Navigation

Buradasınız

“Umut fakirin ekmeğidir” derler

UİD-DER’deki film etkinliklerimize bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Güney’in, kapitalist sistemin çelişkilerini çok gerçekçi bir dille anlattığı “UMUT” adlı filmini izledik. Burjuva düzende şans oyunları, milli piyango, kısa yoldan köşeyi dönme “umut”larıyla zengin olma hayalleri yoğun bir biçimde işçi-emekçi sınıfların beynine adeta enjekte ediliyor. Televizyonlarda, gazetelerde, tüm kitle iletişim araçlarında işçi sınıfının örgütlenip mücadele etmesini engelleyecek sahte umutlar yaratılıyor. Bu sahte umutlar biz işçi ve emekçilerin kurtuluşunu sağlamaz, aksine filmde olduğu gibi daha çok derinleşen bunalıma, çöküntüye ve yalnızlığa götürür. Dünya biz işçilerin elleri üzerinde dönüyor, her şeyi biz üretiyoruz, ama bir avuç asalaklar sınıfı ürettiklerimize el koyup bizleri sefalet koşullarında yaşamaya mahkûm ediyor. Savaşlara, açlığa, yoksulluğa son vermenin yolu bu düzene karşı örgütlenip mücadele etmekten geçiyor. Bu kokuşmuş ve çürümüş düzende umudumuzu biz işçilerin örgütlülüğünde, gücünde ve sınıf mücadelesinde aramalıyız. Ancak o zaman kurtuluşumuzu sağlayabiliriz. Böylece tüm toplumun, insanlığın, doğanın kurtuluşu mümkün olacaktır.

Filmin bitiminde katılımcı arkadaşlarla film üzerine sohbet ettik. Bir arkadaş İbrahim Tatlıses’in inşaat işçiliği yaparak hayatını kazanırken şimdilerde ise zengin bir işadamı, şarkıcı olduğundan ve bunu burjuva medyanın “sizler de böyle zengin olabilirsiniz” diye yaydığından bahsetti. Bu hayallerle işçi ve emekçi sınıfların da “çalışırsak zengin olabiliriz” diye düşündüklerini, böylelikle yanılgıya düştüklerini söyledi. Başka bir arkadaş ise filmin en can alıcı noktalarından olan, yasaların ve devlet aygıtının bu düzenin sahipleri çıkarına işlediğini, yani bu düzenin zenginler sınıfının düzeni olduğuna dikkat çekti. Sohbette örgütlenmek gerektiği, işyerlerimizdeki işçi arkadaşlarımızı da buralara getirmemiz gerektiği ve işçi sınıfının mücadele ve dayanışmasını amaçlayan UİD-DER’e katılmalarının işçiler için bir şans olduğu söylendi. Söyleşimiz bu şekilde noktalanmış oldu.

15 Şubat 2007

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • İşçi sınıfı tarih denen sahneye defalarca fırlamış ve sömürü düzenini yıkmak için destansı mücadeleler vermiştir. Yine verecektir. İnsanlık büyük bir değişimin eşiğinde durmaktadır. Doğrudur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İnsanlık kapitalist...
 • Koronavirüs bahanesiyle hız kazanan hak gaspları ve saldırılar tüm dünyada işçilerin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Daha şimdiden milyonlarca işçi koronavirüs bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı, işten atıldı. Sözde koronavirüse karşı...
 • Koronavirüs yaygarasının giderek daha çok koparıldığı Latin Amerika ülkelerinde emekçilerin öfkesi de büyüyor. Karantina günlerinin uzatıldığı, emekçilerin işsiz kaldığı, açlığın arttığı ülkelerde yaratılan korku atmosferine rağmen işçiler mücadele...
 • Her çağda, her dönemde sömürüye ve zulme karşı mücadele verenler var olmuştur ve olacaktır. Tarihsel hafızada birikip bugünlere, bizlere kadar ulaşmış olan çok büyük deneyimler mevcut. Egemenler her ne kadar toplumda bir korku yaratsalar da korkuya...
 • Dünya işçi sınıfı mücadelesinin en şanlı günü olan 1 Mayıs geride kaldı. Biz işçilere yaşatmamaya çalıştılar gerçi bu şanlı günü, kapitalist sistemin efendileri insanları evlerine hapsederek tekrardan hatırlamayalım istediler mücadele azmimizi,...
 • Kapitalistler koronavirüs bahanesiyle baskıları arttırmaya devam ediyorlar. En son 1 Mayıs’ta sorunlarımızı meydanlarda haykırmamıza engel oldular. Gelecek kaygımız git gide büyüyor ve düzgün bir eğitim alamıyoruz. Krizi virüs örtüsü altına...
 • İşçi sınıfının geçmişinde hep mücadeleler olmuştur. Egemenlerin saldırıları da olmuştur. 1977 1 Mayıs’ı da buna örnektir. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 34 işçi katledildi. Katiller egemenler tarafında cezalandırılmadı. Her ne kadar unutturmaya...
 • Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ve patronlar yine krizin faturasını işçilere kesiyorlar. Bu da milyonlarcamızın işsiz kalmasına neden oluyor. Böyle bir durumda bile teşvikler, destekler yine patronlara akıyor. İşçilerin maaşlarından kesilen...
 • Yaşadığım mahallede yaklaşık on gündür sokaktan geçen ve bağıran insanların seslerini duyuyorum. Bir sütçünün ya da bir hurdacının sesi değil bu sesler. “Açım!” diye bağıran insan sesleri… “Açım ablalar, açım abiler... Ne olur yemek verin, bir parça...
 • Dünya egemenleri, kapitalist sistemin krizini gizlemek için koronavirüs salgınını adeta bir örtü olarak kullanıyorlar. Her fırsatta ekranlardan boy gösterip “sosyal mesafeye” dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Sözde alınan önlemler kapsamında...
 • Pandemi bahanesiyle milyonlarca Amerikalı işini kaybetmeye devam ediyor. Çalışma Bakanlığının verilerine göre dönemsel olarak görülen işsiz sayısının dışında Mayıs ayının ikinci haftasında 3 milyon kişi daha işini kaybetti. Böylelikle Mart ayının...
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 7 Mayısta özel bir genelge yayınladı. Bu genelgeyle Covid-19’un iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında sayılmayacağı bildirildi. Yani bu genelgeye göre çalışırken işyerinde, fabrikada Covid-19’a yakalanan işçiler için iş...
 • Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da emekçi kitleler çok zor günlerden geçiyor. İşçiler işsizlikten açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. İşçi ailelerinde ekonomik sorunlar nedeniyle şiddet artıyor, psikolojiler bozuluyor. Sefaletin kör...