UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Haziran Ayında Ölen Devrimci Sanatçılarımız

17.06.2008, Esenler’den UİD-DER’li çocuklar

Haziran ayında ölen şairlerimiz ölümsüzdür. Haziran ayında işçi sınıfını anlatan, işçi sınıfının tarihine ışık tutan şairlerimiz, yazarlarımız ölmüştür. Hepsi yaşamları boyunca işçi sınıfi adına oyunlar, şiirler, kitaplar yazmışlardır.

Yaşasın UİD-DER!

18.07.2008, Esenler’den bir öğrenci

Ben 12 yaşında bir öğrenciyim, ben eğer hayatımı yaşabiliyorsam UİD-DER’in sayesindedir, bana gerçekten birçok şeyi yaşatan UİD-DER’dir.

Ateşkes Filmi

18.07.2008, Esenler’den bir öğrenci

Esenler UİD-DER Temsilciliği’nde Ateşkes adlı filmi izledik. Bu filmde küçük bir toprak parçası uğruna oradaki insanların nasıl amaçsızca öldüğünü gördük. Egemen sınıf olan patronlar sınıfı kendi çıkarları uğruna, kendileri biraz daha fazla kâr edebilsin diye insanları cephede savaştırıyorlar.

Sendika Biziz!

17.07.2008, Kartal’dan bir kadın tekstil işçisi

Yaklaşık 1400 kişinin çalıştığı bir iplik fabrikasında vardiyalı olarak çalışan bir işçiyim. 8 saatlik vardiya içerisinde sadece yarım saatlik dinlenme molamız var ve bunun 20 dakikası yalnızca yemekhaneye çıkmakla geçiyor. Kalan 10 dakikada ise nasıl karnını doyurabilirsen doyur.

Sendikalarımızı Denetleyelim

17.07.2008, Aydınlı’dan bir metal işçisi

Ben Çelik-iş sendikasının örgütlü olduğu bir fabrikada çalışmaktayım. 1,5 sene önce imzalanan toplu sözleşmeyle birlikte sendikalı olduk. Şimdiye kadar elden maaş alıyorduk. Şimdi maaşlarımız bankaya yatıyor. Fakat bankaya yatan paranın tamamı maaş olarak gösterilmediğinden sigorta primlerimiz olması gerekenden düşük ödeniyor.

İşe İade Davamızda Patron Oyunları

13.07.2008, Bir matbaa işçisi

Davanın seyri bir yana ben bu dava sayesinde yasaların işçiyi değil işvereni korumak için çıkarıldığını ve patronlar sınıfının ne kadar ikiyüzlü bir sınıf olduğunu bir kez daha gördüm. Elbette ki yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Ama yasaların sınırını burjuvazinin çizdiğini unutmamak gerekiyor. Biz işçiler ya bu sınıra takılıp kalacağız ya da örgütlenerek tek yumruk olup bu sınırı aşacağız.

İşçi Sınıfı Grev Hakkını Kullanıyor

13.07.2008, Gebze’den bir işçi

Dernekten arkadaşlarla Gebze Organize Sanayi Bölgesinde greve çıkan E-Kart fabrikası işçilerini ziyarete gittik. Fabrika önünde grev gözcüleri ve Basın-İş sendikasından görevli arkadaşlar vardı. Grevin durumu hakkında bilgi aldık. İşçi arkadaşların kararlı davranışlarını gördük.

İş Cinayetlerine Dur Diyelim!

03.07.2008, Kartal’dan bir metal işçisi

Geçtiğimiz günlerde Başbakan bir emir vermiş, “tersanelerde ölüm istemiyorum” diye. Sanki biz işçileri ölümle burun buruna çalışmaya sadece tersanelerde mahkûm ediyorlar. Tabii ki öyle değil. Meselâ bu ay çalıştığım fabrikanın Erzurum şubesinde oksijen tüpü patlaması nedeniyle bir işçi kardeşimizi daha kaybettik.

