UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Grev Yasaklarına Karşı 1 Mayıs’ına Sahip Çık!

Gebze’den bir metal işçisi

Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce metal işkolunda toplu iş sözleşmesi süreci yaşandı. Süreç başladığında sendikalar taleplerini açıkladılar. TİS toplantıları başladı ve sonunda uyuşmazlık imzalanarak sendikalar grev kararı aldı. Grev kararının alınmasından hemen sonra hükümet metal işkolundaki grevi “milli güvenliği tehdit edici” bularak yasakladı. Bu hükümetin ilk grev yasaklaması değildi. Bundan önce de birçok grevi yasakladı.

Grev işçi sınıfının hakkı olanı almak için elindeki en önemli mücadele araçlarından biridir. İşçiler grev çadırlarında, direniş yerlerinde birlikte hareket etmenin, kol kola, omuz omuza yürümenin, dayanışmanın önemini derinden hissederler. Ancak birlikte hareket ettiklerinde sorunlarını çözebilmelerinin mümkün olduğunu görürler. Büyüklerimiz boşuna dememişler “grev işçilerin mücadele okuludur” diye.  Bizler de hangi sektörde çalışan işçiler olursak olalım grevlerimizin yasaklanmaması için 1 Mayıs meydanlarında “Grev Yasaklarına Hayır” diyelim. 1 Mayıs’ımıza, geleceğimize sahip çıkalım.

29 Nisan 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this