UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İran’daki Bafg Madencileriyle Dayanışma Mesajı

Sevgili işçi kardeşlerimiz,

Madenlerin özelleştirilmesine, düşük ücretlere ve kötü çalışma koşulllarına karşı aylardır kararlılıkla yürüttüğünüz mücadele, sadece sizlerin değil, her sektörden ve her ulustan işçilerin ortak mücadelesinin bir parçasıdır. Bizler Türkiyeli işçiler olarak madenlerin özelleştirilmesinin ne gibi acı sonuçlara yol açtığına yakından tanığıyız. Geçtiğimiz aylarda Soma’da yitirdiğimiz 300’den fazla işçi kardeşimiz, özelleştirilen madenlerde, patronların dizginsiz kâr hırsı nedeniyle almadıkları güvenlik önlemlerinin kurbanı oldular. Yine bu kâr hırsı nedeniyle işçiler, düşük ücretlere, çok kötü çalışma koşullarına, sosyal güvencesizliğe, sendikasızlaştırmaya ve taşeron köleliliğine mahkûm ediliyorlar. Tüm bunlara dur demenin yolu mücadeleden geçiyor. Patronlar ve onların devleti mücadele eden işçileri baskılarla, tutuklamalarla yıldırmaya çalışsa da tüm bunlar işçi sınıfının kararlılığını yok etmeye yetmiyor, yetmeyecek. En içten duygularımızla onurlu direnişinizi selamlıyor ve sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Mücadeleniz mücadelemizdir!

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Birliği!

UİD-DER

30 Ağustos 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this