“Demiryolu Devrimi”

06.07.2008, Kocaeli’den bir öğrenci

29 Haziran Pazar günü UİD-DER Bostancı temsilciliğinde “Demiryolu Devrimi” adlı film etkinliğine katıldım. Film 1920’li yılların sonu ile 30’lu yılların başında Amerika’daki bir taşımacılık şirketinde siyahî işçilerin sendikalaşma çabalarını anlatıyor. Trenlerde çalışan binlerce siyahî işçi çok kötü koşullar altında çalışmaktadırlar.

Sınıfımızı Bölüyorlar

06.07.2008, Gazi Üniversitesinden bir öğrenci

Patronlar sınıfının güttüğü politikalardan biri de işçi sınıfını etnik ve mezhepsel-dinsel kökene göre bölmeye çalışmaktır. Bunu çok rahat yapabiliyorlar Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye. Bunu, okullar kapanınca çalışmaya başladığım bir metal fabrikasında da birebir yaşadım.

Tek Çaremiz Örgütlenmek!

06.07.2008, 1 Mayıs Mahallesinden bir eğitim işçisi

Nazım Ustayı Andık

05.06.2008, Ankara Üniversitesinden bir öğrenci

Ankara’da UİD-DER’liler olarak Nazım ustayı andık. Derneğimizin şiir kolu ve işçi korosunun eşliği ile Nazım ustanın şiirleri ve bestelenmiş şarkıları söylendi.

Durmadan Çalışıyoruz

04.07.2008, Ankara Sincan’dan bir işçi

Ben büyük bir matbaada işçiyim. Çalıştığım işyeri, diğer arkadaşların deyimiyle “devletten bile daha sağlam”. Ayın 1’i olduğunda maaşımız eksiksiz cebimizde, 15’inde ise istersek avans da alabiliyoruz. Bu taraftan bakıldığında her şey güzel görünüyor. Ama gelin bir de diğer taraftan bakalım.

UİD-DER Pikniklerinin Farkı

04.07.2008, 1 Mayıs Mahallesinden UİD-DER üyesi bir işçi

İşçi Sağlığı İçin Mücadeleye

30.06.2008, İMES’ten bir matbaa işçisi

Anadolu yakasında büyük bir matbaada çalışan bir işçiyim. Matbaa fabrikasında biz işçilerin yaşadığı ortak sorunlardan biri, “işçi sağlığı” önlemlerinin alınmamasıdır. Matbaa sahiplerinin umurunda olmayan işçi sağlığı önlemleri birçok arkadaşımızı meslek hastalıkları ve iş kazaları neticesinde sakat bıraktı, öldürdü.

“Köle İbrahim” Konuştu…

30.06.2008, Kocaeli Üniversitesinden bir grup öğrenci

Geçtiğimiz pazar günü UİD-DER’in Aydınlı temsilciliğinde düzlenen “Köle İbrahim Tuhaf Konuşuyor” adlı işçi tiyatrosuna Kocaeli Üniversitesinden öğrenciler olarak katıldık.

Sizin Çıkar Savaşlarınızda Yokuz

30.06.2008, Gazi Mahallesinden işsiz bir işçi

Yatar Bursa Kalesinde

30.06.2008, Sefaköy’den bir fabrika işçisi

Dünya Yerinden Oynar İşçiler Birlik Olsa!

30.06.2008, Hadımköy’den bir fabrika işçisi

Bizden önceki işçi kuşaklarının mücadele ederek aldıkları hakları, bizim örgütsüzlüğümüz ve sessiz kalışımız yüzünden patronlar bir bir elimizden alıyorlar. Fabrika ve iş hayatına başlayalı henüz iki yıl olmasına rağmen bu süre zarfında çok şeyleri yaşayarak öğrendim. İnsanlar her türlü çileyi, parasızlığı ve yabancılaşmayı bir arada yaşıyor.

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this