Navigation

Buradasınız

Her İşçi Haksızlığa Uğrar Ama Bazıları Örgütlüdür

Uzun yıllar çeşitli sektörlerde çalıştık. Bütün haksızlıklara, düşük ücretlere, fazla mesailere bazen boyun eğdik bazen de tek başımıza tepki gösterdik. Bunun sonucunda her zaman haksızlığa uğrayan ve patronların keyfi yaptırımlarına maruz kalan biz olduk. Kâh ücretimiz kesildi kâh işten çıkarıldık. Hep yenilen bizdik. Hep böyle mi devam edecekti? Yoksa yeter artık diyebilecek miydik? Aslında içten içe hıncımız büyüyordu ve boğazımıza düğümlenen koca bir çığlık “yeter” diyordu.

Dün gibi hatırlıyorum. Bir gün işe gitmedim diye üç günlük ücretim kesilmişti. İş kazası geçirdiğimizde devam edebilecek durumda olup olmadığımız sorulur ve işe devam etmemiz beklenirdi. Bizim sağlık durumumuz veya ne istediğimiz hiç önemli değildi patronlar için. Onlar için önemli olan tezgâhlarının durmaması ve üretimin sürmesiydi. Yani sadece kâr elde etmekti amaçları. Hem de bizim canımız pahasına. Biz bu durumun katlanılmaz olduğunun farkındaydık. Fakat bunca soruna rağmen, sanki bu sorunları sadece biz yaşıyormuşuz gibi hissediyorduk. Makinelerimizin başından bizimle aynı sorunları yaşayan bir arkadaşımızı görsek bile, öylece amirleriyle tartışmasını izler ve sadece içten içe hayıflanırdık. Nerden bilebilirdik ki, birlikte tepki gösterdiğimizde işlerin değişeceğini. Bizler bunu bilmiyorduk, ta ki bilen birileriyle karşılaşana kadar.

Bir arkadaşımız sayesinde işçi sınıfı ve sınıf bilincinin ne olduğu gerçeğini öğrenmeye başladık. Bu bilinçli ve örgütlü hal Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği ile vücut bulmuştu. UİD-DER’le tanıştıktan sonra haksızlıklarla nasıl başa çıkacağımızı öğrendik. Birlikte hareket etmeyi, diğer işçi arkadaşlarımıza güvenmemiz gerektiğini öğrendik. Sermaye sınıfının başımıza sardığı birçok sorundan henüz kurtulamadık belki. Ama nasıl kurtulacağımızı öğrendik. Şimdi sendikalı çalışıyoruz. En kötüsünün sömürülmeye, haksızlıklara tepkisiz kalmak olduğunu biliyoruz artık. Bu yüzden olması gerekenin, mücadele etmek ve örgütlenmek olduğunu anladık.

Mücadeleyi gelenekten geleceğe taşıyan sınıf örgütümüz UİD-DER’le mücadelemizi sağlamlaştırıp nihai zafere ulaştırmak biz işçilerin boynunun borcudur. 13. yılında UİD-DER çatısı altında olmak, bize sermaye karşısında direnç veriyor ve vermeye de devam edecek. Yaşasın işçilerin örgütlü mücadelesi!

8 Temmuz 2019

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • Bugünün egemenleri de tarihi kendi bakış açılarından yazıyorlar. Üstelik ellerinde çok daha gelişmiş ideolojik araçlar var. Filmler, diziler, belgeseller, reklamlar… Hepimizin hayatında tüm bunların büyük bir yeri yok mu? Gelişen teknoloji ve...
 • Uzun yıllardır UİD-DER’in bir parçası olmaktan mutluluk duyan bir tekstil işçisiyim. İşçi sınıfının uzun mücadelelerle elde ettiği haklarına yoğun saldırıların olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Demokratik hakların askıya alındığı tek adam baskıcı...
 • Merhaba İzmir Aliağa Belediyesi’nde direnen emekçiler! Ben İstanbul Avcılar Belediyesi’nde sizlerle aynı sorunları yaşamış olan ve sizin gibi haksızlığa boyun eğmeyip direnen bir işçinin kızıyım. Bu mektubu sizlere, Dayanışma TV’de yayınlanan...
 • Resmi verilere göre enflasyon oranı yüzde 15, işsizlik oranı ise yüzde 13… Bu iki rakamı kolayca telaffuz edebiliyoruz. 15 ve 13… Rakamlar basittir ve rakamların dili soğuktur. Ama bir de o rakamların gerçek hayatta karşılıkları vardır. Meselâ...
 • Tarih 11 Eylül 1980… Türkiye işçi sınıfı yıllardır ayakta. Ülkede adeta örgütlenme ve hak alma seferberliği var, işçiler, gençler, kadınlar mücadelenin en önünde. O gün 74 işyerinde grev var. 30 bin işçi grevde. İşçiler ücretlerinin yükseltilmesini...
 • 20 Eylülde 139 ülkeden milyonlarca insan hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için “Küresel İklim Grevi” eylemleri düzenlendi. Dünya çapında yapılan eylem çağrısına birçok ülkede yüz binler karşılık verdi. Türkiye’de de...
 • Daha önceki toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda ürün çeşitliliğinde ve üretim kapasitesinde sıçramalı bir gelişme görülmüştür. Bugünkü teknoloji ile 10 milyar insanı doyurmak mümkündür. Diyeceksiniz ki, “peki, neden her gün bir milyara...
 • Otomotiv devi General Motors, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD ve Kanada’daki 5 fabrikasını kapatacağını ve 14 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, devletin şirkete...
 • 17 Ağustos 1999’da 7,4 şiddetinde yaşanan korkunç depremden sonra pek çok artçı sarsıntı yaşandı. Ama sadece artçı depremler değil artçı saldırılar da geldi. O gün hem bastığımız toprak korkunç şekilde sarsılıyor hem de emekçiler olarak geleceğimizi...
 • Türkiye İş Bankasının sanayi ve hizmet grubu iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de çalışan işçiler Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine yöneticiler işçilere dönük baskılarını arttırdılar. İşçilere yapılan baskı bir basın...
 • Gümüşhane’de 17 Temmuzda atık su borusunun kopması nedeniyle faaliyetleri durdurulan Yıldız Bakır Madencilik firmasında çalışan işçiler, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem gerçekleştirdiler.
 • UİD-DER’li işçiler, işlerine sendikalı olarak geri dönmek için mücadele yürüten Cargill işçilerini direnişlerinin 517’inci gününde ziyaret etti. Sıcak bir selamlaşmanın ardından, UİD-DER’li işçilerin hazırlayıp götürdüğü yemeklerle, hep beraber...
 • TÜİK Haziran 2019 işsizlik rakamlarına göre Haziran ayı itibariyle işsizlik yüzde 13’e yükselirken, işsizlerin sayısı 4 milyon 233 bine çıktı. Gerçekte işsizlerin sayısı çok daha fazladır. Çünkü TÜİK, işsiz kalıp da bir ay içinde iş başvurusu...