Navigation

Buradasınız

Sarayın Durumu

Aşağıdaki şiir 1500’lerin başında Fransa’da yaşayan bir şair tarafından (Jean de L’Espine du Pont-Alletz) yazılmıştır. Kapitalizmin ilk gelişme döneminden başlayarak paranın toplumsal ilişkilerde nasıl yıkıcı bir rolü olduğunu anlatıyor şiir. Paraya dayalı sömürü düzeni yıkılmadan ve sömürüsüz bir toplum kurulmadan insanlık asla barış ve huzur yüzü görmeyecek.
 Sizin kralınızım, diyen, na işte bu.
 İşte bu, bize yıkımı getiren.
 Savaş açan bu, evimize barkımıza.
 İstediğini öldüren na işte bu.
 Bu adam işte hepimizi kırıp geçiren.
 Hepimize vergiler bindiren na işte bu.
 Cehenneme götürsün şeytan seni,
 soluk alırız belki sen geberirsen.
 
 Kim ister savaşı, kim besler, hep paralılar.
 Ali kıran baş kesen kim, hep paralılar.
 Şan, şeref, namus kimde, hep paralılarda.
 Hep paralılardır borusunu öttüren,
 hep onlardır paşa, bey, ağa.
 Parası olanın elinde bir sürü kadın,
 yalnız parası olan yaşar gönüllerde.
 Çiçektir bahçelerde parası olan.
 Parası olan der benim en akıllı, en güçlü.
 Neylersiniz, kötülere para gerekli.
 
 Parası olandır erdemli kişi.
 Parası olana herkes kul köle.
 Parası olanın yayılır ünü,
 yayılır hem de hiç zorlanmadan.
 Alır her istediğini parası olan.
 Parası olan adam herkesten üstün.
 İşte bu da onun kaderi.
 Neylersiniz, kötülere para gerekli.
 
 Her şey ayağına gelir parası olanın.
 Tutar avucunda dünyayı parası olan.
 Hiç uğramaz yanına üzüntü falan.
 Her şeye eli yatar parası olanın,
 istediğini yapmak bir onun hakkı,
 papaz olur, hekim olur, başkan olur,
 cümle âlem el üstünde yüceltir onu.
 İşte bu da onun kaderi.
 Neylersiniz, kötülere para gerekli.
 
 Her şeyi yapan paradır para.
 Her kötülüğe yeten paradır para.
 En doğru yargıç her yerde o,
 dedikodu, anlaşmazlık getiren o,
 şehirler, şatolar kaybettiren o.
 
 Parayla asıldı bir sürü insan.
 Şatolar satıldı parayla. 
 Bütün kötülüklerin paradır kökü.
 Alındı haklarımız parayla elimizden.
 Para yüzünden insan onurunu yitirdi,
 sattı arkadaşını para yüzünden.
 Paradır iyi insanı kötü eden, para.
 Paradır boynumuza boyunduruğu geçiren.
 
 Boyun eğmişiz para yüzünden acı çekmeye.
 Para yüzünden harcanmışız pisipisine.
 
15 Kasım 2019

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...
 • Dünya egemenleri, kapitalist sistemin krizini gizlemek için koronavirüs salgınını adeta bir örtü olarak kullanıyorlar. Her fırsatta ekranlardan boy gösterip “sosyal mesafeye” dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Sözde alınan önlemler kapsamında...
 • Pandemi bahanesiyle milyonlarca Amerikalı işini kaybetmeye devam ediyor. Çalışma Bakanlığının verilerine göre dönemsel olarak görülen işsiz sayısının dışında Mayıs ayının ikinci haftasında 3 milyon kişi daha işini kaybetti. Böylelikle Mart ayının...
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 7 Mayısta özel bir genelge yayınladı. Bu genelgeyle Covid-19’un iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında sayılmayacağı bildirildi. Yani bu genelgeye göre çalışırken işyerinde, fabrikada Covid-19’a yakalanan işçiler için iş...
 • Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da emekçi kitleler çok zor günlerden geçiyor. İşçiler işsizlikten açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. İşçi ailelerinde ekonomik sorunlar nedeniyle şiddet artıyor, psikolojiler bozuluyor. Sefaletin kör...
 • 2020 1 Mayıs’ını koronavirüs korkutmasının gölgesinde bırakmayan UİD-DER, hem internet sitesiyle hem de İşçi Dayanışması bülteniyle işçilere moral ve güç verdi. Koronavirüsten başka bir şey konuşulmadığı, insanların bırakın meydanlara evinin önüne...