Navigation

Buradasınız

DİSK ve Türk-İş’ten “Vergide Adalet” Eylemleri

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 3 yeni vergi kalemini içeren yeni bir vergi yasası kabul edildi. Büyük bir riyakârlıkla “vergi adaleti” diye pazarlanan yeni yasayla, vergi gelirlerinin arttırılması ve ekonomik krizin aşılması hedefleniyor. Söylenenin aksine vergide adalet sağlanmıyor, tersine, işçi ve emekçilerin sırtlarındaki vergi yükü daha da arttırılıyor. İşçilerin daha da yoksullaşması anlamına gelen yeni düzenlemeye sendikalar tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 3 yeni vergi kalemini içeren yeni bir vergi yasası kabul edildi. Büyük bir riyakârlıkla “vergi adaleti” diye pazarlanan yeni yasayla, vergi gelirlerinin arttırılması ve ekonomik krizin aşılması hedefleniyor. Söylenenin aksine vergide adalet sağlanmıyor, tersine, işçi ve emekçilerin sırtlarındaki vergi yükü daha da arttırılıyor. İşçilerin daha da yoksullaşması anlamına gelen yeni düzenlemeye sendikalar tepki gösteriyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Meclis komisyonundan geçen vergi düzenlemesine ilişkin ülke genelinde belirlenen kimi noktalarda 6 Kasımda eylem yapma kararı almıştı. Bu kapsamda İstanbul’da Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı TÜMTİS, Tez-Koop-İş, Tes-İş gibi sendikalar vergi adaletsizliğini protesto etti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Kampüsü önünde yapılan eylemde “Az Kazanandan Az, Çok Kazanandan Çok Vergi Alınsın”, “Vergide Adalet İstiyoruz!” sloganları öne çıktı.

Vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerinde ağır vergi baskısı uygulandığının belirtildiği açıklamada, işçinin eline geçen net ücretin vergi kesintileriyle birlikte giderek gerilediğine dikkat çekildi. Eylemde adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesi ve emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesi talep edildi. Yapılan eylemde ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesisleri’nin kantin ve otoparklarında çalışan 60 işçinin işten atılması da protesto edildi. Özelleştirme sonucu işten atılan işçilere akademisyenler ve öğrenciler de destek verdi.

Öte yandan Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler de, 5 Kasımda Ankara’da, 6 Kasımda ise Adana’da gerçekleştirdikleri eylemlerle “bu ücretlerle ve bu vergilerle geçinemiyoruz” dedi. İşçi ücretlerinin arttırılmasını ve işçilerin sırtındaki vergi yükünün azaltılmasını talep eden DİSK üyeleri, ekonomik krizin faturasını ödemeyeceklerini vurguladı.

Adana ve Ankara’da yapılan eylemlerde hükümetin bir yandan kriz yok dediğini fakat öte yandan emekçiler için yıkım anlamına gelen bir IMF programı uyguladığı belirtildi. Toplanan vergilerin dörtte üçünü işçi ve emekçilerin ödediğini belirten DİSK üyesi işçiler, vergiyi tabana yaymaktan bahseden AKP temsilcilerini de teşhir etti. DİSK eylemlerinde; “Hâlâ vergiyi tabana yaymaktan bahseden iktidarın bu politikalarını işçiler, emekçiler olarak kabul etmiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Dolaylı vergilerle belimizi büken iktidara ‘Vergiyi tabana değil tavana yayın, kâr ve faiz gelirlerini, serveti vergilendirin’ diyoruz” denildi. Hayat pahalılığının giderek arttığı bir süreçte işçi ücretlerinin baskılanmasıyla sefalete mahkûm edildiklerini belirten DİSK üyesi işçiler; işyerlerinde, sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını dile getirerek mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.

7 Kasım 2019
...önceki
Ben İsterim

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” Bu ifade, sabah akşam sermaye medyasında tekrarlanıyor. Uzman ve bilim insanı kılığında birileri sürekli bu ve benzeri lafları geveleyip duruyor. Koronavirüs ile birlikte dünyanın tümden değiştiğini; eski...
 • İspanya’nın Madrid ve Barcelona kentlerinde sağlık işçileri, 25 Mayısta hastane önlerine çıkarak çalışma koşullarının düzeltilmesi için eylem yaptılar. İşçiler koruyucu malzeme eksikliğini, hastanelerde yetersiz sayıda sağlık işçisinin...
 • Bizler, içinden geçtiğimiz dönemin artık gizlenemez ölçüdeki sıra dışı, olağanüstü karakterini işçi ve emekçileri uyarmak ve harekete geçirmek için vurgularken, egemenler korkuya sürüklemek, uyutmak için dile getiriyor! “Sıra dışı bir zaman” çünkü...
 • Çalıştığım fabrikada iki kadın arkadaş koyu bir sohbete dalmışlardı. Üzerine konuştukları konu ise şuydu; maskeler ücretli mi yoksa ücretsiz mi dağıtılmalı? Bunun üzerine hararetli bir tartışma yapılıyordu. Yanımda olan bir kadın arkadaş sohbete...
 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...