Navigation

Buradasınız

Genel-İş’ten Kadın Emeği Raporu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları inceleyen Kadın Emeği Raporu yayımladı. Bu yıl beşincisi yayınlanan rapora göre kadınlar işsizlik, düşük ücretler, kreş hakkının gaspı gibi sorunlarla boğuşmaya devam etti. Siyasi iktidar erkek egemen anlayışı körüklemeyi sürdürdü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları inceleyen Kadın Emeği Raporu yayımladı. Bu yıl beşincisi yayınlanan rapora göre kadınlar işsizlik, düşük ücretler, kreş hakkının gaspı gibi sorunlarla boğuşmaya devam etti. Siyasi iktidar erkek egemen anlayışı körüklemeyi sürdürdü.

Genel-İş Araştırma Dairesinin TÜİK, OECD, ILO, İŞKUR ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kuruluşların verilerini inceleyerek oluşturduğu rapor, kadın emeğinin karşılaştırmalı bir analizini yapıyor. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’de kadın istihdamı çok gerilerde kalıyor. Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınların 2019’da istihdama katılım oranı yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

Kentli nüfusun arttığı Türkiye’de kadınlar hâlâ büyük oranda ev içi bakım hizmetleri nedeniyle işten ayrılıyor. Rapora göre 2019 yılında 494 bin kadın, ev içi bakım hizmetleri için, yani çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak için işten ayrıldı. Türkiye genelinde ev işleri nedeniyle çalışma hayatına katılmayan kadın sayısı yaklaşık 12 milyon.

Kadın Emeği araştırmasının ortaya koyduğu bir diğer çarpıcı gerçek işsiz kadın sayısının her geçen yıl hızla arttığıdır. 2014-2019 yılları arasında işsiz kadın sayısı yüzde 52 artarak 2 milyona yaklaştı. Ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye’de kadın işsiz sayısı 2019 Kasım ayı itibariyle 1 milyon 755 bine yükseldi. Kentlerde genç kadın işsizliği oranı yüzde 36’lara ulaştı. 2019’da 15-24 yaş arası genç kadınların istihdama katılım oranı yüzde 21,4’te kaldı. Bu verilerin içinde “ev kadını” olarak tanımlanan ve aslında işsiz sayılması gereken kadınların olmadığını belirtelim.

İş bulup çalışan kadınlarsa çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. Kadın Emeği raporuna göre 2 milyon 932 bin kadın haftalık 45 saatten fazla çalıştırılıyor. Yasal sürelerin üstünde çalıştırılan kadınların yüzde 34,4’ü yani 1 milyon 9 bin kadın kayıt dışı çalıştırılıyor. Tüm kadın işçiler içinde ise bu oran yüzde 41,3. Yani her 10 kadından en az dördü kayıt dışı çalışıyor. Aynı rapora göre kadın işçiler 2018 yılında erkek işçilerle karşılaştırıldığında yüzde 8 daha az ücret almışlardır. ILO rakamlarına göreyse bu oran yüzde 12. Ancak meslek lisesi mezunu kadınlar, bu ortalamada açığa çıkan adaletsizlikten daha büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Meslek lisesi mezunu kadınlar erkeklere göre yüzde 30 daha az kazanmışlardır.

Genel-İş Sendikasının raporunda sonuç bölümünde şu talepler sıralanıyor:

 • Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikalar planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
 • Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilmeli, caydırıcı önlemler alınmalıdır.
 • Cinsiyet ayrımına dayalı işbölümüyle şekillenmiş istihdam alanlarında kadın işi erkek-işi ayrımına karşı eşitlikçi istihdam politikaları uygulanmalıdır.
 • Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret açığı giderilmeli, aynı işi yapan ya da eşdeğer işi yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkını yaratan uygulamalar ortadan kaldırılmalı, işverenler denetlenmelidir.
 • Kadının sorumluluğu olarak görülen ve çalışma hayatına katılmasındaki en önemli engeli oluşturan ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımı için kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.
 • Kadın istihdamını geliştiren en önemli olgu eğitimdir. Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
 • Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanında kadına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler alınmalıdır.
 • Toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliği esas alan düzenlemeler yapılmalıdır.
 • 8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü ilan edilmelidir.
8 Mart 2020

