Navigation

Buradasınız

Sağlık İşçilerinin Alkışa Değil Birliğe İhtiyacı Var!

Hollywood filmlerine taş çıkartan senaryolarla küresel bir tantananın kopartıldığı, muazzam bir ikiyüzlülüğün sergilendiği günlerden geçiyoruz. Her gün yeni sayılar açıklanarak koronavirüs salgınının nasıl da hızlı yayıldığı ilan ediliyor, panik körükleniyor. Bir taraftan felaket senaryoları çizip öte taraftan buna uygun önlemleri almazken, toplumun koronavirüs sayaçlarına kilitlenip kalması amaçlanıyor. Sayılar güncelleniyor, gerilim giderek tırmandırılıyor.

Hollywood filmlerine taş çıkartan senaryolarla küresel bir tantananın kopartıldığı, muazzam bir ikiyüzlülüğün sergilendiği günlerden geçiyoruz. Her gün yeni sayılar açıklanarak koronavirüs salgınının nasıl da hızlı yayıldığı ilan ediliyor, panik körükleniyor. Bir taraftan felaket senaryoları çizip öte taraftan buna uygun önlemleri almazken, toplumun koronavirüs sayaçlarına kilitlenip kalması amaçlanıyor. Sayılar güncelleniyor, gerilim giderek tırmandırılıyor, çeşitli açıklamalar yapılıyor ama salgın verileri şeffafça paylaşılmıyor. Sendikalar, meslek örgütleri sürecin dışında bırakılıyor. Siyasi iktidarın ortaya koyduğu tutumlar belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Toplumda oluşturulan korku bu şekilde kışkırtılıyor. Ekranlarda sahte gözyaşları döken, sağlık çalışanlarına “sizleri alkışlıyoruz” diyen muktedirler; işyerlerinde en basit işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini dahi almıyorlar. Dahası hak gasplarını devreye sokuyorlar. Doktorundan hemşiresine, temizlik işçisinden teknikerine, sekreterinden ATT’sine çeşitli hastanelerden, farklı bölümlerden işçiler olarak çalışma arkadaşlarımıza sesleniyoruz:

 • Bir taraftan “ciddi bir salgın var, eve kapanın” diyenler öte taraftan sağlık işçileri için koruyucu donanımları dahi çok görüyor. Kısa süreli kullanılması gereken maske ve önlükler imza karşılığı veriliyor, uzun süre kullandırılıyor. Bu durumu değiştirmek için yaptığı iş fark etmeksizin tüm sağlık çalışanlarının koruyucu donanımlardan eksiksiz faydalanması için mücadelemizi büyütelim. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin alınması ve sağlık çalışanlarının da bir parçası olduğu İSİG kurulları oluşturulması için birleşelim. Unutmayalım koruyucu donanım önemlidir ama en iyi kalkanımız örgütlülüktür!
 • Muktedirler korkuyu körükledikçe virüse yakalanmış insandan çok daha fazla sayıda insan hastanelere akın eder hale geldi. Hasta başına düşen sağlık çalışanı sayısı normal koşullarda bile ihtiyacı karşılamaktan hayli uzakken bugün bu ihtiyaç katlanarak artmıştır. İş arayan, atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanının işe alınması için güçlü birlikler kurmalıyız. Tüm işsiz sağlık işçilerine iş!
 • Bir taraftan “yeni personel alınacak” şovu yapılıyor, diğer taraftan özel hastanelerden ve kamudaki şirketlerden toplu işten atmalar gerçekleştiriliyor. Zorla yıllık izin kullandırma, süresi belirsiz ücretsiz izinlere çıkarma saldırıları had safhada! Kısa çalışma ödeneğine başvurular arttıkça; ücret kaybı yaşayan işçi sayısı artıyor, İşsizlik Sigortası Fonu patronlar tarafından yağmalanıyor. Ekonomik krizin faturası diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da işçilere kesiliyor. İşten atmalar yasaklansın! Ekonomik krizin faturası patronlara!
 • Çalışma saatleri uzadı, iş yükü ve stresi arttı. Özellikle kimi bölümlerde işçiler molasız çalıştırılıyor, yemek yiyecek dahi fırsat bulamıyor! Yeterli hijyen ve konfora sahip dinlenme alanları yok! İşçilerin motivasyon ve direnci giderek düşmekte, bağışıklık sistemi çökmektedir. Dinlenme alanlarının sağlıklı ve uygun hale getirilmesi, belirli periyotlarla molaların olması şarttır. Fazla mesai dayatmasına son verilmeli, çalışma süreleri derhal kısaltılmalıdır!
 • Sağlık Bakanı Koca’nın “sağlık çalışanlarına ek ödeme” açıklaması yanıltıcıdır, eksiktir. Mesleki tanım, kamu-özel, taşeron-kadrolu ayrımı olmadan kalıcı sosyal haklar sağlanmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Performans sistemine son verilmelidir. Ücret iyileştirmelerinde sağlık çalışanı farkı gözeten, rekabete neden olan düzenlemelere karşı çıkalım! Ya hepimiz için ya hepimiz için!
 • Covid-19’a yakalanmış, tedavi altında olan veya ev izolasyonuna alınmış sağlık çalışanları bulunuyor. Benzerleri gibi Covid-19 tanısı da sağlık çalışanı açısından iş kazası veya meslek hastalığıdır. İşçilerin tazminat süreçlerinin yürütülmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için gerekli bildirimlerin yapıldığının takipçisi olmalıyız.
 • Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalı, düzenli test uygulamasına geçilmeli ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Ancak unutmayalım ki ruh ve beden sağlığımız örgütlülüğümüze bağlıdır. Sağlık çalışanı, kendi yaşam hakkını savunabilmek için yüzünü mücadeleye dönmelidir.

