Navigation

Buradasınız

Sendikalar Asgari Ücrete İlişkin Taleplerini Belirledi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralıkta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu nedenle işçi sendikaları konfederasyonları da asgari ücrete ilişkin taleplerini açıklamaya başladılar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralıkta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu nedenle işçi sendikaları konfederasyonları da asgari ücrete ilişkin taleplerini açıklamaya başladılar.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığının 2000 lira üzerinden başlaması gerektiğini ve taleplerinin 2600 lira olduğunu söyledi. 2 bin liranın çok düşük olduğunu belirten Hak-İş, ise net bir talep ortaya koymuş değil. Hak-İş, Asgari Ücret Komisyonunun anti demokratik ve işçileri temsil etmekten uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini dile getiriyor.

DİSK: Asgari Ücret Net 2800 Lira Olsun!

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı yaklaşırken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK de asgari ücret konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 3 Aralıkta Mimarlar Odasının İstanbul Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konfederasyonun araştırma dairesinin hazırladığı “Asgari Ücret Gerçeği” raporu paylaşıldı. DİSK’in 2019 asgari ücretine dair talepleri sıralandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket” başlığı ile yaptığı açıklamada asgari ücretin aileleriyle birlikte milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendirdiğini ortaya kondu. Türkiye’de 10 milyona yakın işçinin asgari ücretin altında ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalıştığını belirten Çerkezoğlu, asgari ücret seviyesindeki artışın genel ücret artışlarını da etkilediğini söyledi. Asgari ücret için “en büyük toplu sözleşme” tanımı yapıldığını aktaran Çerkezoğlu, ekonomik kriz nedeniyle bu konunun her zamankinden daha yakıcı bir hal aldığını vurguladı. Kriz koşullarında ücretleri baskılamaya yönelik yaklaşımların, “fedakârlık” ve “aynı gemideyiz” gibi söylemlerin giderek artmakta olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin, hem enflasyon hem de döviz karşısında eridiğini söyledi.

Asgari ücret tespitinde işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de hesaba katılması gerektiğini fakat Türkiye’de bu şekilde bir hesaplama yapılmadığına dikkat çeken Çerkezoğlu, uluslararası standartlara uyulmadığına vurgu yaptı. Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğine de aykırı hareket edildiğini söyleyen Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin dahi göz ardı edildiğini aktardı. Çerkezoğlu, devletin resmi bir kurumu olan TÜİK’in belirlemelerine göre tek bir işçinin asgari yaşam maliyeti Kasım 2017 itibariyle 1894 lira iken, 2018 yılı için geçerli olan asgari ücretin, yönetmeliğe aykırı biçimde bu meblağdan düşük belirlendiğini belirtti.

Net asgari ücretin tutarı konusunda işçi ve emekçilerin yanıltıldığını belirten Çerkezoğlu, devlet tarafından sağlanan ve dolayısıyla işverene bir külfeti olmayan AGİ’yi hariç düşündüğümüzde, asgari ücretin 1603 değil 1451 lira olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, açıklamanın sonunda DİSK’in 2019 Asgari Ücretine dair taleplerini sıraladı:

 • Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için yararlıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
 • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
 • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartına asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
 • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir.
 • İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
 • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
 • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
 • Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır!

Çerkezoğlu’nun açıklamasının ardından Doç. Dr. Aziz Çelik, DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Asgari Ücret Gerçeği” başlıklı raporu sundu. Asgari ücrete ilişkin bilimsel verileri paylaşan Çelik, DİSK’in taleplerinin de bu veriler doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti.

3 Aralık 2018

Son Eklenenler

 • Kapitalist sömürü sistemi toplumsal eşitsizlikleri büyütmeye devam ediyor. Bir avuç sermaye sahibinin elindeki zenginlik artarken; işsizliğe, açlık ve yoksulluğa itilen nüfus büyüdükçe büyüyor. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek işçilerin hakları...
 • Çalıştığım fabrikanın bahçesinde patronun iki köpeği var. Köpeklere özenle bakım yapılıyor. Geçen aylarda dişi köpek dokuz yavru dünyaya getirdi. Yavru köpekler sayesinde patron öğlen yemeğinde bize tatlı dağıttı. İşçi arkadaşlardan biri “ulan...
 • Yaşadığımız kapitalist sömürü düzeninde gün geçmiyor ki yeni bir rezalet duymayalım, gün geçmiyor ki çürümüşlüğün kokusu burnumuzun direğini kırmasın! Sırf para kazanma ve daha çok kâr elde etme dürtüsüne dayalı kapitalist sistemin insanları ne hale...
 • Patronlar işçilere lütufta bulunmazlar. Örgütsüz ve dağınık işçileri kölece çalıştırmaktan, iliklerine kadar sömürmekten asla geri durmazlar. Sermaye sınıfını dize getirecek olan işçilerin mücadelesidir. Bu iki sınıf arasındaki mücadelenin sonucunu...
 • İşçi sınıfının mücadele tarihi birçok önemli dersle doludur. İşçi mücadelesinin yükseldiği dönemlere damgasını vuran anlar, eylemler, örgütler ve kişiler vardır. 1960 ilâ 1980 arasındaki dönemde Kavel, 15-16 Haziran 1970, 1 Mayıs 1977 gibi işçi...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk “kalkınma planı” olan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM Genel Kurulu’na sunuldu ve çeşitli itirazlara rağmen kabul edildi. 2019-2023 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin bulunduğu...
 • Metal işkolunda sendikalı bir işçi olarak çalışıyorum. Sendikasız bir işyerine oranla birtakım haklarımız var ama problemlerimiz de çok. İşçi arkadaşlar dün öğle molasında işyerindeki çalışma koşullarından şikâyet ediyorlardı. “Tehlikeli bir...
 • İşçi sınıfı olarak bugünkü örgütsüzlüğümüzden, dağınıklığımızdan, güçsüzlüğümüzden kurtulmak istiyorsak geçmişimize bakmalıyız. Yaşadığımız katmerli sorunlar son bulsun istiyorsak tarihimizi incelemeli, hafızamızı geri kazanmalıyız. 15-16 Haziran...
 • Hepimiz işyerlerimizde krizin etkilerini iliklerimize kadar hissediyoruz. İşten çıkarmaların artması, maaşların geç yatması, zorla mesai dayatmaları, iş güvenliği ihmalleri gibi bir sürü sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ben de çalıştığım yerde...
 • Kırşehir’de bulunan Petlas’ın taşımacılık ve lojistiğini yapan Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik işçileri, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldı. Petlas/AKO işçileri fabrika önünde sendikalaşma üzerindeki baskıların...
 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), “İşsizlikte Tırmanış Sürüyor!” başlıklı bir rapor yayınladı. TÜİK ve İŞKUR tarafından yayınlanan verilerin değerlendirildiği raporda, oldukça yakıcı gerçekler gözler önüne...
 • Çocuk yaşta işçiliğe başladım. İçimde duyduğum sadece aileme karşı bir sorumluluk duygusuydu. Çünkü babam ne kadar çok çalışsa da geçinmekte zorlanıyorduk. Neden böyle olduğunu bilmiyordum. Mahallemizdeki tüm komşularımız da aynı durumdaydı. Kıt...

UİD-DER Aylık Bülteni

Broşürlerimiz