UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Hacettepe İşçilerinden Londra Üniversitesi İşçilerine Dayanışma Mesajı

Sınıf kardeşlerimiz merhaba,

Sizleri, Türkiye’den Hacettepe Üniversitesinden selamlıyoruz. Bizler taşeron çalışma biçiminin yarattığı haksızlıklara karşı mücadele verdiğimiz için işten atılan ve buna karşı direnerek işimize geri dönen işçileriz.

UİD-DER’in sitesinde okuduk ki sizler de bizler gibi taşeron çalışma biçiminin yarattığı kötü koşullarda çalışıyorsunuz. Ama bu koşullara boyun eğmiyorsunuz. Verdiğiniz mücadelede başarılar elde ettiğinizi okuduğumuzda bu bizlere de umut ve güç verdi. Biz de sizler gibi düşük ücretler, eşitsiz çalışma koşulları ve güvencesizlik ile karşı karşıyayız. Bu haksızlıklara karşı biz de mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde çok önemli bir kazanım da elde ettik. İşten atıldıktan sonra başlattığımız direniş sonucunda 50 işçi olarak hepimiz, üniversite bünyesinde sözleşmeli olarak çalışacak şekilde işe geri alındık.

Bütün dünyada patronlar, işçileri daha fazla sömürmenin yollarını arıyor ve işçilere güvencesiz çalışma koşullarını dayatıyorlar. Güvencesiz çalışma yöntemleriyle daha ucuza, daha az işçiyle, hiçbir sosyal ve ekonomik hak olmadan biz işçileri köle gibi çalıştırmak istiyorlar.

Bizler biliyoruz ki, dillerimiz, renklerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da dünyadaki bütün işçilerin sorunları ortaktır. Nasıl ki dünyadaki bütün patronlar işçileri sömürmek için domuz topu gibi birleşiyorsa biz işçiler de bu saldırılara karşı vermiş olduğumuz mücadelelerde dayanışma içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği!

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Hacettepe Üniversitesinden bir grup işçi

16 Ocak 2014


  Uluslararası İşçi Dayanışması

Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this