Navigation

Buradasınız

MESS Metal İşçilerinin Kazanımlarını Yok Etmek İstiyor

MESS ile metal iş kolundaki Türk Metal ve Birleşik Metal-İş Sendikaları arasında Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncüsü 21 Kasımda yapıldı. Metal patronlarının temsilcileri önce Türk Metal’le sonra da Birleşik Metal-İş’le toplantı gerçekleştirdiler. MESS temsilcileri, Türk Metal’in yüzde 26,28, Birleşik Metal-İş’in yüzde 34,2 zam talebini fazla bularak revize etmelerini istedi. MESS her iki görüşmede de işçilerin kazanılmış haklarını geriye götürecek dayatmalarda bulundu. Sözleşme süresinin yeniden 2 yıla düşürülmesi ve gerçek enflasyon karşısında eriyen ücretlerin yükseltilmesi tekliflerini kabul etmedi.

MESS ile metal iş kolundaki Türk Metal ve Birleşik Metal-İş Sendikaları arasında Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncüsü 21 Kasımda yapıldı. Metal patronlarının temsilcileri önce Türk Metal’le sonra da Birleşik Metal-İş’le toplantı gerçekleştirdiler. MESS temsilcileri, Türk Metal’in yüzde 26,28, Birleşik Metal-İş’in yüzde 34,2 zam talebini fazla bularak revize etmelerini istedi. MESS her iki görüşmede de işçilerin kazanılmış haklarını geriye götürecek dayatmalarda bulundu. Sözleşme süresinin yeniden 2 yıla düşürülmesi ve gerçek enflasyon karşısında eriyen ücretlerin yükseltilmesi tekliflerini kabul etmedi. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemini kapsıyor.

MESS tarafından dayatılan maddeler şöyle:

 • Sözleşme süresinin 3 yıl olarak kalması,
 • 2 ay olan deneme süresinin 4 aya çıkarılması,
 • İkramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak (kıstelyevm) ve aylık yerine yılsonunda ödenmesi,
 • 4 aylık süreyle denkleştirme yapılması,
 • Telafi çalışması yapılması,
 • Hafta tatilinde yapılan fazla mesai ödemelerinde yüzde 100’den daha yüksek oranda ödeme yapan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe girenlere yüzde 100 ödenmesi,
 • Rapor alımlarında kaç günlük rapor alınırsa alınsın, SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün hiçbir biçimde işveren tarafından da ödenmemesi,
 • Hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin kendilerine gösterilen işi kabul etmemesi durumunda iş akitlerinin kendileri tarafından feshedilmiş sayılarak ihbar tazminatı ödenmeden işten ayrılması,
 • “İşyerlerine stajyer alımında sendika üyelerinin çocuklarının öncelikli tercih edilmesi” hükmünün sözleşmeden tamamen çıkarılması.

MESS dayatmalarına karşı Birleşik Metal-İş’in talepleri ise şöyle:

 • Sözleşme süresi 2 yıl olsun.
 • İşe giriş ücreti asgari ücretin yüzde 15 üzerinde olsun.
 • Ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılsın, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklensin (İlk 6 ay için önerilen bu rakam ortalama yüzde 34,2 artışa denk geliyor). 2. altı aylık dönemde enflasyon+4 puan, 3. altı aylık dönemde enflasyon +5 puan, 4. altı aylık dönemde ise enflasyon +4 puan zam verilsin.
 • Sosyal haklarda ortalama yüzde 55 oranında artış, ikinci yıl için ise enflasyon artı 5 puan artış yapılsın.
 • Haftalık 45 saat olan çalışma süresi ücretler düşürülmeden 37,5 saate çekilsin.
 • Geçici süreli işçi çalıştırılması engellensin.
 • Fazla çalışma ücretleri yüzde 150, bayram ve genel tatillerde ise yüzde 200 olsun.
 • Yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemeleri patron tarafından üstlenilsin.
 • İşçilere işyerine düzenli şekilde gelmeleri halinde 15 saatlik ücret tutarında devam primi verilsin.

MESS dayatmaları fabrikalarda protesto edildi

MESS’in işçilerin taleplerini kabul etmemesi ve hak kayıplarına yol açacak dayatmalarda bulunması, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu MESS’e bağlı fabrikaların bahçelerinde ve yemekhanelerde okunan bildirilerle protesto edildi. Bildiride MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma, deneme süresinin arttırılması gibi dayatmalarının kabul edilmeyeceği vurgulandı. Tüm mal ve hizmetlere her gün yeni zamlar yapıldığı, ücretlerin gerçek enflasyon karşısında eridiği dile getirildi. Bu durumun MESS yetkilileri tarafından da kabul edildiğine dikkat çekilen bildiride; “Diyorlar ki ‘Biz zarar ediyoruz demiyoruz ancak kârımız azalıyor’. Biz de diyoruz ki eliniz biraz kasalarınıza gitsin. Şimdi kârlarınızdan fedakârlık etme sırası sizde” denildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS görüşmelerinin dördüncü toplantısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 17 maddenin görüşüldüğünü, sendikanın teklif etmediği 4 maddenin kabul edildiğini, 13 madde ile ilgili olarak görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Maden-İş gibi örgütlü olma zorunluluğu!

