UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

CT Otomotiv’de İşten Atmalara Karşı Basın Açıklaması

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan CT Otomotiv’de Petrol-İş Sendikasına üye olan işçilerin sendikalaşma mücadelesi iki yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Sendikalaşma sürecinin açığa çıkmasıyla CT yönetiminin sendikalaşmayı engellemeye dönük baskıları arttı. Ardından işkolu değiştirilerek işyeri metal işkolunda gösterildi. Yargıya taşınan sendikalaşma mücadelesinde sürecin sonuna yaklaşılmasıyla CT yönetiminin fabrikada uyguladığı baskılar giderek arttı. Sendika üyesi işçiler 25 Martta işten atılmaya başlandı. 1 Nisanda iki işçinin daha işten atılmasıyla işten atılan işçilerin sayısı beşe yükseldi.

Petrol-İş Sendikası Gebze şubesi işten atmalar ve artan baskılara karşı 3 Nisan Çarşamba günü fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Petrol-İş Sendikasında örgütlü fabrikalardan işçiler ve sendika temsilcileri katıldılar. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz tarafından yapılan açıklamada şu hususlara değinildi: “…Tümü sendikalaşma mücadelesinde öncü olan bu arkadaşlarımız işten çıkarılmışlardır. İşveren bu baskılara ve işten çıkarmalara son vermelidir. İşten çıkarılan arkadaşlarımıza işbaşı yaptırılmalı, işveren işçinin hakkına saygı gösterip sendikayı tanımalıdır. İki yıldır sürdürdüğümüz bu mücadelenin haklı olduğunu biliyor, er ya da geç kazanacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Chinatool örgütlenme süreci, ülkemizde sendikalaşmanın engellenmesi için işverenler tarafından hangi yollara başvurulduğunu tek tek ortaya koyan bir deneyim olmuştur… Petrol-İş Sendikasının ve Chinatool işçisinin, sonuna kadar haklarını savunacağı, baskılar karşısında sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacağı bilinmelidir. Chinatool işçisi ekmeği ve onuru için mücadeleyi sürdürecektir”.

Basın açıklaması sırasında sık sık “Sendika Hakkımız Engellenemez”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı. Basın açıklaması Akyüz’ün konuşmasının ardından sona erdi.

5 Nisan 2019


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this