Sağlık işçisi kardeşler, çalıştığımız her birimde örgütlenmeliyiz. Sağlık çalışanları olarak emekçi kitlelerin nitelikli, ulaşılabilir ve parasız sağlık hizmetine kavuşması için mücadele vermeliyiz. Unutmayalım; sağlık çalışanları ile hastaların, emekçilerin karşı karşıya gelişinin temel nedeni sağlık politikalarıdır. Kapitalist sistem toplum sağlığını öne alan, önleyici tıp uygulamalarının hayata geçirildiği bir sağlık politikasını hayata geçirmek yerine kâr güdüsüyle hareket ediyor. En basit koruyucu önlemler alınmadığı gibi kirli emelleri için toplumu hastalık hastası haline getiriyorlar. Yoksul kitlelerin akıl ve beden sağlığını bozuyorlar. Yarattıkları politik iklimden istifade ederek her geçen gün yeni hak gasplarıyla karşımıza çıkıyorlar. Fakat unutmayalım ki biz güçlüyüz! Gücümüz birliğimizden gelir! Acil taleplerimizin karşılanması için kenetlenelim; meslek örgütlerimizde, sendikalarımızda, UİD-DER’de birleşelim, mücadeleyi yükseltelim!

4 Nisan 2020

Sınıf, Emek, Tarih, Yaşam

Sınıfın Penceresinden

 • Binlerce yıl ötelerden günümüze uzanan yapılar, aslında bizlere emeğin serüvenini anlatır. Tüm zenginlik doğanın ve emeğin ürünüdür. Emektir doğadaki zenginliği işleyip dönüştüren. Ta Firavunların Mısır’ından Roma’ya, Hindistan’dan Korkunç İvan’ın Moskova’sına kadar… Dillere destan olmuş şehirleri kuran emektir. Piramitler, saraylar, kanallar, katedraller, sarnıçlar, kemerler, tapınaklar… Emektir bugünün insanını dahi hayrete düşüren tüm bu yapıları yaratan yegâne güç!
 • İnsanlar var olalı beri emek harcadılar, ürettiler, üretiyorlar. Beslenmek, barınmak ve hayatta kalmak çok zordu. Doğa hem bütün ihtiyaçları barındırıyordu ama hem de bunlara ulaşmak ciddi bir emek gerektiriyordu. Çeşitli aletlerin yardımıyla kendi güçlerini kullanan insanlar, zamanla doğada var olan suyun, hayvanların, rüzgârın gücünü kullanmayı keşfettiler. Böylece ihtiyaçlarını üretmek, yaşamlarını sürdürmek çok daha kolay oldu. İnsanın üretim sürecindeki gelişimi hep devam etti. Üretim sürecine makineler girdi, ilk makineler…
 • Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri durmaksızın artarken emekçi kadınlar aynı sorulara cevap arıyor: Kadına yönelik şiddetin önüne neden geçilemiyor? Şiddet neden artıyor? Siyasi iktidarın temsilcileri şiddetin nedeninin eğitimsiz, cahil, vicdansız, merhametsiz, öfkesini kontrol edemeyen, ailevi ve ahlâki değerlere sahip çıkamayan kişiler olduğunu söylüyor. Erkekleri vicdanlı ve merhametli olmaya çağırıyorlar. Söylenen sözler ilk anda kulağa hoş gelebilir ama kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasının sebebi tam da siyasi iktidarın aileyi korumak adına kadınların haklarına saldırması ve erkek egemen zihniyeti körüklemesidir.
 • George Floyd, “nefes alamıyorum” diye inliyordu ama ırkçı polis umursamadı ve onu acımasızca öldürdü. Floyd’a yapılan bu muamele, kara derililerin değişmeyen kara bahtı, bitmeyen çilesidir. Yüzlerce yıl boyunca Afrika’dan Amerika’ya köle olarak satıldılar bir hayvan ya da bir eşya gibi. İnsan yerine konmayan, aşağılanan, horlanan siyahlar onlarca kez isyan ettiler ve sonunda 1861’de başlayan Amerikan İç Savaşı sonrasında kölelikten kurtuldular. Özgürlüklerine kavuşan siyahların gözleri daha bir ışıl ışıl parlamaya başladı. Ne var ki, o umutlu bakışlardaki ışıltı çok geçmeden solduruldu, tam bir vahşetle karşı karşıya bırakıldılar.
 • Siyasi iktidarın temsilcileri halkın gözüne baka baka yalan söylüyor, bunu da politik uyanıklık ve iş bilme olarak pazarlıyorlar. Gülerek liranın dolar karşısında değer kaybetmesinin halkı ilgilendirmediğini söyleyen Bakan Albayrak, belli ki milyonları istediği gibi aldatabileceğini düşünüyor. Şüphe yok ki bu konuşmanın ardında kibir ve emekçileri aptal yerine koyma vardır. Enflasyon ve işsizlik verilerinin çarpıtılması da aynı bakış açısının ürünü değil mi?

