UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Fabrikalardan Alanlara, Haydi 1 Mayıs’a!

İşçi Kardeşler,

Tüm dünyada, işçilerin 1 Mayıs’ta alanlara çıkmasına sayılı günler kaldı. 1 Mayıs, işçi sınıfının bütün dünyada “birlik, mücadele ve dayanışma” gününün ifadesidir. Bu şanlı gelenek tam 121 yıldır alanlara koşan işçi kardeşlerimizin coşkusuyla sürüyor. Bizler de bu tarihi günde fabrikalardan alanlara çıkarak, sınıfımızın büyük gücünü göstermeli ve hep birlikte acil taleplerimizi haykırmalıyız.

1 Mayıs gününde, kadını ve erkeği ile bütün işçileri alanlarda birleştiren, yıllardır birike birike kangrene dönüşmüş olan ortak sorunlarımızdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde süren haksız savaşlarda, kardeş halklardan milyonlarca işçi ve emekçi katledildi. Emperyalist güçler, çıkarları uğruna birbirleriyle didişirken dünyayı yıkıma uğratmaktan, insanlığı yok oluşa sürüklemekten çekinmiyorlar. Sermayenin egemenliğine dayanan bu kokuşmuş düzen çürüdükçe daha da insanlık dışı bir hal alıyor.

Patronlar, ekonomik krizin acı faturasını bizlere ödettirmeye çalışıyorlar. Krizin neden olduğu işten atmalar nedeniyle milyonlarca işçi ve ailesi borç batağına saplanarak yoksullaştı. Bir işi olup da çalışan işçi kardeşlerimize düşük ücret, ağır ve kötü çalışma koşulları, sendikasız çalışma dayatıldı. Patronlar daha fazla kâr için işyerlerinde hiçbir önlem almayarak, işçi kardeşlerimizi ağır ve tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlayarak, iş kazalarında katledilmelerine neden oldular. Patronların sefası için artık daha fazla bedel ödememeliyiz. Ay sonunda zar zor aldığımız ücretimiz de ulaşıma, sağlığa, eğitime, ısınmaya, giyinmeye, beslenme ve barınmaya gelen zamlarla elimizden geri alınıyor. Biz anne-babalar işsizlik ve yoksullukla karşı karşıyayken, çocuklarımızı besleyemiyor ve gençlerimize güvenli bir gelecek sağlayamıyoruz. Bu durumu sessizce kabullenmemek, sınıfımızın taleplerini hep beraber haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olmalıyız.

1 Mayıs’ın, sendikalı veya sendikasız, çalışan veya işten atılmış, bütün işçilerin katıldığı birleşik ve kitlesel bir mücadele günü olarak kutlanmasını istiyoruz. Bizler 1 Mayıs’a katılarak patronların artan saldırılarına, fabrikalardaki kötü çalışma koşullarına dur diyeceğiz. Biz işçileri yarın işten atılma, ücretini alamama ve uzun çalışma saatleri bekliyor. Bu yüzden kadın-erkek tüm işçilerin sesi alanlarda çok daha gür çıkmalıdır. Kriz nedeniyle işten atılmayı, sendikasız ve kötü koşullarda çalışmayı kabul etmeyen işçi kardeşlerimizin direnişleri bizlere örnek olmalıdır. 1 Mayıs’a katılarak, hakkını arayan işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstererek, direnişçi işçilere destek olacağız.

Bizler, haksız savaşların olmadığı, sömürünün ortadan kalktığı, krizlerin, baskı ve zorbalığın son bulduğu bir dünya istediğimizi milyonlarca işçi ile haykırmak için 1 Mayıs’a katılmalıyız. Bu şanlı güne, fabrikalardan alanlara akan yürüyüş kollarımızla, hep beraber haykırdığımız sloganlarımızla ve dile getireceğimiz taleplerimizle katılarak, işçi sınıfının büyük gücünü dünyanın bütün egemenlerine göstermeliyiz.

İşçi Kardeşler,

Dertlerimizin son bulmasının tek bir yolu var: Sınıfımızı bilip safımızı ona göre seçmek ve örgütlenerek mücadeleye atılmak. Hiçbir güç işçi sınıfının haklı ve onurlu mücadelesinin önünde duramaz ve örgütlü işçi hareketini yok edemez. Haklarımızı almanın ve insanca yaşamanın tek bir yolu var, mücadele etmek. Mücadelemizi büyütmek için de sendikalarımızı harekete geçirmeli, bütün işçileri haklı davamıza ortak etmeliyiz. Grevlerden, direnişlerden, fabrikalardan, patronlara karşı verilen dişe diş mücadelelerden bir araya gelerek UİD-DER’de birleşen biz işçiler, bütün işçi kardeşlerimizi 1 Mayıs’a birlikte katılmaya çağırıyoruz. UİD-DER ile 1 Mayıs’a katılarak patronların saldırılarına boyun eğmeyeceğimizi gösterelim.

İşten atmalar durdurulsun, iş saatleri düşürülsün!

Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!

Herkese iş güvencesi sağlansın!

Tüm sendikal ve siyasal yasaklar kaldırılsın! Sınırsız örgütlenme, toplantı, gösteri, basın ve grev özgürlüğü!

Asgari ücret vergi dışı bırakılsın, vergiler patronlardan kesilsin!

İşçilerin kredi kartı, elektrik, su ve doğalgaz borçları silinsin!

Elektriğe, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yapılan zamlar geri alınsın!

İşsizlik fonunun patronlara peşkeş çekilmesine hayır!

Emekçilere parasız sağlık, eğitim, konut ve ulaşım!

İşsizliğe, Yoksulluğa, Kapitalist Sömürüye, Haksız Savaşlara, Milliyetçi-Faşist Saldırganlığa DUR demek için UİD-DER’le 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!

Sınıfsız, Sömürüsüz, Özgürlük ve Barış Dolu Bir Dünya İçin: Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

AttachmentBoyut
1m2010_bild.pdf259.49 KB


  Bildiriler

Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this