UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Londra Üniversitesi Taşeron İşçilerine Dayanışma Mesajımız

Sevgili sınıf kardeşlerimiz,

Uzun bir süredir yürüttüğünüz kararlı mücadelenizi en içten duygularımızla destekliyoruz. Taşeron işçilik, işçi sınıfının haklarını gasp etmenin bir yolu olarak tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanıyor. Bu sorun Türkiyeli işçiler olarak bizlerin de en büyük sorunlarından biri. Üstelik Türkiye’deki sermaye hükümeti AKP, yeni bir yasal düzenlemeyle taşeron çalışmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak ve asıl işin taşeron işçilere yaptırılabilmesinin önünü açmak istiyor.

Taşeron işçiler, tıpkı sizler gibi, en ağır ve kötü çalışma koşullarında, kısa süreli sözleşmelerle, güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmiş durumdalar ve şimdi işçi sınıfının neredeyse tamamı bu koşullarda çalıştırılmak isteniyor. Bu nedenle, burjuvazinin işçileri kölelik koşullarına mahkûm etmeyi hedefleyen bu saldırısına karşı yükseltilen mücadele büyük bir önem taşıyor. Bizler UİD-DER’li sınıf kardeşleriniz olarak sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruz. Yükselttiğiniz 3 haklı talep bizlerin de talebidir.

Tüm işçilere eşit ücret, eşit haklar ve eşit çalışma koşulları!

Göçmen işçilere yapılan ayrımcılığa hayır!

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası mücadele birliği ve dayanışması!

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER)

20 Aralık 2013


  Uluslararası İşçi Dayanışması

Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this