Son Eklenenler

 • Tekgıda-İş Sendikasına üye olmalarının ardından işten atılan ve işlerine geri dönmek için uzun soluklu direnişlerini devam ettiren Cargill işçileri, 10 haftalık eylem planlarının yedinci haftasında bir basın açıklaması düzenlediler. Cargill işçileri...
 • Gazetemiz İşçi Dayanışması 12,5 yılı geride bırakarak 150. sayısıyla okurlarına merhaba diyor. İşçi Dayanışması çıktığı günden beri geçmişle gelecek arasında köprü oldu; insanlığın ve işçi sınıfının geçmiş deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini...
 • Sermaye sınıfı, pandemiyle birlikte işçilere dönük saldırılarını örtebildiği kullanışlı bir şal buluverdi. “Açlık mı, ölüm mü” ikilemini dayattığı işçi sınıfının ayağındaki prangaları gün geçtikçe ağırlaştırıyor. İşçilerin çalışma ve yaşam koşulları...
 • Bizler de kargo işçileri olarak yıllardır sınıfın sesi ve kürsüsü olan İşçi Dayanışması bülteninin 150. sayısını kutluyoruz. Kardeşler İşçi Dayanışması biz işçilere yol gösteriyor ve mücadelede umut veriyor. Bunu işyerlerinde yaptığımız...
 • UİD-DER’in mücadele araçlarından biri olan İşçi Dayanışması gazetesinin 150. sayısı çıktı. Sınıf bilincine sahip işçilerin yayınladığı bu gazete, bize ve çevremizdeki tüm işçilere her ay bilgi kaynağı oluyor. Bu sistemde sermaye sınıfı ve siyasi...
 • Merhaba arkadaşlar, sizlere UİD-DER ve İşçi Dayanışması’yla tanışmamdan bahsetmek istiyorum. Benim UİD-DER ile tanışmama ağabeyim vesile oldu. İlk olarak 2011 yılında, iş kazalarıyla ilgili bir etkinlik vardı, oraya katılmıştım. O günü hiç...
 • Ukrayna’nın en büyük demir madenciliği işletmesi olan Kryvyi Rih Demir İşletmesinin 4 madeninde işçiler grevde. Güneşten, gökyüzünden mahrum, yerin yüz metrelerce altında çalışan maden işçileri 3 Eylülden itibaren kendilerini madene kapatarak bir...
 • Bizler petrokimya sektöründe çalışan kadınlarız. Birçok işyerinde yaşanan sıkıntılar elbette bizim de fabrikamızda yaşanıyor. İlk başlarda bizi Covid-19 virüsüyle öyle korkuttular ki kimseyle temas etmemek için elimizden geleni yapıyorduk. Ama bunun...
 • İşçi Dayanışması gazetesi tam 150 sayıdır sınıfına yol gösteriyor! Değişen, dönüşen, kendi birliğine, gücüne ve örgütlülüğüne güvenen işçilerin sesi olarak çıktığı bu yolda büyümeye ve serpilmeye devam ediyor. İşçi sınıfının tarihsel mücadele...
 • İşçiler olarak içinde bulunduğumuz yoksulluk, ağır çalışma koşulları giderek belimizi büküyor. Bunlara bir de artan işsizlik, işten atılma endişesi ekleniyor. Oysa tüm bu sorunlar tek tek işçilerin değil tüm işçi sınıfının sorunları olarak...
 • Tüm dünya ağır bir ekonomik krizin ve koronavirüs salgınının etkisi altında bulunuyor. İşsizlerin ve yoksulların sayısı çığ gibi büyüyor. Emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün daha fazla kötüye gidiyor. Hemen her ülkede eğitim ve sağlık...
 • İşçi Dayanışması 150 sayıdır mücadelemizin, öfkemizin, sevinçlerimizin, işyerlerinde yaşadığımız sorunların kürsüsü oldu. İlk sayısından itibaren, her sektörden, fabrikadan, şehirden ve hatta okyanuslar ötesinden işçi arkadaşlarımızla buluştuğumuz...
 • Bundan yıllar önce UİD-DER’e yeni geldiğim sıralarda, bana bir işçi arkadaş gazete vermeye başladı, İşçi Dayanışması gazetesi. Ben de o sıralarda şöyle bir göz gezdirip okumadan sayfalardaki resimlere bakıyordum. Aldığım gazeteleri eve gittiğimde...

UİD-DER Aylık Bülteni