UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

III. Emek Tarihi Konferansı Yapıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ve Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Emek Tarihi Konferansları dizisinin üçüncüsü 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Marmara Belediyeler Birliği salonunda düzenlenen konferansa araştırmacılar, sendikacılar ve işçi sınıfının mücadele tarihine tanıklık etmiş işçiler katıldı. Emek Tarihi Konferansında bu yıl “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” konusu ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını tarihçi-yazar Zafer Toprak yaparken, iki gün boyunca süren oturumlara Erol Ülker, Füsun Üstel, Aziz Çelik, Hakan Koçak, Banu Kavaklı, Doğan Çetinkaya başkanlık yaptılar. Oturumlar boyunca pek çok araştırmacı Türkiye işçi sınıfının 1923-1980 arası dönemine ilişkin hazırlamış olduğu sunumları gerçekleştirdi, izleyicilerin de soru ve katkılarıyla bu dönem ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışıldı. Oturumlar şu başlıklar altında gerçekleştirildi:

  1. İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde İşçiler, Memurlar ve Sendikacılar
  2. 1930’lar Türkiye’sinde Kadın İstihdamı, İşçiler ve Mekân
  3. İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Sınıf Oluşumu
  4. 27 Mayıs 1960 Sonrası Türkiye’sinde İşçiler, Grev Hakkı ve CHP
  5. DİSK, Sosyal Muhalefet ve Siyaset
  6. 1970’lerde Sermaye, İşçiler ve Sinema
  7. Tanıklıklarla DİSK ve İşçi Mücadeleleri

2013 yılında birincisi gerçekleşen Emek Tarihi konferansları ikişer yıl arayla düzenleniyor. İlk iki konferansta Osmanlı dönemi sınıf hareketleri incelenmişti ve kronolojik bir sıra takip edilerek üçüncü konferansta Cumhuriyet dönemi emek tarihinin önemli bir kesiti ele alındı. Üçüncü Emek Tarihi Konferansı’nda ele alınan 1923-1980 dönemi, işçi sınıfı mücadelesinin bugünü ve yarını için oldukça önemli deneyimler, dersler taşıyor. Çünkü bu dönem; işçi sınıfının yoğun baskı ve yasaklarla geçen uzun yıllarını kapsadığı gibi, sermayeye karşı verilen destansı mücadeleleri ve elde edilen büyük kazanımları da kapsıyor. İşçi sınıfının etnik, mezhepsel, dinsel, cinsiyet temelinde bölünmüşlüğünden ve örgütsüzlüğünden kaynaklanan güçsüzlüğüyle geçen uzun yılları kapsadığı gibi yekpare bir sınıf olarak ayağa kalktığı yılları da kapsıyor. Geçmişini bilmeyenin geleceği de olmaz! İşçi sınıfının tarihte oynadığı rolün önemini ortaya çıkarmak için yapılan Emek Tarihi Konferansları, hem tarih bilinci edinmek hem de deneyimlerin geleceğe ışık tutması açısından önemli bir işlev taşıyor.

30 Ekim 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this