UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İşçi Sınıfının Gençleri, UİD-DER’le 1 Mayıs’a!

Ankara’dan UİD-DER’li öğrenciler

Dünya İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a günler kaldı. 1 Mayıs dünya işçilerinin, ağır çalışma koşullarına, baskılara, zulme ve sömürüye dur dediği bir gündür. Bu sene 1 Mayıs’ı gittikçe yakıcılaşan emperyalist savaş, kriz ve yoğun baskılarla ağırlaştırılan yaşam koşulları altında karşılıyoruz. Bugün de patronlar sınıfı, işçilerin çetin mücadelelerle kazandığı hakları gasp ediyor ve kölece çalışma koşullarını dayatıyor. Tüm dünyada emekçiler artan baskı ve otoriterleşmeyle karşı karşıya. Emperyalist savaşın alevleri her yeri sararken, yaşadığımız topraklarda Kürt halkı egemenlerin kan ve nefret politikasının hedefi oluyor. Milliyetçilik ve ırkçılık körüklenerek kardeş halklar birbirine düşman ediliyor.

İşçi sınıfının gençleri de bu koşullardan bağımsız yaşamıyorlar. Çürüyen kapitalizm gençliği çürütüyor, yaşamı çekilmez kılıyor. Burjuvazi zihinleri bulandıran medyasıyla, düşünmeyen ve sorgulamayan bir nesiller yetiştiren eğitim sistemiyle gençleri uyutuyor. Kapitalist sömürü düzenine karşı durması gereken gençleri bireyci düşünce tarzıyla pasifleştiriyor. Kapitalizmin çelişkilerini gören ve onu değiştirmek için mücadele eden bir gençlik egemenler için korkutucu ve tehlikelidir. Nitekim bunun farkında olan patronlar sınıfı, milyonlarca genci uyuşturucu bataklığında zehirliyor. Kapitalist düzenin çıkışsız ve geleceksiz bıraktığı milyonlarca genç yozlaşıyor, umutsuzlaşıyor. Dostluk, paylaşım, dayanışma duyguları unutturulan ve yaşamından zevk almayan gençler kolayca bu bataklığa sürükleniyor.

Haksız savaşlara, sömürüye, yozlaşmaya ve kapitalist çürümeye son vermenin tek yolu bu akıldışı sistemi yıkmaktır. Bunu gerçekleştirecek tek güç ise işçi sınıfıdır! İşçi sınıfının gençleri tüm enerjileriyle sınıf mücadelesine atıldıklarında sömürü ve kâr düzenine son verebilirler. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği sınıfımızın gençlerini bu mücadeleye katılmaya ve dünya işçi sınıfının gücünü dosta düşmana haykırdığı 1 Mayıs meydanlarında olmaya davet ediyor. Gelin daha güzel bir dünyaya olan inancımızı, alanlarda hep birlikte haykıralım!

26 Nisan 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this