Son Eklenenler

 • Bir Amerikan hapishanesinde geçiyor Esaretin Bedeli filmi. Suçsuz olduğu halde müebbet hapse mahkûm edilmiş Andy’nin hapishaneden kaçış öyküsünü anlatıyor. Yıllarca dört duvar arasına hapsedilen insanların psikolojilerini, alışkanlıklarını,...
 • Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında 6 işçinin hayatını kaybettiği, 118 işçinin ise yaralandığı patlama sonrası patron örgütü MÜSİAD, fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun’a kol kanat germekte gecikmedi. MÜSİAD Genel...
 • Bir tüccar tüm eşyalarını eşeğinin sırtına yüklemiş atının sırtına binmiş ve yeni pazarlar bulmak için şehre doğru yola koyulmuş. Ne at ne de eşek bir ay sürecek zorlu bir yolculuğa çıktıklarının farkındaymış. Başlangıçta bir zorluk görünmüyor, yol...
 • Kendisini sermayeyi büyütmeye adamış kapitalist egemenler, bu uğurda sürekli politika geliştirmişlerdir. Örneğin yıllarca evin dört duvarı arasına sıkıştırılmış kadın emeği, patronların ihtiyacı olduğunda derhal fabrikalara yönlendirilmiştir. 1....
 • Onların isimlerini okul kitaplarından öğrendik. “Yeni Dünya”nın kurucuları olarak bahsediliyordu onlardan. “İlkellere”, “vahşilere” medeniyet götürmüşlerdi çünkü. Yıllarca Batı uygarlığının kahramanları, medeniyetin sembolleri olarak anılıp...
 • “Gereksiz yere yanan ışıkları kapatın”, “duş süresini kısaltın”, “pencerelerinizi kontrol edin”, “diş fırçalarken suyu kapatın”, “peteklerinizin arkasındaki duvarı kaplayın”… Biz işçi ve emekçiler böyle tavsiyeleri çok sık duyarız. Ama koronavirüs...
 • Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuzda ardı ardına patlamalar meydana geldi. Fabrikada 200 civarı işçinin çalıştığı belirtilirken, şu ana kadar 4 işçinin hayatını kaybettiği, içinde durumu ağır olanların...
 • Yaşadığı çağı anlamlandırmaya çalışan insan, tarih boyunca geleceğe yönelik çeşitli tasavvurlarda bulundu. Mesela edebiyat tarihinin ilk bilimkurgu yazarı olarak bilinen Samsatlı Lukianos, bir eserinde dönemin en hızlı teknolojik aracı olan...
 • Merhaba arkadaşlar. Ben özel sektörde çalışan bir eğitim emekçisiyim. Her yıl 10 aylık sözleşmelere imza atıp 3 kuruşa yaşamaya çalışan binlerce öğretmenden biriyim. Haftanın altı günü sabah 9’dan akşam 7’ye en az 10 saat, posamız çıkana kadar...
 • Selam olsun 15-16 Haziran büyük işçi direnişini miras bırakan işçi sınıfına, selam olsun sınıfımızın tarihini bizlere taşıyan derneğimiz UİD-DER’e! Derneğin sitesinde yayınlanan akışı okurken ve izlerken kendimi son derece mutlu ve gururlu hissettim...
 • 8 yaşında bir kız çocuğu hayata dair ne kadar şey bilebilir? Hayatın yükünü ne kadar sırtlayabilir? Adı üstünde çocuk… Çocuk oyun oynamak ister, gülmek ister. Gelecek henüz çok uzaktır onun için. Büyümek için, hayatın yükünü taşımak için önünde daha...
 • ABD’de ırkçı bir polis, gözaltına aldığı siyah Amerikalı George Floyd’un boynuna dizini dakikalarca bastırarak öldürdü. Ölmeden önce defalarca “nefes alamıyorum” diye haykıran Floyd’un katledilişi, ABD’de büyük yankı uyandırdı. Ülke çapında başlayan...
 • Koronavirüs, tek derdi kâr etmek olan patronlar için büyük bir fırsata dönüştürüldü. Zaten sinekten yağ çıkartırcasına bizleri çalıştıran patronlara, muazzam bir vurgun kapısı daha açılmış oldu. Ekranlarda işçilerin sağlığını düşünüyoruz diyenler,...

UİD-DER Aylık Bülteni