UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Savaş, Sömürü, Baskıya Karşı 1 Mayısa!

Ankara’dan bir grup işçi

İşçilerin Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı gittikçe ağırlaşan olağanüstü koşullarda karşılıyoruz. Bütün dünyada patronlar sınıfı ve onların hizmetindeki hükümetler işçilerin haklarına saldırmaya devam ediyor. Bir tarafta Ortadoğu’daki paylaşım savaşı diğer yandan derinleşen ekonomik kriz ve bunların yarattığı sonuçlar; kıyılara vurmuş ölü çocuk bedenleri, açlıktan ölen insanlar, bombalarla talan olmuş şehirler, can çekişen bedenler, kâr uğruna acımasızca katledilen doğamız. Ve dünyanın her yerinde giderek artan yoksulluk, uzayan iş saatleri, iş kazaları, işsizlik. Bunun karşısında da sömürüye ve baskılara boyun eğmeyecek olan dünya işçi sınıfı. Venezuela’da, Güney Kore’de, ABD’de, Avrupa’da ayağa kalkan kitleler…

Biz Türkiye’deki işçiler, emekçiler de dünyanın bu gidişatından payımıza düşeni alıyoruz: Ağırlaşan çalışma koşulları, yetmeyen ücretler, sürekli saldırılara maruz kalan kazanılmış haklarımız, sendikasızlaştırma, yasaklanan grevler, askeri ve sivil darbeler, KHK’lar yoluyla tutuklama ve ihraçlar, basına yönelik baskı ve sindirme politikaları. Son olarak da meşru olmayan yollarla hayata geçirilmek istenen tek adam rejimi! Bunların karşısında da yaşananlara tepkisini “Hayır” diyerek gösteren milyonlar…

1 Mayıs da işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinin bir parçasıdır. 1 Mayıs uzun ve çetin mücadelelerin sonucunda bedeller ödenerek kazanılmış bir gündür. 1 Mayıs, 14-16 saat karın tokluğuna çalışan ve hiçbir insani haktan yararlanamayan işçilerin mücadelesi sonucu ortaya çıkmıştır. İşçiler birlik olmanın verdiği güçle hareket ederek kapitalizmin kan emiciliğine karşı birçok bedeller ödeyerek mücadelelerini yükseltmişler ve bunun karşılığında birçok önemli kazanım elde etmişlerdir. Bu nedenle 1 Mayıs, biz işçi sınıfı için tarihi bir öneme sahiptir. Bugün de biz işçiler, kapitalizmin yarattığı dayanılmaz koşullara, giderek artan saldırılara karşı mücadelemizi büyütmeliyiz. İşçi sınıfını ölesiye sömüren kapitalistlere karşı işçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı sahiplenmeliyiz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü!

28 Nisan 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this