Navigation

Buradasınız

1 Mayıs’ta UİD-DER’le Alanlara!

İşçiler, emekçiler, kardeşler

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’a yaklaşıyoruz. Sermaye sınıfının tüm baskı ve karalamalarına karşın, 1 Mayıs biz işçilerin sınıfsız, sömürüsüz, barış ve özgürlük dolu bir dünya kurma mücadelesinin sembolü olmaya devam ediyor. 1886 yılında Amerikalı sınıf kardeşlerimizden bize miras kalan 1 Mayıs mücadele bayrağını, bu yıl da, alanlarda hep birlikte, tüm coşkumuzla dalgalandıralım. 2008 1 Mayıs’ında UİD-DER’le birlikte, haksız ve emperyalist savaşlara, kapitalist sömürüye, açlığa, işsizliğe ve baskılara karşı sınıfımızın sloganlarını haykıralım.

Sermaye azgınca saldırıyor

Kardeşler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sermaye sınıfı, işçi sınıfının kazanılmış haklarına saldırıyor ve örgütlenmesinin önüne binbir engel çıkarıyor. 2008’in daha ilk günlerinden başlayarak sermaye düzeninin dört koldan saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. İstihdam paketi ve sosyal güvenlik yasalarıyla emeklilik, sağlık, eğitim hak­kımıza yeni saldırılar başlatıldı. İğ­neden ipliğe her şeye zam yapıldı, ek vergiler çıkartıldı. Bunun karşısında, gündüz gece suyumuz sıkılana dek çalıştığımız halde asgari ücrete günlük 50 kuruş zam yapıldı. Başta tersane bölgesindeki işçiler olmak üzere, metal, tekstil, inşaat, yol, deri ve diğer sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimizin onlarcası iş cinayetlerine kurban gitti. Esnek çalışma, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma saldırısı devam ediyor. İşsizlik ve enflasyon arttı.

Fakat bütün bu gerçekliğe rağmen, başta AKP hükümeti olmak üzere sermayenin tüm temsilcileri, “ekonomi tıkırında, milli gelir 7 bin doları aştı, işsizlik azaldı, hastane derdi bitti” diyerek gözlerimizin içine baka baka yalan söylemeye devam ediyorlar. Haklarımıza, emeğimize, alınterimize ve geleceğimize göz koyan bu bir avuç sömürücü sınıf zenginlik içinde yaşıyor. Onların payına zenginlik düşerken, bizlerin payına sefalet düşüyor.

Emperyalist savaş cehennemi dünyayı sarıyor

Kardeşler, sermaye işçi sınıfına azgınca saldırırken bir yandan da tüm dünya hızla uçuruma sürükleniyor. Sömürü düzeni ve sermayenin kâr hırsı, dünyamızı geri dönüşü olmayan bir savaş cehennemine soktu. Gözünü kâr hırsı bürümüş emperyalist tekeller dünyayı yeniden paylaşmaya başladılar. Dünyaya özgürlük vaat eden ABD, Ortadoğu halklarının tepesine bombalar yağdırıyor. Afganistan, Lüb­nan ve Irak’ta 1 milyonun üstünde kadın, erkek ve çocuk acımazsızca katledildi. Dünya devletleri arasında çılgınca bir silahlanma yarışı sürüyor. İnsanlığı yok oluşa götürecek felâketler misliyle artıyor ve tehlike büyüyor.

Haksız ve emperyalist savaşların, katliamların, soykırımların, din ve mezhep çatışmalarının sebebi kapitalist düzendir. Yaşadığımız topraklarda da kardeş Kürt halkına karşı yıllardır haksız bir savaş yürütülüyor. Kürt halkı yıllardır eziliyor, varlığı inkâr ediliyor, kim­­liği tanınmıyor ve en demokratik talepleri bile karşılanmıyor. Türk işçi ve emekçiler milliyetçi ve şovenist politikalarla Kürt halkına düşman edilmeye çalışılıyor.

Sınıfını bil, safa gel!

Kardeşler, dertlerimizin son bulmasını istiyorsak tek çaresi var. Sını­fımızı bilip safımızı ona göre seçmek ve örgütlü şekilde mücadele vermek. Hiçbir güç işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin karşısında duramaz. İşte UİD-DER de işçi sınıfının bu mücadelesine katkıda bulunmak için kuruldu ve seni de çalışmalarına katılmaya davet ediyor.

