UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Patronlara Yeni Kıyak Paketi

Ekonomik büyümedeki geri gidiş, liranın dolar karşısında değer kaybetmesi, işsizlikteki artış büyüyen krizin göstergeleri olarak günlük hayatımıza yansıyor. Kriz kâr elde edip sermayelerini büyütmeye odaklanan patronlar sınıfını büyük korkuya sevk ediyor. İşçilerin asgari ücretine düşük oranda zam yapmayı planlayan AKP hükümeti ise, ekonomik krizin patronları daha az etkilemesi için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, 8 Aralıkta, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararları içeren “ekonomik önlem paketini” açıkladı. Hükümetin ekonomideki kötü gidişatı “engellemek” için çıkardığı önlem paketi işverenlere büyük kıyak anlamına geliyor. Kamu kaynaklarının patronlara peşkeş çekilmesi, SGK prim paylarının ödenmesinin ertelenmesi, yatırımlara devlet katkısı yapılması paketteki düzenlemelerden birkaçını teşkil ediyor.

Pakette patronlara şu kıyaklar yer alıyor:

  • Firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hazine kefaleti sağlanarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 250 milyar lira kredi verilecek.
  • Özel sektör yatırımları teşvik edilecek. İmalat sanayinde yatırımı teşvik etmek amacıyla projelere destek verilecek.
  • İmalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı %15 daha artırılacak. Kurumlar vergisi indirimi de tam olarak uygulanacak. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek.
  • Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin bu destekten yararlanmalarına esas prim ödeme gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart 3 aylık primleri 2017 yılının Ekim, Kasım, Aralık ayına ertelenecek. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarındaki SGK primleri yılın son 3 ayına ertelenecek. Ancak herhangi bir faiz uygulanmayacak.
  • Firmalar 2017 yılında ek ihracat yaparsa Eximbank’tan destek sağlanacak. Bu amaçla Eximbank’ın 3,7 milyar olan sermayesi daha da artırılacak.
  • Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandırılan döviz kredilerinde firmaların yurt içinden sağlayacakları Türk malı ve hizmetlerde sıfır faiz uygulanacak.
  • İhracatta teminat miktarı tamamen Eximbank tarafından karşılanacak. 4 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik desteği kapsamında işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. Uygulamadan yaklaşık 750 milyon liralık bir kaynakla 15 bin KOBİ yararlanacak.
  • Kamu bankalarının kamudan mevduat alımında kredilendirmeye standart getiriliyor. Bankalar daha düşük faizle (%7,5) kaynağa erişecek.

Bu önlemlerin amacı patronların kârını yükseltmek, her şey patronların çıkarları için yapılıyor. Hükümete göre patronların krizden korkmasına gerek yok! Onlar için her türlü tedbir alınacak! Ama aynı hükümet çıkıp işçileri korumak, haklarını geliştirmek, ücretlerini artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek için şu önlemleri aldık diye bir açıklama yapmıyor. Çünkü bu hükümet de daha önceki hükümetler gibi patronlara hizmet ediyor.

Hükümet, işçileri eğitip patronlar için daha nitelikli işgücü haline getirmekle övünüyor. Pakette “İşsizliği önlemek için işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları daha da güçlendirilecek. 2017 yılında özel sektörde 500 bin kişi İŞKUR’un aktif işgücü programlarından yararlandırılacak” deniyor. Bu planlar ya yalnızca kağıt üzerinde kalıyor ya da İŞKUR ve İşsizlik Sigortası Fonu, işçiye istihdam yaratma adı altında patronların kasasına aktarılıyor. İşçilere ücretleri, bizzat onların olan bir fondan ödeniyor. Görmemiz gereken nokta, patronlardan ve hükümetten işçiye bir yarar olmayacağıdır.

11 Aralık 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this