UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Şili, Endonezya ve İngiltere’de Grevler

Şili’de bakır madeni işçileri grevde

Şili’de BHP Billiton Cerro Colorado bakır madeni işçileri 11 Ocakta süresiz greve çıktılar. Geçen hafta ücret sözleşmeleri üzerine yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca sendikalı işçiler grev kararı aldılar. Maden işçilerinin tamamı greve katılarak açık maden ocaklarında işi durdurdu.

İşçiler, madene gidiş yolu üzerinde bekliyorlar. 526 sendikalı işçinin %73’ü şirket yönetimi tarafından sunulan teklifi reddetti. İşçiler %1 ücret artışı teklifine ve iş koşullarının kötüleştirilmek istenmesine karşı çıkıyorlar.

Endonezya’da grev

Endonezya’da Apple’ın yan sanayisi olan PT Amtek fabrikasında çalışan 2000 işçi 11 Ocakta greve çıktı. Fabrikanın giriş çıkışlarını engelleyen işçiler, fabrikanın güvenlik personeli tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak işçiler, talepleri karşılanıncaya kadar fabrika kapısında oturacaklarını söylüyorlar. Grevi ay sonuna kadar sürdürmeyi planlayan işçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda grevi uzatacaklarını duyurdular.

İşçiler, Singapurlu şirketin isim değiştirdiğini duyurmasının ardından kendi durumlarının ne olacağı konusunda açıklama talep ettiler. Apple’ın yan sanayisi olan firma, grevin sonlandırılmaması durumunda hükümeti fabrikayı Vietnam’a taşımakla tehdit ediyor.

Sendika, firmanın PT Amtek olan isminin Interplex olarak 2015 Temmuzunda değiştirildiğini, ancak işçilere hiçbir açıklama yapılmadığını söylüyor. Yasaya göre firmanın isim değişikliğinden dolayı işten çıkarılma ya da kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda işçiler, kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. İşçiler, firma değişikliğine itiraz ediyor, kendilerinin işten çıkartılıp, tazminatlarının ödenmesini istiyor.

İşçiler, kendi talepleri için hükümetin hiçbir şey yapmadığını söylüyorlar. Şirketler isim değişikliği yaparak uluslararası pazarda bilinen markalar haline gelirken, işçiler kendi koşullarında hiçbir iyileştirme yapılmadığını ifade ediyorlar.

İngiltere’de öğrenci hemşireler ve ebeler eğitim bursu hakkının gaspına karşı yürüdüler

Binlerce öğrenci hemşire ve ebe hükümetin eğitim burslarını krediye dönüştürme kararına karşı 9 Ocakta Londra’da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Birçok sendika ve hemşirelik okulu (RCN), öğrencilerin burs hakkının ellerinden alınmasının “ezici bir darbe” olacağını belirtiyor. Sendika temsilcileri, muhalefet partileri ve RCN tarafından desteklenen stajyer öğrenciler ve ebeler hükümete, “Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (NHS) Dokunma!” mesajını ilettiler.

“Burs ya da Parasızlık” kampanyası çerçevesinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, tüm burslu öğrencilere doktorların 10 Şubatta yapılacak yarım günlük iş bırakma eylemine katılma çağrısında bulundular. Öğrenciler açıklamalarında, hükümetin saldırılarına karşı çıkacaklarını ve ulusal sağlık hizmetlerinin geleceğini riske atmalarına izin vermeyeceklerini duyurdular.

Öğrenci hemşireler ve ebeler eğitim süresi boyunca geri ödemesiz 1000-4000 pound arasında değişen burs alıyor ve harç ücreti ödemiyorlar. Fakat 2017 Ağustosunda bunların gasp edileceği ve birçok öğrencinin binlerce pound borçla mezun olacağı söyleniyor. Yıl içerisinde mecliste görüşmeye başlanacak olan tasarıya karşı şimdiden 150 binden fazla insan internet üzerinden başlatılan “NHS Bursunu Koruyalım” adlı kampanyayı imzalamış durumda.

RCN Hemşirelik Öğrenci Konseyi Başkanı Sylvie Duval, bursun temel bir ekonomik destek olduğunu ve bunun öğrencilerin ellerinden alınmasının zaten sağlık çalışanları üzerinde artan baskının daha da artması anlamına geleceğini söyledi. Bu nedenle de NHS’nin, meslektaşlarının geleceği ve hastaların tedavisi konusunda derin bir endişe duyduklarını belirtti.

Pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere’de eğitim, sağlık gibi temel alanlarda kamu harcamaları kısılıyor, krizin bedeli emekçilere ödetilmek isteniyor. İşçiler ise, patronlar için teşvikler veren, bankaları krizden kurtaran hükümetin saldırılarına karşı mücadele veriyorlar.

13 Ocak 2016


...önceki
Borçlu
Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this