1 Mayıs’ta sesimizi tüm dünya işçilerinin sesine katalım. Emperyalist ve haksız savaşlara, milliyetçiliğe, ırkçılığa ve faşist saldırganlığa karşı meydanlarda tek vücut olalım. Sınıfımızın taleplerini yükseltelim, savaşlara ortak olan sömürücüler sınıfına karşı duralım. İşçi sınıfının bu uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününde sen de sesini UİD-DER’e kat, birlikte haykıralım!

İşsizliğe, Yoksulluğa, Kapitalist Sömürüye, Haksız Savaşlara,

Milliyetçi-Faşist Saldırganlığa DUR demek için UİD-DER’le 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışmasını Büyütelim!

Sınıfsız, Sömürüsüz, Özgürlük ve Barış Dolu Bir Dünya İçin: Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

 

6 Nisan 2008

Son Eklenenler

 • Sakarya Hendek’te bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirmiş, 126 işçi de yaralanmıştı. Olayın ardından gerçek sorumlular yerine fabrikada çalışan mühendis, ustabaşı ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. Tepkilerden...
 • Tüm dünyada egemenler koro halinde aynı nakaratı tekrarlıyorlar: “Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.” Koronavirüs tedbirlerinin “gevşetilmesiyle” “yeni normale” geçiş sürecinin başladığı söyleniyor. Koronavirüs bahanesiyle işçilerin çalışma ve...
 • Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Rakamların bolluğuna rağmen dikkatle okunması gereken TÜİK raporu şöyle diyor: “Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Nisanda geçen yılın aynı ayına...
 • Lübnanlı işçi ve emekçiler 2019’un son günlerinde sokaklara dökülmüş, zamlara, hayat pahalılığına, yolsuzluklara, aşırı vergilere duydukları öfkeyi ortaya koymuşlardı. Hükümet eylemleri polis ve asker baskısıyla bastırmayı denemiş ama başarılı...
 • İş güvenliği önlemlerinin alınmaması, önlem almayan patronlara ciddi bir yaptırım uygulanmaması nedeniyle gerçekleşen iş cinayetleri her ay yüzün üzerinde işçinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Haziran...
 • Yeni bir şehirde yaşamayı öğrenebiliriz. Yeni komşularımızla yaşamayı öğrenebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm emekçi kardeşlerimizle bir araya gelip birlikte mücadele etmeyi öğrenebiliriz. Bunlar hayatımızın yeni...
 • Sabah 07.40. Servis geldi, arkadaşımla beraber bindik gidiyoruz SASA fabrikasına. Arkadaşım kendi servislerine binebileceğimi söylemişti. “Yol parası verme oraya gelmek için” demişti. SASA fabrikasını önceden duymuştum ama hiç görmemiştim. Arkadaşım...
 • Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuzda meydana gelen patlama sonucunda 7 işçi yaşamını yitirmiş 126 işçi ise yaralanmıştı. Ayrıntılar belirginleştikçe işçilerin bir kez daha sermayenin kâr hırsının kurbanı...
 • Kıdem tazminatına devlet güvencesi geliyor! Bir gün çalışan işçi dahi kıdem tazminatı alacak! Kıdem tazminatında devrim! Gündemdeki yerini işte bu “müjdelerle” aldı kıdem tazminatıyla ilgili yeni tasarı. Biz işçiler de epey zamandır bu müjdeli...
 • Nejat Elibol Direnen Haliç romanında 1970’li yılları anlatır. Üç fabrikada işçilerin mücadelesinin ve yürüttükleri direnişin öyküsünü aktarır. Olaylar geliştikçe işçilerin değişimini görürüz. Hakları için mücadele ettikçe, birlik olmanın önemini...
 • İktidara geldiğinden beri işçi düşmanı yasaları yapmakta pek mahir olan AKP iktidarı, uzun zamandır peşinde olduğu kıdem tazminatını fon aracılığıyla ortadan kaldırmak için yeniden harekete geçti. Burjuvazi her fırsatta işçi sınıfının mücadelelerle...
 • Bir bilginin veya haberin ya da bir olayın değiştirilip, bozulup, çarpıtılıp çıkar sağlamak amacıyla yeniden dolaşıma sokulmasına dezenformasyon deniliyor. Burjuvalar yüzlerce televizyon kanalını, sayısız gazete ve dergiyi, koca bir troller ordusunu...
 • Kapitalist sömürü düzeninde egemenlerin tek bir gayesi vardır; kârlarını arttırmak ve böylece sermayelerini büyütmek. Bu uğurda yapamayacakları şey yoktur. Onların ne vicdanları, ne ahlakları, ne de insanlıkları vardır, tek kutsalları sermayeleridir...

UİD-DER Aylık Bülteni