MESS’in dayatmalarına karşı durabilmek, kazanımları koruyabilmek, önceki sözleşme dönemlerinde gasp edilen hakları yeniden kazanmak ve daha ileri kazanımlar elde edebilmek metal işçilerinin kararlı mücadelelerine bağlıdır. İşçi Dayanışması gazetesi ve uidder.org sayfalarında metal işçilerinin mücadelesine rehber olacak nitelikte yazılar yer alıyor. Metal işçilerinin geçmişte nasıl bir mücadele yürüttükleri, DİSK/Maden-İş Sendikasının işçilerin kazanımlarını korumak ve ilerletmek için neler yaptığı yeniden hatırlatılıyor. “Derinden Gelen Kökler”ini öğrenen ve bu köklere sahip çıkan işçilerin mücadelede daha başarılı olacağı belirtiliyor.

Çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi, eriyen ücretlerin telafi edildikten sonra enflasyon karşısında anlamlı oranda yükseltilebilmesi ancak ve ancak işçilerin mücadeleci köklerine sahip çıkması, daha kararlı ve daha örgütlü durabilmesiyle mümkün olabilir.

22 Kasım 2019

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

 • İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölgesinde SF Trade Tekstil işçileri ile Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikası işçileri, Tekirdağ'da Megam Tekstil işçileri, İzmir'de Bergama Belediyesi işçileri ile Tariş Yemta Yem Hayvancılık fabrikası...
 • Yaşadığımız dünyada paranın egemenliğine dayalı kapitalist sistem hüküm sürüyor. Bu sistemde tüm üretim araçlarının sahibi patronlar sınıfıdır. Fabrikalardan makinelere, topraktan ulaşım araçlarına, gazetelerden televizyon kanallarına her şey...
 • Merhaba arkadaşlar. Biz bir grup taşeron sağlık işçisiyiz, çalıştığımız hastanede sorunlarımız gün geçtikçe artıyor. Sağlık sistemindeki çıkmazlar sebebiyle hastaya ve çalışana eziyet katlanılamaz noktaya ulaştı. Çeşitli nedenlerle sağlık hizmetine...
 • Kimimiz lisede, kimimiz üniversitede okuyor. Kimimiz işsizliğin yıkıcı etkisiyle boğuşuyorken günde 10-12 saat ağır koşullarda çalışıyor, iliklerine kadar sömürülüyor kimimiz. Memleketlerimiz farklı, adlarımız farklı… Fakat bizi birbirimize bağlayan...
 • Korku canlılara has bir duygudur. Korkunun kaynağında tek başına olduğunu düşünmek, kendini güvende hissetmemek yatar. İnsanlar korkuya kapıldıklarında kendilerince bazı savunma mekanizmaları geliştirirler. Bunlardan bir tanesi de uyanık görünmeye...
 • İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk 1 Ocak 2018’den bu yana uygulanıyor. Zorunlu arabuluculuk, iş mahkemelerinin yükünü ve birikmiş dava dosyalarını azaltacağı, işçilerin alacaklarını çok daha kısa sürede alacağı propagandasıyla pazarlandı. İşveren...
 • Âdem Yarıcı isimli işsiz baba valilik önünde benzin döküp kendisini yaktı. Âdem kendisini yakana kadar kimseler onun hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Âdem Yarıcı’nın son sözleri “çocuklarım aç” oldu. Kendileri işsiz, çocukları aç olan...
 • “İşyerinden arkadaşlarla konuşurduk hep, işçiler birleşirse hayatı yeniden yaratırlar diye. Sonra içimden hep ‘acaba mümkün mü bu?’ diye düşünürdüm. Sonra İşçi Dayanışması’nın Ocak sayısında Fransa’da yaşanan eylemleri okudum ve artık inanıyorum....
 • 19 Ocakta Gebze’de yapılan mitingde Birleşik Metal-İş genel başkanı, işçilerin baskısına dayanamayarak 5 Şubatta greve çıkılacağını açıklamıştı. Keza Türk Metal de grev kararı almış ama tarihini açıklamamıştı. Bu gelişme üzerine MESS tekrar...
 • Yunanistan’da kamu ve özel sektör işçileri hükümetin sosyal güvenlik sistemi için hazırladığı saldırı tasarısını 24 saatlik bir genel grevle protesto etti. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesini içeren yasa tasarısına “hayır” diyen...
 • Çok uzun zamandır her sektörden işçinin gözü kulağı metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı giriştiği eylemlerdeydi. MESS’in işçileri hor gören tavrına karşı işçilerin “grev” kararlılığı sadece sendikalı işyerlerinde, fabrikalarda değil,...
 • Kasım ayında damat bakan kameraların karşısına geçmişti. “Dar gelirlilere düşük faizli ev müjdesi” açıklaması malum medya ağzıyla ballandıra ballandıra verilmeye başlandı. Üstüne de “20 yıl kira öder gibi” eklenince bu “müjdeli” açıklama asgari...
 • Benim adım Hazal. 4 buçuk yaşındayım. Benim annem her gün beni bırakıp işe gidiyor. Ben annemin işe gitmesini hiç istemiyorum, çünkü beni parka götürsün istiyorum. Her gün anneme soruyorum “Pazar günü de işe gidecek misin? Ben seni çok özlüyorum.”...