UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İşe İade Davası Açmanın Yolu Kapatılmak İsteniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işten çıkartılan işçilerin işe iade davası açmasını zorlaştıran yeni bir tasarı hazırladı. Tasarıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçilere “müjde” diyerek açıkladı. AKP hükümeti, yeni bir huy edinmiş durumda: Ne zaman işçilerin haklarına saldırsa, işçilerle alay edercesine “müjdeli” haberler veriyor.

Hazırlanan tasarı ile işten çıkartılan işçi, işi ve hakları için mahkemeye değil, Hakem Heyeti’ne başvuracak. İş Mahkemeleri Kanunu’nun adı, İş Mahkemeleri, İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri Kanunu olarak düzenlenecek. Buna göre, işten atılanlar artık doğrudan mahkemede dava açamayacak. Mahkemeye ve hakem heyetine başvurmadan önce sosyal güvenlik konularında yaşanan ihtilaflarda SGK’ya müracaat edecekler. SGK, kendisine yapılan başvuruları 60 gün içinde cevaplamak zorunda, bunu yapmadığında talep reddedilmiş sayılacak.

Bunun yanı sıra, il ve ilçelerde kurulacak olan İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne de başvuru yapılabilecek. Hakem heyeti, başvuruları 3 ay içinde karara bağlayacak. Heyet kararları, tarafları bağlayıcı olacak. Taraflar, heyet kararlarına iki hafta içinde iş mahkemesinde itiraz edebilecek ancak itiraz kararın uygulanmasını durdurmayacak. İş mahkemesi de itiraza yönelik kararını iki hafta içinde verecek. Mahkemeler, gerek gördükleri durumlarda duruşma yapacaklar. Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için de SGK il müdürlükleri bünyesinde beş kişilik Hizmet Tespiti Komisyonu oluşturulacak.

AKP hükümeti bu tasarıyı açıklarken işçileri düşündüğünü, mahkemelerin de iş yükünü azaltacağını iddia ediyor. Aynı AKP, yıllardır işçilerin açtıkları davaların 4 ayda sonuçlanması gerekirken, 2-3 yılda sonuçlanmalarına ses çıkarmıyordu. İşçi yüzde yüz haklı olmasına karşın, uzun süren davaların ardından patronlar, işçiyi işe geri almıyor ve tazminat ödeyerek olayı kapatıyorlar. AKP hükümeti, bunun üzerine birde, işten atılan işçilerin işlerine geri dönmek ve hakları için dava açmalarını engellemek için mahkeme masraflarını arttırdı. İşe iade davası açmak için işçinin ödemesi gereken tutar, asgari ücretin dörtte üçü kadar! AKP buna rağmen saldırılarını devam ettiriyor. İşçilerin işten atıldığında mahkemeye başvurup hakkını aramasını, dava açmasının engellemek istiyor.

AKP de kendinden önceki tüm hükümetler gibi sermaye sınıfının, patronların çıkarları için çalışıyor. AKP’nin işçi sınıfının haklarına bu kadar yüzsüzce ve arsızca saldırmasının nedeni, işçilerin örgütsüz ve dağınık olması ve işçilerin örgütü olması gereken sendikaların tepesinde oturan bürokratların mücadeleyi engelleyici tutumlarıdır.

10 Mayıs 2013


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this