Navigation

Buradasınız

2016’nın İlk 5 Ayında 707 İşçi Yaşamını Kaybetti

Sermaye düzeni işçilerin canını almaya, sakat bırakmaya, işçi ailelerini ise acıya boğmaya devam ediyor. Sermaye sınıfı işçileri acımazsız koşullarda çalıştırıp azgınca sömürürken, iş güvenliği için gerekli önlemleri almıyor. İktidardaki AKP hükümeti ise, gerekli denetimleri yapıp önlem almayanları gerektiği gibi cezalandırmıyor. Bunun bedelini işçiler iş kazalarında canlarıyla ödüyorlar. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Mayıs ayı verilerine göre, Mayıs ayı içinde en az 119 işçi sermayenin kâr hırsının kurbanı oldu. Böylece 2016’nın ilk beş ayında 707 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti.

Meclis’in açıkladığı rapora göre Ocak ayında en az 115 işçi, Şubat ayında en az 143 işçi, Mart ayında en az 160 işçi, Nisan ayında en az 170 işçi, Mayıs ayında ise en az 119 işçi ailelerinden ve yaşamdan kopartıldı.

Ne bahasına olursa olsun Türkiye’nin ekonomisi büyüsün diyen AKP hükümeti, bunun bedelini işçilere ödetiyor. Uzun saatler boyunca ağır koşullarda ve düşük ücretlere çalışan işçiler, iş kazalarında iş cinayetlerine kurban ediliyorlar. Rakamların soğuk dili bile bu acı gerçeği gözler önüne seriyor. 2014’te 1886, 2015’te 1735 işçi iş kazalarında yaşamını kaybetmesine rağmen, hükümet önlem almak için kılını kıpırdatmıyor. Bizzat devlet eliyle, tepeden yaratılan krizler ve çatışma ortamıyla ise işçi sınıfının kötü çalışma ve yaşam koşullarının ve iş cinayetlerinin üzeri örtülüyor, tepkiler başka kanallara yönlendiriliyor.

7 Haziran 2016

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” Bu ifade, sabah akşam sermaye medyasında tekrarlanıyor. Uzman ve bilim insanı kılığında birileri sürekli bu ve benzeri lafları geveleyip duruyor. Koronavirüs ile birlikte dünyanın tümden değiştiğini; eski...
 • İspanya’nın Madrid ve Barcelona kentlerinde sağlık işçileri, 25 Mayısta hastane önlerine çıkarak çalışma koşullarının düzeltilmesi için eylem yaptılar. İşçiler koruyucu malzeme eksikliğini, hastanelerde yetersiz sayıda sağlık işçisinin...
 • Bizler, içinden geçtiğimiz dönemin artık gizlenemez ölçüdeki sıra dışı, olağanüstü karakterini işçi ve emekçileri uyarmak ve harekete geçirmek için vurgularken, egemenler korkuya sürüklemek, uyutmak için dile getiriyor! “Sıra dışı bir zaman” çünkü...
 • Çalıştığım fabrikada iki kadın arkadaş koyu bir sohbete dalmışlardı. Üzerine konuştukları konu ise şuydu; maskeler ücretli mi yoksa ücretsiz mi dağıtılmalı? Bunun üzerine hararetli bir tartışma yapılıyordu. Yanımda olan bir kadın arkadaş sohbete...
 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...