Navigation

Buradasınız

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm!

Biz UİD-DER’li işçiler, işçi sınıfının uluslararası mücadele günü için hazırlandık. Mahallelerde, fabrika önlerinde, duraklarda bildiriler dağıttık, ulaşabildiğimiz işli işsiz tüm işçileri 1 Mayıs alanına, UİD-DER kortejinde dünya işçilerinin sesine ses katmaya çağırdık. Bizim için 1 Mayıs’a hazırlanmak, sınıf mücadelesini bir adım daha ilerletmek, uluslararası sınıf mücadelesini yükseltmek hedefiyle çalışmak demekti çünkü…

Ancak 1 Mayıs, İstanbul’da, mücadeleyi yükseltmek üzere ortak bir mitingle kutlanamadı. Taksim’de sendika bürokratları “makul kalabalıklar” pazarlığı yaparken, ara sokaklarda devrimciler, gençler, işçiler, polis saldırısı altındaydılar. Buna rağmen sermayenin gazeteleri, televizyonları, Taksim’e çıkmayı zafer ilan etti. Tabii ki bunun altında yine sermayenin politikacılarının çeşitli yönlerden çıkar çatışması yatmaktaydı. İşçi sınıfının yaşadıklarına bir gün dahi gerçek bir sözcülük yapmayan burjuva medyanın, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanılmasından ya da Taksim’in sözde kazanılmış olmasından gerçek bir sevinç duyacağını düşünmek en iyi ihtimalle saflık olur.

Ama asıl hedeflenen başarıya ulaştı. İşçi sınıfı hareketi yine bölünmüş, yine parçalanmıştı. DİSK ve KESK bürokratları görevlerini tamamlamışlardı. Türk-İş ise rahattı. Ona kalan görev, 1 Mayıs’ı içeriği boşaltılmış, uluslararası sınıf mücadelesinden koparılmış bir kutlama gününe çevirmekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Türk-İş bürokratlarının rahatı kaçtı. UİD-DER hesaba katılmamıştı anlaşılan. Yürüyüş boyunca ve alanda “Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi”, “Ulusalcı Değiliz Enternasyonalistiz”, “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” diye haykıran Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği üyeleri Türk-İş’in oyununu bozdu. Diğer sendikalara üye işçiler de UİD-DER’li işçilerin sloganlarına katıldılar.

Önde UİD-DER pankartımız, UİD-DER yazılı kızıl flamalarımızla yürüyüşe geçtiğimizde, örgütlülüğümüz, işçi sınıfına yaraşır disiplinimiz dikkat çekti, alkışlar aldı. UİD-DER üyeleri, Kadıköy’de sendika bürokratlarının oyununu bozacaklarını, uluslararası işçi sınıfının mücadelesinin önüne geçilemeyeceğini gösterdiler. Biz varız dedik, biz varken işçi sınıfının çıkarlarını kolay kolay sermayeye peşkeş çekemeyeceksiniz dedik, işçi sınıfı sermayenin iktidarını yenecek dedik. Bütün bunları bundan sonraki 1 Mayıslarda da söylemek ve daha güçlü söylemek için örgütlenmeye ve sermayeyle uzlaşmaz bir kavga yürütmeye devam edeceğiz.

UİD-DER Yürüyor Mücadele Büyüyor!

6 Mayıs 2009

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocakta Gebze’de MESS dayatmalarına karşı coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Saat 11.00’de Gebze Trafo Meydanı’nda toplanan metal işçileri, “Metal işçisinin sabrı taştı! Çocuklarımız için grev! Haklarımız...
 • 86 fabrikada 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesi, MESS’in dayatmaları nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Haftalardır kitlesel basın açıklamaları, iş bırakma eylemleri ve yürüyüşler gerçekleştiren on binlerce metal...
 • “MESS dayatmalarına sabrımız taştı” diyen, yaptıkları eylemlerde “grev” diye haykıran metal işçileri Gebze’de buluşuyor. Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, 19 Ocak Pazar günü Gebze’de bir araya gelerek MESS dayatmalarına karşı seslerini...
 • Öyle zamanlardan geçiyoruz ki doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru addedilir oldu. Namuslu, dürüst olmak enayilik, saflıkmış gibi yansıtılıyor. Gerçekler bilinçli bir şekilde ters yüz ediliyor. İnsanı insan yapan kıymetli...
 • İstanbul/Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçiler ve kamu emekçileri toplu sözleşmenin uygulanmaması, sosyal haklarının verilmemesi ve ücretlerin geciktirilerek ödenmesine karşı eylem yaptı. Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubenin çağrısıyla...
 • Hesabını bilmek, her işçi için önemlidir. Tabi bunun için az da olsa matematikten, dört işlemden anlamak gerekir. İlkokul yıllarımda ve daha sonrasındaki okul hayatımda, tıpkı benim gibi matematikten pek de haz etmeyen arkadaşlarımın yaptığı gibi,...
 • Çocuk denildiğinde muhtemelen hemen herkesin aklına masumiyet ve saflık gelir. Çocukluk leke tutmaz bir dönemidir insanın. Çirkinlikler, kötülükler çocuklara yakıştırılmaz, çocuk hep hoş görülür. Oynanan oyunların etkisiyle yıpranmış, kirlenmiş...
 • Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesinin örgütlü olduğu rüzgâr türbini kanadı üreten TPI Kompozit’in T1 ve T2 işletmelerinden 3’er işçi işten atıldı. Atılan işçilerden birisinin sendika temsilcisi, bir kısmının ise delege olduğu öğrenildi. ABD menşeli...
 • Nâzım Usta’nın dediği gibi “Bir yara açıldığında hücreler onu kapatmak için bir araya gelir. Bunu yapmasalar vücut ölür. Bir yara var ve bizim bir araya gelmemiz gerekiyor…”
 • Metal işkolundaki grup toplu sözleşme sürecinde işveren sendikası MESS’in dayatmaları karşısında işçiler boyun eğmiyor, mücadele ediyor. Üç yıllık sözleşme süresi, esnek çalışma ve sefalet zammı dayatan MESS’in, ücret zammı teklifini ilk altı ay...
 • Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılının bütçesi Mecliste görüşüldü. MHP ve AKP milletvekilleri Mecliste çoğunluk olduğu için, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen bütçe kabul edildi. Aslında bu tartışmalar Saray’ın harcamalarının açık seçik bir...
 • Ben işçiyim, kadınım, insanım./ Her canlı gibi ben de uyurum, uyanırım/ Her sabah erken kalkarım./ İşe geç kalmamak için/ Hızlı adımlarla koşarım, sizin gibi/ Evet, dedim ya ben de sizin gibi insanım.
 • Fransalı işçi ve emekçiler, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini ve maaşların düşürülmesini hedefleyen saldırısına karşı 5 Aralıktan bu yana mücadele ediyorlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, hizmet ve daha birçok sektörden genç, yaşlı yüz binlerce...