Navigation

Buradasınız

TÜPRAŞ İşçilerinin Kazanılmış Hakları Gasp Edildi!

Koç Holding’in işçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan dayatmaları nedeniyle tıkanan TÜPRAŞ’taki toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından sonuçlandırıldı. Sözleşmenin 1 Temmuzda YHK tarafından bağıtlanmasıyla, işçilerin 40 senelik kazanılmış hakları gasp edildi. Bu duruma oldukça öfkelenen Petrol-İş üyesi TÜPRAŞ işçileri, YHK’nın açıkça sermayeden yana taraf olduğunu ve haklarına darbe vurduğunu dile getiriyorlar.

Yüksek Hakem Kurulu, grev hakkının yasak olduğu işyerlerinde, sendika ile sermaye sahipleri arasında yürüyen TİS görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanamaması üzerine, TİS’in imzalanmasında mutlak anlamda yetkili bir kurul işlevi görüyor. Sözleşme süresini 2 yıldan 3 yıla çıkaran YHK, Koç patronlarının bir başka dayatması olan vardiya sisteminin değiştirilmesini de onayladı. YHK, işçilerin kazanılmış haklarından biri olan 8 günlük mazeret izinlerini azaltmadı fakat işçilerin bu haklarını ancak “amirlerin onayıyla” kullanabileceğini buyurdu. Ekonomik krizin sonuçlarının iyice yakıcılaştığı, gerçek enflasyonun %30’ların üzerinde seyrettiği günümüz koşullarında, ücret zammını ise sadece yüzde 6 olarak belirledi. Koç Holding’in tüm dayatmalarını sözleşmeye geçiren YHK; Türkiye’nin en büyük, en kazançlı şirketi olan TÜPRAŞ’ta işçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesine ön ayak oldu. İşçiler bu hak gaspı karşısında oldukça öfkelenirken, aidiyet duygularını tamamıyla yitirdiklerini söylüyorlar. TÜPRAŞ rafinerilerinde çalışan Petrol-İş üyesi 4300 işçi, hak gasplarına karşı mücadeleyi büyüteceğini belirtiyor.

TÜPRAŞ’ta ne oldu?

Batman, İzmir Aliağa, İzmit ve Kırıkkale rafinerilerinde ham petrolden çeşitli akaryakıtlar üretilen TÜPRAŞ’ta Ocak ayından bu yana sözleşme görüşmeleri yürüyordu. Grev yasağının olduğu TÜPRAŞ’ta Koç Holding patronları, en başından itibaren süreci tıkayan bir tutum takındı. İşçiler ise yaptıkları çeşitli eylemlerle hak gasplarını kabul etmeyeceklerini kararlılıkla vurguladı. Görüşmelerin tıkanıp sözleşmenin YHK’nun masasına gönderilmesiyle birlikte ise, dört ayrı rafineride çalışan 4300 işçi fabrikaya kapandı, rafinerilerin kara dolumunu ise durdurdu. Fakat TÜPRAŞ’ta Koç Holding patronlarının imdadına sözde tarafsız olan YHK yetişmiş oldu, işçilerin hakları gasp edildi.

Önümüzdeki süreçte çeşitli sektörlerde ve önemli işletmelerde başlayacak olan TİS süreçleri için TÜPRAŞ sözleşmesi büyük önem arz ediyordu. YHK marifetiyle bağıtlanan TÜPRAŞ sözleşmesi, önümüzdeki süreçte sermaye sınıfının ve onun siyasi temsilcilerinin ciddi hak gasplarına girişeceklerinin sinyallerini taşıyor. Bu açıdan tüm işçilerin işyerlerinden başlayarak güçlü birlikler kurması ve hakları için mücadeleyi yükseltmesi büyük önem arz ediyor.

2 Temmuz 2019

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Bugünün egemenleri de tarihi kendi bakış açılarından yazıyorlar. Üstelik ellerinde çok daha gelişmiş ideolojik araçlar var. Filmler, diziler, belgeseller, reklamlar… Hepimizin hayatında tüm bunların büyük bir yeri yok mu? Gelişen teknoloji ve...
 • Uzun yıllardır UİD-DER’in bir parçası olmaktan mutluluk duyan bir tekstil işçisiyim. İşçi sınıfının uzun mücadelelerle elde ettiği haklarına yoğun saldırıların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Demokratik hakların askıya alındığı tek adam baskıcı...
 • Merhaba İzmir Aliağa Belediyesi’nde direnen emekçiler! Ben İstanbul Avcılar Belediyesi’nde sizlerle aynı sorunları yaşamış olan ve sizin gibi haksızlığa boyun eğmeyip direnen bir işçinin kızıyım. Bu mektubu sizlere, Dayanışma TV’de yayınlanan...
 • Resmi verilere göre enflasyon oranı yüzde 15, işsizlik oranı ise yüzde 13… Bu iki rakamı kolayca telaffuz edebiliyoruz. 15 ve 13… Rakamlar basittir ve rakamların dili soğuktur. Ama bir de o rakamların gerçek hayatta karşılıkları vardır. Meselâ...
 • Tarih 11 Eylül 1980… Türkiye işçi sınıfı yıllardır ayakta. Ülkede adeta örgütlenme ve hak alma seferberliği var, işçiler, gençler, kadınlar mücadelenin en önünde. O gün 74 işyerinde grev var. 30 bin işçi grevde. İşçiler ücretlerinin yükseltilmesini...
 • 20 Eylülde 139 ülkeden milyonlarca insan hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için “Küresel İklim Grevi” eylemleri düzenlendi. Dünya çapında yapılan eylem çağrısına birçok ülkede yüz binler karşılık verdi. Türkiye’de de...
 • Daha önceki toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda ürün çeşitliliğinde ve üretim kapasitesinde sıçramalı bir gelişme görülmüştür. Bugünkü teknoloji ile 10 milyar insanı doyurmak mümkündür. Diyeceksiniz ki, “peki, neden her gün bir milyara...
 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...