Navigation

Buradasınız

İşçiler Tuzla ve Sefaköy’de Buluştu

İşçiler Boyun Eğmiyor, Mücadele Ediyor!

İşçilerin uluslararası birliğini, dayanışmasını ve mücadelesini güçlendirmek için kurulan UİD-DER, işçilerin sorunlarının çözümü temelinde giderek çeşitlenen ve genişleyen çalışmalarına devam ediyor. Patronlar sınıfının işçiler arasında yaymaya çalıştığı umutsuzluğa inat; sömürünün, savaşların, ücretli kölelik düzeninin kaderimiz olmadığını işçilere gösteriyor. İşçilerin birbirinden yalıtık olarak yürüttüğü mücadeleleri birleştirmek için, bu mücadeleleri yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için var gücüyle çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Ekim ayına yayılmış bir biçimde UİD-DER’in tüm temsilciliklerinde “İşçiler Boyun Eğmiyor, Mücadele Ediyor” şiarıyla coşkulu etkinlikler gerçekleştiriliyor. 12 Ekimde coşkunun adresi Tuzla ve Sefaköy oldu.

Tuzla

Tuzla temsilciliğinde işçiler, “İşçiler Boyun Eğmiyor, Mücadele Ediyor” sloganıyla buluştular. Kadınıyla erkeğiyle pek çok sektörden işçiler ve Cevahir Deri direnişinden, Kimberly Clark grevinden işçi aileleri etkinliğe katıldılar.

Etkinlikte Ortadoğu’da yaşanan savaşa ve son süreçte IŞİD’in Kobanê’de Kürt halkına karşı giriştiği katliamlara değinildi. Aylardır Suriye ve Irak’ta masum insanları hunharca katleden IŞİD, Kobanê’de kardeş Kürt halkını katlederken Türkiyeli egemenler bu katliama sessiz kalıyor, destek veriyorlar. Oysa Kürt halkı ve bilinçli işçi ve emekçiler bu katliama sessiz kalmıyor, protestolarla seslerini yükseltiyorlar. Sunumda patronlar sınıfının, işçileri ulus, inanç farklılıkları üzerinden bölüp parçalamaya çalıştığı ancak işçi sınıfının bu tuzaklara düşmemesi gerektiği vurgulandı. Dünyanın tüm işçilerinin birleşmesi ve halkların kardeşleşmesi gerektiği vurgusu güçlü bir biçimde işlendi.

Bugün işçi sınıfının düşmanları olan egemenler, işçi ve emekçileri içine sürükledikleri savaşlar devam etsin, saltanatları sürsün istiyorlar. Patronların kâr hırsının bedeli, savaşların faturası dünya işçi sınıfına ve halklara ödetiliyor. Çalışma saatleri uzatılıyor, ücretler düşürülüyor, esnek çalışma, taşeronlaştırma yaygınlaşıyor, işsizlik artıyor. Patronların tüm saldırılarına rağmen Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında işçi mücadeleleri ardı ardına patlak veriyor. Etkinlikte son dönemde Türkiye ve dünyada gerçekleşen grev ve direniş örnekleri anlatıldı. Bir kez daha işçilerin mücadele ettikleri ve boyun eğmedikleri vurgulandı.

Etkinlikte, sunumla birlikte işçi sınıfının ezgilerine de yer verildi. Salondakiler seslendirilen işçi türküleri ve marşlarıyla zaman zaman hüzünlendiler, zaman zamansa kapitalist sömürü düzenine olan öfkeleri daha da bilendi.

Başka bir dünyanın mümkün olduğunu söyleyen UİD-DER, tüm işçi ve emekçileri “Düşük Ücretlere, Uzayan Çalışma Saatlerine, Taşeronlaştırmaya Hayır!” sloganıyla yeni dönemde yürütülecek olan kampanyaya omuz vermeye çağırdı.

Sefaköy

Pek çok sektörden kadın ve erkek işçiler, UİD-DER’in Sefaköy temsilciliğinde buluştular. “İşçiler Boyun Eğmiyor, Mücadele Ediyor” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istedikleri için işten atılan ve şu anda direnişte olan BEDAŞ işçileri, Türkiye’ye ziyarete gelmiş ABD’li ve İspanyalı işçiler ile İranlı sosyalist mülteci işçiler de yer aldılar.

Video ve slaytların eşlik ettiği sunumda bugün işçilerin örgütsüz olduğu bir dünyada, işçi sınıfının, ezilenlerin payına acı ve yıkımdan başka bir şey düşmediği anlatıldı. Yanı başımızda, Ortadoğu’da yürütülen kanlı savaş ve katliamlar, her gün meydana gelen iş cinayetleri, işçi haklarına yönelik saldırılar işçi sınıfının ve halkların payına düşen acının ve yıkımın örnekleriydi. Patronların baskıları ve azgın sömürüleri devam ederken, bir taraftan da buna karşı boyun eğmeyen, mücadele eden işçilerin olduğu vurgulandı. Türkiye’de ve dünyadaki birçok ülkede, çeşitli sektörlerde ve yerlerde işçilerin ayağa kalktığına, grevler ve direnişlerle patronlara karşı mücadeleyi elden bırakmadıklarına, halkların savaşa karşı sokaklara çıkıp seslerini yükselttiklerine tanıklık ettik. Perdeye yansıyan direniş görüntülerini salondaki işçiler alkışlarla karşıladı. UİD-DER müzik grubunun seslendirdiği mücadele türkülerini coşkuyla hep birlikte söyledik. Okunan şiirlerle gelecek güzel günlere olan umudumuzu tazeledik.

