve çözüm yollarının ortak olduğunun belirtildiği mesajda, işçi sınıfının uluslararası birliğini sağlamanın acil bir görev olduğu ifade ediliyordu.

İranlı göçmen işçilerin etkinliğimize gönderdiği mesajlar oldukça etkili oldu ve salondaki işçileri duygulandırdı. İlk önce Almanya’da yaşayan göçmen İranlı işçilerin mesajına, daha sonra da yine göçmen ve mülteci sosyalist işçilerden olan Muhammed Aşrafi’nin video mesajına yer verildi. Aşrafi, iş kazalarında yakınlarını kaybeden işçi ailelerine baş sağlığı dilerken, UİD-DER’e de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kapitalist sömürü düzeninin yıkılacağını dile getiren Aşrafi, “ben görsem de, görmesem de bu iş olacak” dedi ve onun bu sözleri salondaki işçileri oldukça duygulandırdı.

Bir başka mesajı ise Avusturya’dan sınıf dostlarımız göndermişti. 25 yıldır Avusturya’da yaşayan Türkiyeli bir göçmen işçi kardeşimiz gönderdiği mesajında; Avusturya’nın dünyanın yedinci büyük ekonomisi haline gelmesinde göçmen işçilerin de payının büyük olduğunu vurguluyor ve sözlerini şöyle bitiriyordu: “Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun kapitalist üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü toplumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı burjuva düzenin hoşgörü ve yasal sınırlarını alabildiğine zorlayan kampanya ve aktivitelerin örgütlenerek işçi sınıfı içinde duyarlılık ve bilinç uyandırılması sosyalistlerin başlıca görevlerinden olmalıdır. Türkiye’de bu kampanyaların örgütlenmesinde önemli görevler yüklenen UİD-DER’i bu çabalarından dolayı kutluyor, Avusturya işçi sınıfından Türkiye işçi sınıfına selam gönderiyorum. Selam yaratana!”

İşçi sınıfının uluslararası bir sınıf olduğu, sorunlarının ve çözüm yollarının da ortak olduğunun belirtildiği etkinlikte; çeşitli ülkelerden işçi örgütlerinin ve sınıf dostlarımızın gönderdiği mesajların okunması bu vurguyu oldukça pekiştirdi. Bu yürekli ve içten mesajları dinleyen salondaki işçiler, “Dünyanın Bütün İşçileri Birleşin!” sloganıyla uluslararası sınıf dayanışmasını selamladılar.

16 Aralık 2013

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...
 • Merhaba arkadaşlar, çalıştığım fabrikada her ay mutlaka maaşta kesinti oluyor. Bazı işçi arkadaşlarımız insan kaynaklarına maaşların neden kesildiğini sorduklarında şu cevabı alıyor: “Geç gelmişsindir ya da işe gelmediğin olmuştur, ondan dolayı...
 • Fransa’nın başkenti Paris’te işçiler emeklilik hakkına yönelik saldırıları grevlerle protesto ediyor. Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) üyesi taşıma işçileri, “reform” adı altında emeklilik hakkının tırpanlanmasına karşı 13 Eylülde grev gerçekleştirdi...
 • DERİTEKS, 14 Eylülde VIP Tekstil önünde işten atmaları, artan baskıları protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TÜMTİS, Petrol-İş, Koop-İş, Türk Metal, Tekgıda-İş, Basın-İş sendikalarının temsilci ve yöneticilerinin yanı...
 • Her gün aydınlanan güne uyanıp, günlük hayat koşturmamıza başlıyoruz. İşe, okula giderken bir kısmımız yolu haber okuyarak, bir kısmımız da sosyal medyaya bakarak geçiriyor. Peki, hangi sabah bu haberlere ve gelişmelere bakarken bir cinayet veya...
 • Merhaba dostlar, işçi ve emekçiler olarak hayatımızın her alanında kapitalist sistemin bize dayattığı ağır şartları yaşıyoruz. Bu sistem bizi hayatın her alanında eziyor. Yıllarca okuyup aylarca işsiz kalan ve henüz yeni iş bulabilmiş genç bir...
 • MESS ile işçi sendikaları arasında sürecek grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Yetkili sendikalar işçilerin ücret ve sosyal haklarına yapılmasını talep ettikleri zam oranlarını açıklamaya başladılar. Gerek...
 • General Motors’un Güney Kore’deki 3 fabrikasında çalışan yaklaşık 8 bin işçi, 9 Eylülde greve çıktı. Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU) üyesi işçiler ücret artışı talebiyle üç günlük bir grev gerçekleştirdiler. Arjantin’de Başta kamu çalışanları...