Navigation

3-putilov.jpg

Putilov işçileri pür dikkat konuşmacıyı dinliyorlar, yani her zaman kendilerinden biri saydıkları Lenin’i. Konuşmacı gür sesiyle haykırıyor: Ekmek, Barış, Toprak! Tüm İktidar İşçi Sovyetlerine!