Navigation

Buradasınız

Temmuz Ayı Sendika Verileri Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikalarının toplu sözleşme imzalama yetkisi olup olmadığını belirleyen rakamları açıkladı. Bakanlığın 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince açıkladığı işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2015 Temmuz ayı istatistiklerine göre; Türkiye’de toplam 12 milyon 744 bin 685 sigortalı işçi bulunuyor. 1 milyon 429 bin 56 işçi kayıtlara göre sendika üyesi. Ancak bunların ne kadarının toplu sözleşme hakkından yararlandığı belirsiz. 164 sendikadan sadece 53’ü ülke barajı olan %1’i geçebiliyor. Yani Türkiye’de toplu sözleşme imzalama yetkisi olmayan 111 sendika bulunuyor.

Öncelikle belirtmek gerekir ki işçi sayısı istatistiklerde belirtilenden çok daha fazladır. Sigortasız işçiler, Suriyeli göçmen işçiler başta olmak üzere kayıt dışı istihdam bu rakamlara dâhil değildir. Türkiye’de milyonlarca kayıt dışı işçi olduğu bilinmektedir. Yani sendikalı işçi sayısı işçi sınıfının genel kitlesi içinde rakamların gösterdiğinden kat be kat düşüktür. Kayıt dışı istihdam, taşeronlaştırma, işçilerin örgütlenmesi için gerekli zaman ve enerjiyi tüketen iş koşulları sendikaların altının daha da oyulmasına neden olmaktadır. Ancak işçi sınıfının bu durumu aşmasının önündeki en büyük engel sendikaların üzerine çöreklenmiş sendikal bürokrasidir.

2011 yılında sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunları değişmiş ancak 12 Eylül faşizminin işçi sınıfının mücadelesinin önüne barikatlar koyan anlayışı ve sendikal yasak ve barajlar olduğu gibi korunmuştu. Sendikal bürokrasi bu barajların kaldırılması konusunda ciddi bir çaba sarf etmemişti. Hatta en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan Türk-İş, hazırladığı ve Bakanlığa ilettiği kanun taslağında 12 Eylül barajlarının aynen korunmasını istemişti.

Daha sonra yapılan düzenlemelerde bir işkolunda toplu sözleşme imzalamak için o işkolundaki işçilerin %10’unu örgütlemiş olma şartı 2016’ya kadar %1, 2018 sonrası ise %3 olacak şekilde kademeli olarak indirildi. Ancak pek çok işkolu birleştirilerek bu düzenleme boşa çıkarıldı. Baraj kimi işkollarında fiilen daha yukarı çıkmış oldu. Şimdiki durumda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için gerekli %1 işkolu barajını geçen sadece 53 sendika bulunuyor. Bunlardan 32’si Türk-İş’e, 16’sı Hak-İş’e, 5’i de DİSK’e bağlı sendikalar. Buna göre, DİSK’ten yalnızca Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Lastik-İş, TEKSTİL ve Güvenlik-Sen toplu sözleşme yapmaya yetkili. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi bir konfederasyona bağlı olmayan bağımsız sendikalardan ise yalnızca 2’si %1’lik barajı geçebildi.

İstatistikler açıkça gösteriyor ki her işkolunda tüm işçileri örgütleyebilecek sendikalar var. Ancak bu sendikalar hem yasal ve fiili engellerin hem de kendi ataletsizliklerinin sonucu olarak işçilere güven verip onları örgütlemekten uzaklar. Bu durum ancak öncü ve mücadeleci işçilerin işçi sınıfının gerçek mücadele örgütleriyle buluşması, eğitilmesi ve sendikaların tabanlarında örgütlenme çalışması yürütmesiyle aşılabilir.

Bakanlığın Temmuz 2015 verilerine göre, işkollarındaki kayıtlı işçi sayıları ve sendikaların üye oranları şöyle:

