Navigation

Buradasınız

DİSK’ten Ankara’da Eylem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde, sendikaların işkolu istatistikleri dolayısıyla baraj sorununa takılarak aslında fiilen etkisiz olacaklarını söyleyerek bir yandan sendikaları tehdit etmiş, öte yandan patronları rahatlatmaya çalışmıştı. Bu tehdit karşısında DİSK, 31 Ocak Salı günü Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı ve tepkisini dile getirdi. “Sendikal Haklarımız Engellenemez” pankartının açıldığı açıklama sırasında, çoğunluğunu Genel-İş sendikasına bağlı Çankaya ve Yenimahalle Belediyesi işçilerinin oluşturduğu yaklaşık 1000 kişilik kitle, “Grev Yasaklarına Hayır”, “Örgütlenme Barajına Hayır”, “Yetki Uyuşmazlıklarında Referandum”, “Noter Şartına Hayır” dövizlerini taşıdı ve sık sık “DİSK’in İşçisi Demokrasi Bekçisi”, “Yaşasın Sendikal Mücadelemiz”, “İnadına Sendika İnadına DİSK”, “Bedel Öderiz, Ödetiriz” sloganlarını haykırdı.

Basın açıklamasına CHP milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Musa Çam, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpek, Sosyal-İş ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ve Bolu Düzce’de halen direnişe devam eden Birleşik Metal-İş üyesi Mas-Daf işçileri de katılarak destek verdi. Saat 12.00’da Milli Kütüphane önünde toplanmaya başlayan kitle, Bakanlık önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Saat 13.00’da da Bakanlık önünde DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün DİSK adına basın açıklamasını okudu. Yapılan açıklamada Görgün, sendikalı işçilerin uzun süredir büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi ve ekledi:

“Son zamanlarda Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yaptığı açıklamalar bu tehdidin hangi boyutlara geldiğini gözler önüne sermektedir. 3 yıldır açıklanmayan işkolu istatistikleri açıklanırsa yalnızca 12 sendika toplu iş sözleşmesi için yetki alır denilmektedir. Yapılan her açıklamada üzerine basa basa DİSK’in hiçbir sendikasının barajı aşamayacağı söylenmektedir. Sanki bundan diğer konfederasyonlar etkilenmeyecekmiş, yalnızca DİSK etkilenecekmiş gibi bir hava yaratılmaktadır. DİSK adeta açık bir hedef olarak gösterilmektedir. Toplumu özellikle toplu sözleşme hakkından yararlanan işçileri korkutmak amacıyla, panik yaratmaya dönük bir dezenformasyon kampanyası yürütülmektedir.”

Görgün, DİSK’in Bakanlığın taslak olarak beklettiği yasaya muhalif olan tek sendika olduğu için bu saldırılara maruz kaldığını söyledi. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nda bekletilen taslağın üyelik ve istifada noter şartı dışında olumlu bir değişiklik taşımadığını dile getirdi ve bu şekliyle işçi-emekçileri aslında ölümü gösterip sıtmaya razı ettiklerini belirtti. Bu tehdidin diğer bir ayağının da kıdem tazminatı gaspı olduğunu dile getiren Görgün, DİSK’in bu tehditlere mücadeleyle yanıt vereceğini söyledi. İstatistiklerin açıklanması içinse, “hodri meydan, buyurun açıklayın istatistiklerinizi. Türkiye için sendikal hak ve özgürlüklerin alt sınırı bellidir, anayasanın 90. maddesi ile bu sınır ILO sözleşmeleridir” dedi. Basın açıklamasının sonunda ise DİSK’in işçi sınıfını ucuz emek gücüne dönüştürerek köleleştirme girişimlerine karşı direneceği belirtildi. Basın açıklaması atılan sloganlarla sona erdi.

5 Şubat 2012

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocakta Gebze’de MESS dayatmalarına karşı coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Saat 11.00’de Gebze Trafo Meydanı’nda toplanan metal işçileri, “Metal işçisinin sabrı taştı! Çocuklarımız için grev! Haklarımız...
 • 86 fabrikada 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesi, MESS’in dayatmaları nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Haftalardır kitlesel basın açıklamaları, iş bırakma eylemleri ve yürüyüşler gerçekleştiren on binlerce metal...
 • “MESS dayatmalarına sabrımız taştı” diyen, yaptıkları eylemlerde “grev” diye haykıran metal işçileri Gebze’de buluşuyor. Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocak Pazar günü Gebze’de bir araya gelerek MESS dayatmalarına karşı seslerini...
 • Öyle zamanlardan geçiyoruz ki doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru addedilir oldu. Namuslu, dürüst olmak enayilik, saflıkmış gibi yansıtılıyor. Gerçekler bilinçli bir şekilde ters yüz ediliyor. İnsanı insan yapan kıymetli...
 • İstanbul/Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçiler ve kamu emekçileri toplu sözleşmenin uygulanmaması, sosyal haklarının verilmemesi ve ücretlerin geciktirilerek ödenmesine karşı eylem yaptı. Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubenin çağrısıyla...
 • Hesabını bilmek, her işçi için önemlidir. Tabi bunun için az da olsa matematikten, dört işlemden anlamak gerekir. İlkokul yıllarımda ve daha sonrasındaki okul hayatımda, tıpkı benim gibi matematikten pek de haz etmeyen arkadaşlarımın yaptığı gibi,...
 • Çocuk denildiğinde muhtemelen hemen herkesin aklına masumiyet ve saflık gelir. Çocukluk leke tutmaz bir dönemidir insanın. Çirkinlikler, kötülükler çocuklara yakıştırılmaz, çocuk hep hoş görülür. Oynanan oyunların etkisiyle yıpranmış, kirlenmiş...
 • Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesinin örgütlü olduğu rüzgâr türbini kanadı üreten TPI Kompozit’in T1 ve T2 işletmelerinden 3’er işçi işten atıldı. Atılan işçilerden birisinin sendika temsilcisi, bir kısmının ise delege olduğu öğrenildi. ABD menşeli...
 • Nâzım Usta’nın dediği gibi “Bir yara açıldığında hücreler onu kapatmak için bir araya gelir. Bunu yapmasalar vücut ölür. Bir yara var ve bizim bir araya gelmemiz gerekiyor…”
 • Metal işkolundaki grup toplu sözleşme sürecinde işveren sendikası MESS’in dayatmaları karşısında işçiler boyun eğmiyor, mücadele ediyor. Üç yıllık sözleşme süresi, esnek çalışma ve sefalet zammı dayatan MESS’in, ücret zammı teklifini ilk altı ay...
 • Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılının bütçesi Mecliste görüşüldü. MHP ve AKP milletvekilleri Mecliste çoğunluk olduğu için, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen bütçe kabul edildi. Aslında bu tartışmalar Saray’ın harcamalarının açık seçik bir...
 • Ben işçiyim, kadınım, insanım./ Her canlı gibi ben de uyurum, uyanırım/ Her sabah erken kalkarım./ İşe geç kalmamak için/ Hızlı adımlarla koşarım, sizin gibi/ Evet, dedim ya ben de sizin gibi insanım.
 • Fransalı işçi ve emekçiler, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini ve maaşların düşürülmesini hedefleyen saldırısına karşı 5 Aralıktan bu yana mücadele ediyorlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, hizmet ve daha birçok sektörden genç, yaşlı yüz binlerce...