Programın sonunda işçilerin dağınık olduklarında kalıcı başarılar elde edemeyeceğine değinildi. İşçiler birleşip örgütlendiklerinde yaratılacak yeni bir dünyanın hayal olmadığının altı çizildi. Tüm işçiler, işçi sınıfının örgütlenmesi yolunda canla başla çalışan UİD-DER’in mücadelesine, yeni dönemde yürütülecek olan “Düşük Ücretlere, Uzayan Çalışma Saatlerine, Taşeronlaştırmaya Hayır!” kampanyasına omuz vermeye davet edildi. Programımızın bu bölümü “UİD-DER Yürüyor, Mücadele Büyüyor” sloganının coşkuyla haykırılmasının ardından son buldu.

Sunumun ardından etkinliğimiz sohbetlerle devam etti. Masaların etrafında öbek öbek toplanan işçiler, sorunlarını paylaştılar. Çözüm için neler yapabileceklerini konuştular. Pek çok işçi UİD-DER’in etkinliğinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. İşçilerden oluşan UİD-DER Müzik Grubu’nun uyarladığı şarkıların, perdeye yansıyan görüntülerin çok etkileyici olduğunu söyleyen işçiler UİD-DER’li işçileri tebrik ettiler. Etkinliğimize ilk kez katılan ABD’li ve İspanyol işçiler, işçilerin örgütlediği böylesi bir etkinliğe ilk kez katıldıklarını ve çok güzel bir hava oluştuğunu, şarkıları bilmeseler de çok duygulandıklarını, beğendiklerini ve alkışladıklarını ifade ettiler.

13 Ekim 2014

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Eskiden insanlar kendisine iyi haber veren, örneğin çocuğu olduğunu söyleyen, yani müjde veren birine hediye verirdi. Verilen müjdenin küçük de olsa somut bir karşılığı vardı. Müjdeyi veren “müjdemi isterim” der, aldığı hediyeyle mutlu olurdu....
 • Son haftalarda dünyanın gündemi Covid-19 virüsü. Hemen hemen dünyanın her ülkesinde görüldü ve dünyanın başlıca gündem maddesi haline geldi. Pek çok ülke sözde Covid-19 salgını ile mücadelede çeşitli paketler ve bütçeler açıkladılar.
 • Salgınlar ve hastalıklar her sektörden işçiyi tehdit ettiği gibi denizcilik sektöründe çalışan işçileri de tehdit ediyor. Gerek gemilerde çalışan işçiler olsun gerekse de tersanelerde çalışan işçiler olsun ölümlere rağmen hâlâ kötü koşullarda...
 • Merhaba dostlar, ben İstanbul Havalimanında uçak temizliğinde çalışan genç bir işçiyim. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs adlı yeni tip virüsün yüzü aşkın sayıda ülkede görüldükten sonra Türkiye’ye de geldiği duyuruldu. Virüs nedeniyle market ve...
 • 1. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri tüm işyerlerinde derhal ve eksiksiz alınsın! İşçilere, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını denetleme yetkisi verilsin! Önlemleri almayan işyerlerine ağır cezalar getirilsin!
  2. İşten atmalar...
 • Sermaye sınıfı, ekonomik krizin faturasını koronavirüsü bahane ederek işçilere kesiyor. Dünya genelinde şu ana kadar kaç milyon işçinin işten atıldığı henüz netleşmiş değil. Ama sömürücü kapitalistler, işçileri milyonlar halinde işsizliğe ve açlığa...
 • Tüm dünyanın gündemine hızla giren ve küresel salgın ilan edilen Covid-19 hastalığı egemenlerin yarattığı sis perdesi altında yayılıyor. Tüm dünyada egemenler işçileri, emekçileri evlerine hapsederken koronavirüs salgınını bir fırsata dönüştürüp...
 • Hepimizin bildiği gibi yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medyada, televizyonlarda bulamaç halinde, kafa karıştırıcı yorumlar yapılırken sağlık işçilerinin adı tek bir satırda “minnet duyuyoruz” şeklinde geçiyor. Sizlere bu mektubu...
 • Kapitalist sistem büyük bir sarsıntı geçiriyor. Şu ana kadar dünya çapında milyonlarca işçi işten atıldı ama henüz işten atma saldırılarına bir tepki yükselebilmiş değil. Çünkü egemenler koronavirüs üzerinden topluma korku salıp işçi ve emekçilerin...
 • Bildiğiniz gibi koronavirüs gündemimize girdi gireli dünya işçileriyle ortak bir sorunumuz daha oldu. Sağlık Bakanı, bizim ülkemizde de koronavirüs vakalarının çıktığını ve yayıldığını söyledi. Bu durum insanlarda paniğe ve korkuya sebep oldu....
 • Kapitalist sistem gün geçtikçe çürüyor, çürüdükçe de toplumun hayatını zindana çeviriyor. Sistemin efendileri kasıtlı olarak yalan söylemekte, kendi sömürü sistemlerinin bir sonucu olan koronavirüs salgınından nasıl fayda sağlayacaklarının hesabını...
 • Geçtiğimiz günlerde iktidarın çağrısıyla üç gün, saat 21.00’da insanlar balkonlara, pencerelere çıkıp sağlıkçılara destek alkışında bulundular. Tabii ki insanların birçoğu iyi niyetle bunu yaptı, sözümüz onlara değil. Fakat iktidar sahiplerinin...
 • Söylenene göre Covid-19 hızlı yayılma seyriyle dünyanın büyük bölümüne tesir etmiş. Açıklanan rakamlara göre ölümlerin ve vakaların sayıları hâlâ hızlı bir tempoda artmaktaymış. Ülkemizde de gün geçtikçe vaka sayılarının katlanarak arttığı...