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık

Toplam işçi sayısı: 142 bin 409

Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş: %17,81

Türk-İş’e bağlı Tarım-İş: %8,11

Türk-İş’e bağlı Türkiye Orman-İş: %0,09

Gıda Sanayi

Toplam işçi sayısı: 585 bin 304

Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş %5,46

Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş: %4,74

Türk-İş’e bağlı Şeker-İş: %2,50

DİSK’e bağlı Gıda-İş %0,35

Madencilik ve Taş Ocakları

Toplam işçi sayısı: 196 bin 521

Türk-İş’e bağlı Türk Maden-İş: %13,43

Türk-İş’e bağlı Genel Maden-İş: %5,14

DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen: %0,34

Hak-İş’e bağlı Öz Maden-İş: %0,08

Petrol, Kimya, Lastik ve İlaç

Toplam işçi sayısı: 452 bin 960

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş: %7,75

DİSK’e bağlı Lastik-İş: %2,60

Öz Petrol-İş: %0,18

Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Toplam işçi sayısı: 1 milyon 12 bin 191

Türk-İş’e bağlı TEKSİF: %5,70

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş: %2,14

DİSK’e bağlı TEKSTİL: %1,19

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS: %0,25

BATİS: %0,20

Ağaç ve Kâğıt

Toplam işçi sayısı: 246 bin 431

Türk-İş’e bağlı Ağaç-İş: %1,61

Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş: %1,59

Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş: %4,47

DİSK’e bağlı Tümka-İş: %0,22

Hak-İş’e bağlı Öz Kağıt-İş: %0,26

İletişim
Toplam işçi sayısı: 61 bin 945

Türk-İş’e bağlı Haber-İş: %22,52

Hak-İş’e bağlı Öz İletişim-İş: %1,17

DİSK’e bağlı Dev İletişim-İş: %0,10

Basın, Yayın ve Gazetecilik

Toplam işçi sayısı: 97 bin 365

Türk-İş’e bağlı Basın-İş: %2,14

Türk-İş’e bağlı TGS: %1,05

DİSK’e bağlı Basın-İş: %0,51

Hak-İş’e bağlı Medya-İş: %1,62

Banka, Finans ve Sigorta

Toplam işçi sayısı: 299 bin 151

Türk-İş’e bağlı BASİSEN: %14,18

Türk-İş’e bağlı BASS: %5,10

Hak-İş’e bağlı Öz Finans-İş: %10,38

Bağımsız BANKSİS: %2,95

DİSK’e bağlı Bank-Sen: %0,17

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar

Toplam işçi sayısı: 2 milyon 787 bin 417

Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş: %2,01

Türk-İş’e bağlı Koop-İş: %1,73

Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş: %1,02

DİSK’e bağlı Sosyal-İş: %0,35

Çimento, Toprak ve Cam

Toplam işçi sayısı: 161 bin 210

Türk-İş’e bağlı Türkiye Çimse-İş: %14,70

Türk-İş’e bağlı Kristal-İş: %4,65

Hak-İş’e bağlı Öz Toprak-İş: %1,02

Metal

Toplam işçi sayısı: 1 milyon 468 bin 64

Türk-İş’e bağlı Türk Metal: %11,33

Hak-İş’e bağlı Çelik-İş: %2,20

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş: %2,12

İnşaat

Toplam işçi sayısı: 1 milyon 669 bin 224

Türk-İş’e bağlı Yol-İş: %2,22

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş: %0,02

İnşaat-İş: %0,01

Enerji

Toplam işçi sayısı: 253 bin 340

Türk-İş’e bağlı Tes-İş: %23,18

Hak-İş’e bağlı Enerji-İş: %1,30

DİSK’e bağlı Enerji-Sen: %0,63

Taşımacılık

Toplam işçi sayısı: 741 bin 123

Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş: %2,22

Türk-İş’e bağlı Hava-İş: %2,18

Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş: %2,18

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS: %1,16

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş: %0,67

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk

Toplam işçi sayısı: 168 bin 37

Türk-İş’e bağlı Türk Deniz-İş: %3,44

Türk-İş’e bağlı Liman-İş: %2,29

Türk-İş’e bağlı Dok Gemi-İş: %2,03

DİSK’e bağlı Limter-İş: %0,11

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Toplam işçi sayısı 306 bin 746

Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş: %4,02

Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş: %2,31

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş: %0,20

Konaklama ve Eğlence İşleri

Toplam işçi sayısı: 899 bin 202

Türk-İş’e bağlı TOLEYİS %1,69

Hak-İş’e bağlı OLEYİS %1,06

DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş: %0,09

Savunma ve Güvenlik

Toplam işçi sayısı: 257 bin 112

Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş: %9,57

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş: %5;50

Hak-İş’e bağlı Öz-İş: %7,40

DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen: %1,12

Ö.G.K. SEN: %1,18

Genel İşler

Toplam işçi sayısı: 938 bin 933

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş: %14,87

DİSK’e bağlı Genel-İş: %6,73

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş: %5,62

2 Ağustos 2015

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Ekonomik kriz ve onun yarattığı işsizlik başta olmak üzere kapitalizmin türlü sonuçları emekçilerin yaşamını cehenneme çevirmeye devam ediyor. Gün geçtikçe artan sayıda insan, intihar ederek yaşamına son veriyor. Çeşitli kentlerden art arda intihar...
 • Bizler bir kamu hastanesinde çalışan sağlık işçileri olarak yazıyoruz bu mektubu. Yakın zaman önce UİD-DER çatısı altında İstanbul’un çeşitli hastanelerinden sağlık işçileri olarak bir araya geldik. O güne dair fikirlerimizi, duygularımızı sizlerle...
 • Bursa Kestel’de bulunan Bodo Bode-Doğrusan Otomotiv fabrikasında çalışan işçiler sendikalaştıkları için işten atıldı. Türk-Alman ortaklığıyla kurulan fabrikada işçilerin sendikaya üye olduğu bilgisini alan patron, saldırıya geçti ve işten atmalara...
 • 16 yaşında, gençliğe yeni adım atmış bir kızdım. 1993 yılının Haziran ayının son günü hayatımın geride kalanı, 1 dakika içinde değişmişti. Okula gitmek için bindiğim otobüsten indiğimde arkadan gelen vidanjör bana çarpıp altına almıştı. O çarpmanın...
 • Kardeşler yaşadığımız düzende gün geçtikçe sorunlarımız artıyor. Ekonomik kriz, işsizlik, sürekli artan vergiler, zamlar, sefalet ücretlerine mahkûm edilmemiz, çocuklarımızın eğitim sorunları ve buna ekleyebileceğimiz onlarca sorun. Bu sıkıntılar...
 • İnsanın çocukluk ve gençlik dönemi gelecekle ilgili hayaller ve hedeflerle doludur. Mesela birçoğumuza küçük yaşlarda gelecekteki hayali sorulduğunda; topluma, çevremize faydalı olmak, sevdiğimiz ve mutlu olabileceğimiz bir meslek ile ilgilenmek...
 • İşçi sınıfının mücadele tarihini anlatan romanlar, filmler vardır. Kadınıyla, erkeğiyle işçi sınıfının ağır çalışma ve yaşam koşullarına karşı nasıl bir kavga verdiğini anlatırlar. Bu romanlarda, filmlerde işçiler bir çırpıda mücadeleye atılmaz....
 • İzmir’de Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretimini yapan Pratt&Whitney Uçak ve Motor Sanayi A.Ş. fabrikasında sendikalaşmak isteyen işçiler, patronun işten atma saldırısına maruz kaldı. Kale grubuna ait...
 • Merhabalar, ben Gebze OSB’de çalışan bir işçiyim. Mahalleden beş kişilik bir arkadaş grubumuz var. Genelde de buluşma noktamız kahvehane oluyor. Kimi zaman okey kimi zaman batak oynuyor, işin stresinden, çoluğun çocuğun derdinden biraz uzaklaşıyoruz...
 • Nazlı: 4,5 yaşında bir kızım var. Kızımın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundayım. Fakat ne kadar çalışırsam çalışayım kızıma iyi bir gelecek sunma imkânım yok. Çünkü biliyorum ki hiçbir çocuğa gelecek vaat etmeyen bu düzende benim...
 • DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu İstanbul Haliç Kongre Merkezinde toplandı. “2020’lerin DİSK’i, Emeğin Türkiye’si” sloganıyla düzenlenen genel kurulun açılışı, DİSK Korosunun işçi marşları ve türküleriyle başladı. Ardından DİSK tarihinin anlatıldığı...
 • DİSK, 16. Olağan Genel Kurulundan bir gün önce, 13 Şubatta 53. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde kutladı. Genel kurul öncesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Uluslararası Sendikal Konferans düzenlendi. Konferansta 5 kıtadan...
 • Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Lübnanlı işçi ve emekçiler sokağa dökülmüş, yeni vergileri protesto etmeye başlamıştı. Protestolar kısa zamanda büyüyerek, ülke genelinde bir kitle hareketlenmesine yol açtı. Ülke genelinde onlarca şehrin meydanlarına...