UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Asya ve Afrika’dan İşçi Mücadeleleri

Bangladeşli deri işçilerinden iş bırakma eylemi

Bangladeş’teki deri tabakhanelerinde yediden yetmişe yüz binlerce işçi gece gündüz, oldukça kötü koşullarda çalışıyor. Bangladeşli patronlar büyük kârlar elde ederken işçilere sefalet düşüyor. İş güvenliği önlemleri alınmıyor, sıklıkla iş cinayetleri, yüzlerce işçinin can verdiği katliamlar gerçekleşiyor. Tabakhanelerde kullanılan zehirli kimyasallar daha çocuk yaşta çalışmaya başlayan işçilerin yaşlanmadan ölmesine sebep oluyor.

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki tabakhanelerde çalışan on binlerce deri işçisi çalıştıkları fabrikaların taşınmasıyla koşulların daha da kötüleşmesine ve düşük ücretlere karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Deri fabrikalarının kademeli olarak başka bir bölgeye taşınmasının ardından işçiler işe gitmek için çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyorlar. Ayda 3 bin 400 taka ile 5 bin 400 taka, yani 230 ilâ 360 lira arasında ücret alan işçiler zaten çok düşük olan ücretlerinin yaklaşık 95 lirasını yol masraflarına harcıyorlar. Bu yer değişiminden yaklaşık olarak 45 bin işçi etkileniyor. İşçiler yeni sanayi bölgesine barınabilecekleri evler, hastaneler, her fabrika için kantin yapılmasını ve 3 bin taka ödenek talep ediyorlar. Çalıştıkları yerde aynı zamanda insani ve sağlıklı yaşam alanları isteyen işçiler, gerçekleştirdikleri iki saatlik iş bırakma eylemi ve gösterilerle taleplerini dile getirdiler. 2 saatlik iş bırakma eylemi için “bu daha başlangıç” diyerek mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.

Pakistanlı öğretmenler özelleştirmelere karşı protestolara devam ediyor

Pakistan’da sağlık ve eğitim alanlarındaki özelleştirmeler devam ediyor. İşçiler özelleştirmeler nedeniyle işsizlik sorunuyla karşı karşıya bırakılıyor. Sadece öğretmenler değil yoksul işçiler, emekçiler de bu durumdan etkileniyor. Pakistanlı yoksul çocukların birçoğu okula gidemiyor ve çalışmak zorunda kalıyor, okula gidebilenler ise ancak devlet okullarında okuyabiliyor. Zaten okuma-yazma oranı çok düşük olan Pakistan’da bu özelleştirmelerle birlikte, ancak devlet okulunda okuyabilen işçi ve emekçi çocuklarının eğitim hakları ellerinden alınmış oluyor. Bu duruma karşı çıkan Pencap şehrindeki öğretmenler, geçtiğimiz yıldan bu yana protestolarına ve kampanyalarına devam ediyorlar.

Ücretlerinde yıllardır artış da olmayan öğretmenler 24 Ağustos günü bir protesto gerçekleştirdiler. Eğitim ödenekleri ve ücret artışı talep eden öğretmenler yaklaşık 5000 okulu kapsayan özelleştirmelere, işten çıkarmalara ve işçi-emekçi çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılmasına karşı bir kez daha seslerini yükselttiler. Geçen sene meclis önünde protestolar ve oturma eylemleri düzenleyen öğretmenler, talepleri kabul edilmezse tekrar meclis önünde taleplerini haykıracaklarını söylediler.

Nijeryalı doktorlar süresiz grev dedi

Nijeryalı doktorlar uzun süredir maaşlarını zamanında alamıyor ve kötü koşullarda çalışıyorlar. Bu yüzden hükümete 24 maddelik taleplerini içeren bir sözleşme sundular ancak hükümet bu sözleşmeyi kabul etmedi. Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) bu durum üzerine süresiz grev kararı aldı. Doktorlar, kötü çalışma koşullarının ve haklarının iyileştirilmesini, maaşlarının zamanında ödenmesini ve emekçi halkın daha iyi hizmet alabilmesi için sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin artmasını istiyorlar. Talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini belirten NARD, Nijerya halkının bu grevde onlara destek vermesini ve hükümete baskı yapmasını istiyor.

Güney Kore’de televizyon emekçileri sansüre karşı greve çıkıyor

Dünyanın birçok yerinde işçilerin, emekçilerin gerçeklere ulaşması engelleniyor. Televizyon kanalları kapatılıyor, haberlere sansür getiriliyor. Güney Kore’nin resmi yayın kuruluşu olan MBC’de çalışan yüzlerce emekçi de baskı ve sansüre karşı greve çıkıyor. Siyasi baskıların olduğunu, yapılan haberlere sansür getirildiğini, bazı gazetecilerin kara listeye alındığını belirten yaklaşık 400 televizyon ve radyo emekçisi, 7 Ağustostan beri grevler yapıyor ve bazı programların yayınını durduruyorlardı. 24 Ağustosta bir oylama gerçekleştiren emekçiler, yüzde 93,2 gibi yüksek bir oy oranıyla “greve devam” dediler ve tüm programları durdurma kararı aldılar. Emekçiler baskılara son verilmesi ve MBC’nin yöneticilerinden Kim Jang-Gyeom’un istifa etmesini talep ediyorlar.

Dünya genelinde muhalif gazeteci ve televizyonculara karşı baskıların arttığı bu dönemde Güney Kore’li radyo ve televizyon emekçilerinin, sansürleri ve siyasi baskıları kabul etmemeleri ve işçilerin en önemli mücadele aracı olan grevi bu amaçla kullanmaları oldukça önemli bir örnek oluşturuyor.

6 Eylül 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this