Navigation

Buradasınız

Biz Karşı Çıkarsak Yapamazlar!

Hükümetin reform adı altında gündeme getirdiği, işçi ve emekçilerin haklarını gasp eden Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısına karşı mücadele yayılıyor. SSGSS’ye karşı İstanbul’da kurulan ve 50’ye yakın sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve derneğin bir araya gelerek oluşturduğu “Herkes İçin Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu”, yasa tasarısı başta olmak üzere bütün IMF programlarına karşı mücadele edeceğini ilan etti. SSGSS’nin işçi ve emekçilerin tüm kesimlerinin aleyhine olduğunu belirten platform bileşenleri, mücadelenin Türkiye’ye yayılması gerektiğini bildirdiler.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen platform bileşenleri, yasanın 1 Temmuz 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesince veto edilen yasadan daha kötü olduğunu ve vahim sonuçlara yol açacağını söylediler. Toplantıda kurumlar adına konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticisi Dr. Ali Çerkezoğlu, SSGSS’nin yasallaşması durumda, çalışan ve çalışmayan herkesin emeklilik ve sağlık hakkının kısıtlanacağına dikkat çekti. Çerkezoğlu, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin “Bütçede kara delik yaratıyor” ve “Sizi değil 20 yıl sonrasını ilgilendiriyor” gibi yalanlarla gündeme getirilen yasaya karşı mücadele etmelerinin zamanının geldiğini belirtti.

Sürekli ertelenmesine karşın, hükümetin 15 Ocağa kadar yasayı Meclisten geçirmeye çalıştığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Emek ve meslek örgütlerinin önerilerini dinlemeyi, sonrasında da bildiğini okumayı demokratik katılım olarak yansıtan hükümete karşı daha gür tepkilere ihtiyacımız var” diye konuştu. Eşitsizlikleri artıran, herkese parası kadar emeklilik ve sağlık hakkı anlayışını dayatan tasarının, emekçilere kısıtlama getirirken sermayeye yeni kâr alanları yarattığını, dünyanın her yerinde bu tür yasaların halk tepkisiyle püskürtüldüğünü söyledi. Haklarına sahip çıkma duyarlılığında olan herkesi iktidarın saldırgan yasalarına karşı mücadeleye çağırdı.

Bugün işçi sınıfının çok büyük bir bölümü SSGSS’nin kendisinden ne götüreceğinden bihaber durumdadır. İlk yapılması gereken şey, bu yasayı ve burjuvazinin artan saldırılarını fabrikalardan atölyelere, hastanelerden okullara dek örgütlü-örgütsüz tüm işçilere anlatmaktır.

26 Aralık 2007

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocakta Gebze’de MESS dayatmalarına karşı coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Saat 11.00’de Gebze Trafo Meydanı’nda toplanan metal işçileri, “Metal işçisinin sabrı taştı! Çocuklarımız için grev! Haklarımız...
 • 86 fabrikada 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesi, MESS’in dayatmaları nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Haftalardır kitlesel basın açıklamaları, iş bırakma eylemleri ve yürüyüşler gerçekleştiren on binlerce metal...
 • “MESS dayatmalarına sabrımız taştı” diyen, yaptıkları eylemlerde “grev” diye haykıran metal işçileri Gebze’de buluşuyor. Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocak Pazar günü Gebze’de bir araya gelerek MESS dayatmalarına karşı seslerini...
 • Öyle zamanlardan geçiyoruz ki doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru addedilir oldu. Namuslu, dürüst olmak enayilik, saflıkmış gibi yansıtılıyor. Gerçekler bilinçli bir şekilde ters yüz ediliyor. İnsanı insan yapan kıymetli...
 • İstanbul/Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçiler ve kamu emekçileri toplu sözleşmenin uygulanmaması, sosyal haklarının verilmemesi ve ücretlerin geciktirilerek ödenmesine karşı eylem yaptı. Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubenin çağrısıyla...
 • Hesabını bilmek, her işçi için önemlidir. Tabi bunun için az da olsa matematikten, dört işlemden anlamak gerekir. İlkokul yıllarımda ve daha sonrasındaki okul hayatımda, tıpkı benim gibi matematikten pek de haz etmeyen arkadaşlarımın yaptığı gibi,...
 • Çocuk denildiğinde muhtemelen hemen herkesin aklına masumiyet ve saflık gelir. Çocukluk leke tutmaz bir dönemidir insanın. Çirkinlikler, kötülükler çocuklara yakıştırılmaz, çocuk hep hoş görülür. Oynanan oyunların etkisiyle yıpranmış, kirlenmiş...
 • Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesinin örgütlü olduğu rüzgâr türbini kanadı üreten TPI Kompozit’in T1 ve T2 işletmelerinden 3’er işçi işten atıldı. Atılan işçilerden birisinin sendika temsilcisi, bir kısmının ise delege olduğu öğrenildi. ABD menşeli...
 • Nâzım Usta’nın dediği gibi “Bir yara açıldığında hücreler onu kapatmak için bir araya gelir. Bunu yapmasalar vücut ölür. Bir yara var ve bizim bir araya gelmemiz gerekiyor…”
 • Metal işkolundaki grup toplu sözleşme sürecinde işveren sendikası MESS’in dayatmaları karşısında işçiler boyun eğmiyor, mücadele ediyor. Üç yıllık sözleşme süresi, esnek çalışma ve sefalet zammı dayatan MESS’in, ücret zammı teklifini ilk altı ay...
 • Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılının bütçesi Mecliste görüşüldü. MHP ve AKP milletvekilleri Mecliste çoğunluk olduğu için, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen bütçe kabul edildi. Aslında bu tartışmalar Saray’ın harcamalarının açık seçik bir...
 • Ben işçiyim, kadınım, insanım./ Her canlı gibi ben de uyurum, uyanırım/ Her sabah erken kalkarım./ İşe geç kalmamak için/ Hızlı adımlarla koşarım, sizin gibi/ Evet, dedim ya ben de sizin gibi insanım.
 • Fransalı işçi ve emekçiler, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini ve maaşların düşürülmesini hedefleyen saldırısına karşı 5 Aralıktan bu yana mücadele ediyorlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, hizmet ve daha birçok sektörden genç, yaşlı yüz binlerce...