Navigation

Buradasınız

Kadın İşçiliği: Görülmeyen Emek, Yedek İşgücü

Sermaye düzeni, her geçen gün arttırdığı sömürü ve baskıyla işçi ve emekçileri bataklığa sürüklüyor. Yaşamlarını çekilmez hâle getiriyor. Artan vergiler, hayat pahalılığı, işsizlik korkusu işçilerin belini bükmeye devam ediyor. Omzuna iki kat yük binen kadın işçilerinse beli iki kat daha fazla bükülüyor. İşyerlerinde erkek işçilerle aynı işi yaptığı halde eşit ücret alamayan kadın işçilerin, ev ve çocuk bakımındaki emeği de görülmüyor. İşçi kadın görülmeyen emeğiyle ezilmeye ve ikinci plana atılmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015 Ocak verilerine göre; yetişkin nüfusun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar, hem işgücüne katılım oranında hem istihdam oranında erkeklerin çok gerisinde kalıyor. Erkek egemen kapitalist düzende, her alanda olduğu gibi üretim alanında da cinsiyetçilik ayyuka çıkmıştır. Kadının ev dışında çalışması değerli görülmediği gibi, belli iş alanları kadınlar için uygun bulunmuyor. Çoğunlukla temizlik, çocuk bakımı gibi işlerde çalışan, herhangi bir işyerinde çalışıyorsa da evi geçindirmede yalnızca yardımcı unsur ve ek gelir kaynağı olarak görülen kadın işçiler katmerli sömürünün mağduru oluyor.

Kadın istihdam oranının Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında son derece düşük olduğu Türkiye’de resmi rakamlara göre genel işsizlik oranı %11,5’tir. Kadınların işsizlik oranı ise %13’ün üzerindedir. Önemli bir faktör de şudur: Kadınların %50’ye yakını kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Çalışma Bakanlığı sözüm ona kayıt dışı ve kuralsız çalışmayı önlemek için özel istihdam bürolarını açmış olsa da bu bürolar kayıt dışı ve kuralsız çalışmayı engellememektedir. Aksine kölelik büroları olan özel istihdam büroları güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmakta, sendikalaşmayı engellemekte ve işçi sınıfı açısından birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Tablo ortadadır. Patronların kâr hırsı, düşük ücretlerle çalışan kadın işçileri tercih edilir hale getirebiliyor. Kriz ortamında ise ilk olarak kadın işçiler kapı dışarı ediliyor. Yani kadın işçiler bir yandan ucuz işgücü, öte yandan yedek işgücü olarak görülmektedir. Esnek ve güvencesiz çalıştırılan, evde emeği görülmeyen, sendikasız ve düşük ücretlerle çalıştırılan kadın işçiler, her anlamda katmerli sömürü ve ezilmeyle karşı karşıyadırlar.

Kadın işçiler, böyle bir yaşama, mahkûm edildikleri bu çalışma koşullarına boyun eğmemelidirler. ancak örgütlenerek önlerindeki tüm sorun ve engelleri aşabileceklerini bilmelidirler. Sınıfının ve birlik olmalarının verdiği güvenle taleplerini daha güçlü bir şekilde haykırmalıdırlar:

Kadınların Çalışmasının Önündeki Tüm Engeller Kaldırılsın!

Eşit İşe Eşit Ücret!

Ev İşleri Sadece Kadının Görevi Olmaktan Çıkarılsın!

19 Ağustos 2015
...önceki
HAYIR De!
sonraki...
Suçlu Kim?

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • İşçiler, 4 Kasımda kent merkezindeki ESPARK önünde başlattıkları nöbet eylemini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki Entil fabrikasının önüne taşıdılar. Savcılıklara yaptıkları suç duyurularının sonuç vermediğini, bakan ve bakan yardımcılarının...
 • “Hüseyin amca sizin döneminizde işçilik nasıldı?” diye soruyorum bu kez. “Kızım, bizim dönemimiz başkaydı. Fabrikaya adamlar girdi. ‘Sizin patronunuz kim, nerde?’ diye sordular. Gösterdik, bir baktık ki patronun kulağından tutmuşlar getirdiler orta...
 • İşçilerin, emekçilerin, gençlerin kapitalist sömürü düzenine ve bu düzenin yarattığı sorunlara karşı öfkesi büyüyor. Dünya meydanlarında işçi sınıfının öfkeli sesi, talepleri, özlemleri yankılanıyor. Ne baskılar ne yasaklar ne de polis-asker şiddeti...
 • Bir lise öğrencisi: Bir öğrenci olarak az çok tahmin edeceğiniz masraflarım var, ancak aynı masrafları karşılamak için artık daha fazla para gerekiyor. Ailem ve ben okul masraflarının pahalılığından şikâyetçiyiz. Örneğin benim okulum devlet okulu...
 • Birçok ülkede, farklı tarihlerde “çocuk günü” vardır ve o günlerde çocuklar hatırlanır, iyi dileklerde bulunulur. UNICEF ise 191 ülke tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin imzalandığı gün olan 20 Kasımı Dünya Çocuk günü olarak kutluyor...
 • TÜİK’in Ağustos ayına ait işgücü istatistikleri, işsizliğin her geçen ay daha da arttığını gösteriyor. TÜİK’in rakamlarına göre, 2019 Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bine yükseldi....
 • UİD-DER’li bir emekçi kadın çalıştığı işyerinde kadın arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbeti şöyle aktarıyor: “İsviçre’de kadınların eşit işe eşit ücret talebiyle yaptığı grev üzerine sohbet ediyorduk. Arkadaşlarımın bu grevden haberi yoktu....
 • DİSK’e bağlı işyerlerinde çalışan işçiler, yarım gün iş bırakarak “kıdem tazminatının gaspına hayır, vergi adaleti istiyoruz” sloganıyla Konak Meydanına yürüdü. 181 gündür işlerine dönmek için direnen Aliağa Belediyesi işçileri de kendi...
 • DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları, vergi adaletinin sağlanması talebiyle Türk-İş Genel Merkezinde bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş...
 • Başarıya giden yol nedir, hiç düşündünüz mü? Şimdi bu soruyu niye sordum merak ediyor olabilirsiniz. Kurbağalar ile ilgili bir hikâye okudum. Bu hikâye çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istedim. Üzerine biraz düşününce hayatımızda da bu...
 • İstanbul Fatih’te 6 Kasım Çarşamba günü dört kardeş evlerinde ölü bulundu. Tanıdıkları haber alamayınca evlerine gittiler ve kapıda “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” notu ile karşılaştılar. Notu gören kardeşlerin tanıdıkları polise...
 • Milyonlarca işçinin brüt ücretinden yapılan kesintiler, işçinin yıllık gelirine göre değişiyor. Geliri 18 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15, 18 binle 40 bin lira arasında olanlardan yüzde 20, 40 binle 148 bin lira arsında olanlardan ise yüzde 27...
 • TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarına ilişkin 11 Kasımda bir çalıştay düzenledi. Düzce depreminin 20. yılında Kadıköy’de düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayında, 20 milyonluk mega kentin depreme...