Navigation

Buradasınız

DİSK-AR İşsizlik Raporunu Açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR); Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan resmi veriler üzerinden işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. “İşsizlikte Krizin Ayak Sesleri!” başlığı ile kamuoyuna sunulan DİSK-AR Ağustos 2018 İşsizlik Raporunda, önümüzdeki süreçte işsizliğin artacağı vurgulandı.

TÜİK tarafından Mayıs ayı dar tanımlı işsizlik oranı %9,7 olarak, işsiz sayısı ise 3 milyon 136 bin olarak gösterilmişti. DİSK-AR raporunda, bu işsizlik hesabının çeşitli sorunlar ve kısıtlamalar içerdiği için gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Resmi veriler üzerinden DİSK-AR’ın yaptığı hesaplamalara göre gerçek işsizlik oranı %16,6 iken, gerçek işsiz sayısının 5 milyon 707 bin olduğu, 494 bin işsizin de “iş bulma ümidini kaybetmiş durumda” olduğu vurgulandı. Raporda, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin yılbaşından bu yana düzenli olarak arttığı belirtildi. En çok kadınların işsizlikten etkilendiğini TÜİK verilerinin de ortaya koyduğunu belirten DİSK-AR raporu, tarım dışı kadın işsizliğinin %16,1 olarak, genç kadın işsizliğinin %23,2 olarak, kentsel kadın işsizliğinin ise %27,6 olarak hesaplandığını aktardı. Üniversite mezunlarının %10,9’unun işsiz olduğuna dikkat çekilen raporda, genç nüfustaki işsizliğin toplamda %18,4 olduğunun altı çizildi.

TÜİK verilerinin Mayıs ayını yansıtması nedeniyle yükselen enflasyonun ve döviz krizinin açık etkilerinin şimdilik görünmediğine dikkat çeken raporda, işsizlikteki artış eğiliminin İŞKUR’un Temmuz verileri tarafından da teyit edildiği belirtildi. DİSK-AR raporunda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının geçen senenin Temmuz ayına göre 130 bin kişi arttığına, öte yandan İŞKUR’un işe yerleştirmelerinde ise ciddi bir zayıflama olduğuna değinildi. Önümüzdeki aylarda krizin etkisiyle işsizlikte artış eğiliminin güçleneceği vurgulandı. DİSK-AR raporunda işsizliğin artmasının önüne geçmek için kriz gerekçesiyle çalışanların işten atılmasının yasaklanması, kadın istihdamının arttırılması için önlemler alınması, toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanların daimi işçi statüsüne geçirilmesi, ücretler düşürülmeden iş saatlerinin 37,5 saate indirilmesi, herkese nitelikli ve güvenceli iş sağlanması gibi çeşitli önemli talepler sıralandı:

 • Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından korunması için toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyoruz.
 • İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 • İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 • “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 • Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
 • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmeli ve yararlanma koşulları özellikle kriz dönemlerinde kolaylaştırılmalıdır.
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım emeği devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.
15 Ağustos 2018

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında çalışan işçiler, sendikalaştıkları için işten atılmış ve direniş başlatmışlardı. İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge girişini direniş alanına...
 • Geçtiğimiz günlerde ekonomik kriz nedeniyle yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklenmiş, Antalya Manavgat’ta Halit Yılmaz adlı işçi, arkasında “borçlarımı ödeyemiyorum” notu bırakarak canına kıymıştı. İki çocuk babası Yılmaz’ın iki bankaya...
 • Adamın biri 50 katlı bir binanın üzerinden yere doğru düşüyormuş. Her kattan geçişi sırasında kendini rahatlatmak için “şimdiye kadar her şey yolunda, şimdiye kadar her şey yolunda, şimdiye kadar her şey yolunda ...” diye söyleniyormuş. Yere çarpana...
 • İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölgesinde SF Trade Tekstil işçileri ile Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikası işçileri, Tekirdağ'da Megam Tekstil işçileri, İzmir'de Bergama Belediyesi işçileri ile Tariş Yemta Yem Hayvancılık fabrikası...
 • Yaşadığımız dünyada paranın egemenliğine dayalı kapitalist sistem hüküm sürüyor. Bu sistemde tüm üretim araçlarının sahibi patronlar sınıfıdır. Fabrikalardan makinelere, topraktan ulaşım araçlarına, gazetelerden televizyon kanallarına her şey...
 • Merhaba arkadaşlar. Biz bir grup taşeron sağlık işçisiyiz, çalıştığımız hastanede sorunlarımız gün geçtikçe artıyor. Sağlık sistemindeki çıkmazlar sebebiyle hastaya ve çalışana eziyet katlanılamaz noktaya ulaştı. Çeşitli nedenlerle sağlık hizmetine...
 • Kimimiz lisede, kimimiz üniversitede okuyor. Kimimiz işsizliğin yıkıcı etkisiyle boğuşuyorken günde 10-12 saat ağır koşullarda çalışıyor, iliklerine kadar sömürülüyor kimimiz. Memleketlerimiz farklı, adlarımız farklı… Fakat bizi birbirimize bağlayan...
 • Korku canlılara has bir duygudur. Korkunun kaynağında tek başına olduğunu düşünmek, kendini güvende hissetmemek yatar. İnsanlar korkuya kapıldıklarında kendilerince bazı savunma mekanizmaları geliştirirler. Bunlardan bir tanesi de uyanık görünmeye...
 • İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk 1 Ocak 2018’den bu yana uygulanıyor. Zorunlu arabuluculuk, iş mahkemelerinin yükünü ve birikmiş dava dosyalarını azaltacağı, işçilerin alacaklarını çok daha kısa sürede alacağı propagandasıyla pazarlandı. İşveren...
 • Âdem Yarıcı isimli işsiz baba valilik önünde benzin döküp kendisini yaktı. Âdem kendisini yakana kadar kimseler onun hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Âdem Yarıcı’nın son sözleri “çocuklarım aç” oldu. Kendileri işsiz, çocukları aç olan...
 • “İşyerinden arkadaşlarla konuşurduk hep, işçiler birleşirse hayatı yeniden yaratırlar diye. Sonra içimden hep ‘acaba mümkün mü bu?’ diye düşünürdüm. Sonra İşçi Dayanışması’nın Ocak sayısında Fransa’da yaşanan eylemleri okudum ve artık inanıyorum....
 • 19 Ocakta Gebze’de yapılan mitingde Birleşik Metal-İş genel başkanı, işçilerin baskısına dayanamayarak 5 Şubatta greve çıkılacağını açıklamıştı. Keza Türk Metal de grev kararı almış ama tarihini açıklamamıştı. Bu gelişme üzerine MESS tekrar...
 • Yunanistan’da kamu ve özel sektör işçileri hükümetin sosyal güvenlik sistemi için hazırladığı saldırı tasarısını 24 saatlik bir genel grevle protesto etti. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesini içeren yasa tasarısına “hayır” diyen...