Navigation

Buradasınız

UİD-DER’den BELTAŞ İşçilerine Ziyaret

UİD-DER’li işçiler olarak direnişlerinin 44. gününde BELTAŞ işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdik. Vardiyalarımızdan çıktıktan sonra BELTAŞ işçilerine moral vermek, onların deneyimlerini dinlemek, yaşadığımız deneyimleri paylaşmak, yani sınıf dayanışmasını yükseltmek için bir araya geldik ve BELTAŞ işçilerini Beşiktaş Belediyesi önündeki grev çadırlarında ziyaret ettik.

BELTAŞ işçileri, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın tüm baskılarına ve yıldırma politikalarına rağmen mücadelelerini kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. İşçilerin hak arama mücadelesine, greve çıkmalarına tahammül gösteremeyen sözde demokrasi temsilcisi Hazinedar, işçilerin iş akitlerinin fesih tarihi olan 30 Eylülü iş bırakma eylemleri, iş aksatma gibi nedenlere dayandırarak 29 Ağustosa çekmiştir. Hazinedar’ın amacı işçilerde kafa karışıklığı yaratmak ve işçilerin örgütlü gücünü kırmaktır. Bu durumun bilincinde olan işçiler sohbet sırasında, grevlerini ve eylemliliklerini devam ettireceklerini; işçilerin birlikteyken güçlü olduklarını vurguladılar.

BELTAŞ işçilerinin direnişini selamlamak ve dayanışma duygularımızı paylaşmak için UİD-DER adına bir işçi arkadaşımız konuşma yaptı. İşçi arkadaşımız konuşmasında işçi sınıfının yaşadığı sorunlara değinerek taşeronlaştırmayla, sendikasızlaştırmayla, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmayla patronların işçilere yönelik saldırılarının gün geçtikçe daha da arttığını belirtti. Bu saldırıların AKP’li, MHP’li, CHP’li fark etmeksizin bütün belediyelerde yaşandığını, bu saldırılara karşı işçiler olarak kendi gücümüze güvenerek mücadeleyi büyütmekten başka çıkar yolumuzun olmadığını vurgulayan arkadaşımız, UİD-DER olarak BELTAŞ işçilerinin mücadelesine güç katmaya devam edeceğimizi söyledi. İşçiler bu konuşmayı “Birleşen İşçiler Yenilmezler!” sloganıyla selamladılar. BELTAŞ işçileri biz UİD-DER’li işçileri “Yaşasın Sınıf Dayanışması!” sloganıyla ve alkışlarla uğurladılar.

5 Eylül 2014

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Bugünün egemenleri de tarihi kendi bakış açılarından yazıyorlar. Üstelik ellerinde çok daha gelişmiş ideolojik araçlar var. Filmler, diziler, belgeseller, reklamlar… Hepimizin hayatında tüm bunların büyük bir yeri yok mu? Gelişen teknoloji ve...
 • Uzun yıllardır UİD-DER’in bir parçası olmaktan mutluluk duyan bir tekstil işçisiyim. İşçi sınıfının uzun mücadelelerle elde ettiği haklarına yoğun saldırıların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Demokratik hakların askıya alındığı tek adam baskıcı...
 • Merhaba İzmir Aliağa Belediyesi’nde direnen emekçiler! Ben İstanbul Avcılar Belediyesi’nde sizlerle aynı sorunları yaşamış olan ve sizin gibi haksızlığa boyun eğmeyip direnen bir işçinin kızıyım. Bu mektubu sizlere, Dayanışma TV’de yayınlanan...
 • Resmi verilere göre enflasyon oranı yüzde 15, işsizlik oranı ise yüzde 13… Bu iki rakamı kolayca telaffuz edebiliyoruz. 15 ve 13… Rakamlar basittir ve rakamların dili soğuktur. Ama bir de o rakamların gerçek hayatta karşılıkları vardır. Meselâ...
 • Tarih 11 Eylül 1980… Türkiye işçi sınıfı yıllardır ayakta. Ülkede adeta örgütlenme ve hak alma seferberliği var, işçiler, gençler, kadınlar mücadelenin en önünde. O gün 74 işyerinde grev var. 30 bin işçi grevde. İşçiler ücretlerinin yükseltilmesini...
 • 20 Eylülde 139 ülkeden milyonlarca insan hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için “Küresel İklim Grevi” eylemleri düzenlendi. Dünya çapında yapılan eylem çağrısına birçok ülkede yüz binler karşılık verdi. Türkiye’de de...
 • Daha önceki toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda ürün çeşitliliğinde ve üretim kapasitesinde sıçramalı bir gelişme görülmüştür. Bugünkü teknoloji ile 10 milyar insanı doyurmak mümkündür. Diyeceksiniz ki, “peki, neden her gün bir milyara...
 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...